Els Enginyers Industrials de Catalunya donen suport a la innovació de les pimes catalanes amb la fundació de “Més PIME”

El president del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom, ha signat l’acord de creació de “Més PIME”, el Centre d’Excel·lència per a la Innovació a la Pime, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta nova entitat, impulsada pel centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio), compta també amb el suport d’AMEC i de la PIMEC.
 
En l’acte de signatura del conveni, Jordi Renom ha explicat que les Enginyers Industrials aposten per +PIME perquè «sabem que crea ocupació, riquesa i eficiència. En aquest sentit ens hi trobaran sempre i estem encantats de col·laborar-hi». Renom ha afegit que «quan algú ens engresca, com Eurecat amb el programa “Més PIME”, per ajudar en el procés d’innovació de les pimes catalanes hi hem de ser. Hem d’acompanyar a la petita i mitjana empresa en el camí d’implementació de la innovació, amb l’objectiu que siguin més eficients en tots els processos». 
Tanmateix, el president dels EIC ha contextualitzat aquest acord en l’eix estratègic que està desenvolupant l’entitat col·legial basada en impulsar i difondre les possibilitats de la indústria 4.0. De fet, Catalunya està vivint un procés de reindustrialització de l’anomenada Quarta Revolució Industrial. «Les nostres institucions, com la Generalitat de Catalunya, sempre han treballat per la industrialització del país. Per tant, aquesta línia de reindustrialització que vivim en aquests moments la creiem fonamental pel creixement del país i hi estem directament implicats. Ho demostra que hi estem treballant en dues línies estratègiques. Una és la potenciació de la innovació dels processos industrials cap a la indústria 4.0, una temàtica en la que tenim contacte directe allà on s’està desenvolupant, tant a Catalunya com a Alemanya. L’altre línia de treball es referix a l’àmbit del coneixement i de la promoció d’aquesta temàtica, atès que fa molt de temps que estem realitzant cursos específics».
 
Per la seva part, Xavier Torra, president d’Eurecat, ha explicat que l’objectiu de “Més PIME” és «estimular que hi hagi innovació a les petites i mitjanes empreses. L’adopció de la innovació costa perquè la dimensió d’aquestes empreses fa que el dia a dia sigui terriblement absorbent, ateses les dificultats pròpies d’una petita empresa. Per tant, hem intentat posar un estímul addicional per facilitar l’inici de processos d’innovació». La base d’aquest Centre d’Excel·lència per a la Innovació a la Pime és la tecnologia. «El nostre coneixement i talent tecnològic fa que allà on puguem contribuir més sigui en desenvolupar aspectes productius més eficaços i eficients o bé en el disseny de productes més innovadors i, al final, més competitius», ha assegurat Torra. 
 
L’altre vessant de “Més PIME” destacada per Torra és la difusió de les eines que posa Eurecat a l’abast de les empreses. «Un dels grans reptes d’Eurecat, que té tot just un any de vida, és fer arribar a les pimes el coneixement d’allò que pot ser i fer Eurecat per a elles. Malgrat tenir un equip de persones a peu de carrer per fer arribar Eurecat a les empreses, què millor que establir una aliança amb entitats on ja hi són presents. D’aquí prové la importància de la signatura del programa “Més PIME” amb l’AEIC (Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya), que té molts professionals vinculats amb el món de la tecnologia, amb AMEC i la PIMEC. Entre tots plegats hem de buscar sinergies per fer més eficaç aquest procés de comunicació».
 
+PIME per dins
Com a punt de partida, “Més PIME” ofereix a les petites i mitjanes empreses la realització de 100 diagnosis tecnològiques amb cofinançament del 50 per cent. El cost d’aquestes diagnosis per a l’empresa serà de 1.500 euros, quantitat que serà deduïble del cost dels futurs projectes d’innovació duts a terme.
L’objectiu és que aquestes diagnosis es tradueixin en projectes d’innovació. En aquest respecte, “Més PIME” cofinançarà fins a un 50 per cent dels 50 primers projectes d’innovació, amb una aportació màxima de 35.000 euros per projecte i empresa. 
En paral·lel, el Centre d’Excel·lència per a la Innovació a la Pime oferirà formació gratuïta a les pimes per capacitar professionals del seu equip perquè puguin funcionar com a gestors de la innovació, amb la finalitat de fer possible un procés d’innovació constant a l’empresa. 
La diagnosi tecnològica estarà orientada a la definició d’un pla d’acció que permeti a la pime millorar la seva posició competitiva, a partir de l’anàlisi de l’entorn competitiu de l’empresa, la identificació de les seves competències i capacitats tecnològiques, la identificació de mercats potencials per a la diversificació de la seva activitat i el suport en la definició de l'estratègia tecnològica de l’empresa.
 
50 projectes d’R+D+i
Una vegada realitzada la diagnosi, i en funció del pla d’acció definit, es realitzarà un projecte d’R+D+i que, assessorat per Eurecat, donarà garanties en el procés d’innovació. Aquest projecte de R+D+i contemplarà l’estat de l’art de les tecnologies i reptes tecnològics, calendari, pressupost, recomanació de socis per desenvolupar el projecte i fórmules de finançament.
 
Gestors de la innovació
“Més PIME” oferirà també formació a les pimes per identificar i capacitar professionals que puguin desenvolupar la funció de responsable del procés d’innovació. La finalitat és que aquests professionals pugin assumir la gestió de la cartera de projectes d’innovació, monitoritzar el procés d’innovació i ser la persona d’enllaç amb el Centre d‘Excel·lència per a la Innovació a la Pime.
En una primera fase que finalitzarà aquest any 2016 s’acceptarà la inscripció d’unes 100 empreses i es farà una selecció per triar-ne 50. Som conscients que no deixa de ser un objectiu modest per la mida del país, però voler fer moltes coses i després recollir petits fracassos és una mala innovació. Per tant, preferim ser una mica més humils en aquesta primera experiència i triar 50 projectes de 50 empreses i, si tenim èxit, segur que el replicarem després molt més enllà.
 
 
 
 
 
 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.