5o anys d'una UPC ''sense límits''

Ser el que som i convertir-nos en el que som capaços de ser és l'única finalitat de la vida. (Robert Louis Stevenson)

Aquesta setmana hem iniciat el curs acadèmic en el que celebrem el 50è aniversari de la creació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Com bé saben, Stevenson és l’autor d’algunes de les històries fantàstiques i d’aventures més populars de tots els temps, com l’Illa del tresor. M’atreviria a dir que al llarg d’aquests 50 anys, la nostra aventura com a universitat es pot sintetitzar en la voluntat d’aportar el coneixement i el suport perquè les persones esdevinguin el que són capaces de ser. El nostre tresor el tenim clar: en aquests 50 anys d’història, hem estat capaços de titular a 140.000 persones.

N'hi ha prou en veure algunes fotografies o recordar com era el país l'any 1971 per reconèixer el canvi extraordinari que han experimentat les infraestructures viàries i de comunicacions, les nostres indústries, la millora del medi natural amb la recuperació de les lleres dels rius, les zones costaneres, la gestió de residus i el tractament d'aigües residuals, la millora del paisatge i de l'urbanisme de les nostres ciutats i pobles. De ben segur que aquestes 140.000 persones han contribuït a fer realitat aquests canvis, i el que és més important: han contribuït a millorar la vida de les persones i el món en el que vivim. Però sobretot, i també vull destacar-ho, la UPC ha deixat una empremta institucional d’exigència i feina ben feta, que ha traspuat des dels nostres campus a les ciutats i territoris on estem (o hem estat) implantats, fent de l'enginyeria, l'arquitectura i les ciències una taca d'oli que ha contribuït en aquesta transformació del país. En el context actual, amb la crisi de la COVID-19, també podem sentir-nos satisfets de com la UPC i tot el sistema universitari català, hem sabut donar resposta al repte profund que ens presenta.

Aquest curs tornarà a ser atípic ja que haurem de conviure amb la pandèmia de la COVID-19 més temps del que desitjaríem. Com a servei públic estem compromesos a mantenir l'activitat de la millor manera possible, sempre vetllant per la salut dels membres de la nostra comunitat. Tots hem fet un esforç per adaptar-nos: el professorat amb continguts i metodologia, els estudiants als nous models docents i el PAS per donar continuïtat al servei, molt sovint en format de teletreball. Els temps d'incertesa, doncs, han servit –n'estic segur- i serviran per empoderar les persones que componen la nostra comunitat i refermar el paper tractor que ha de jugar la UPC en el nostre àmbit, l’àmbit de l’enginyeria, la tecnologia, la ciència i l’arquitectura. L'aposta pel coneixement, la innovació i la tecnologia s'ha evidenciat com a essencial pel futur de Catalunya i no defallirem.

Per fer-ho però, cal consolidar la compensació a les universitats per la pèrdua d’ingressos que suposa la rebaixa de taxes universitàries en els pressupostos anuals. Les dinàmiques de la universitat són de llarg recorregut i hem d’abordar de forma decidida el relleu generacional, la inversió en infraestructures i equipaments, el desplegament d’un nou marc normatiu més flexible, amb l’obligatori rendiment de comptes, si no volem que la decadència sigui inexorable. Els avenços i el progrés que ha fet la UPC, i el sistema públic universitari català en general, durant les últimes dècades, ha estat prodigiós, però estem arribant al límit. Els efectes de la pandèmia poden suposar el cop de gràcia per a les universitats si no s’actua amb eficàcia. Els fons COVID, en el marc del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO) de la Generalitat haurien de servir, no només per compensar les despeses derivades de la pandèmia, sinó per fer les inversions estratègiques que marquin aquest camí de futur per a les universitats públiques. Ara més que mai, les universitats tenim l’obligació de contribuir a un estat de benestar més robust, de mirar al futur i de transmetre confiança a la societat.

Com a universitat hem de fer front a la pandèmia, però també cal mirar al futur. Seguirem impulsant les tres idees clau de la nostra política de govern de la universitat: la centralitat de l’estudiant, una concepció federal i corresponsable de la UPC, i l’aposta per la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia com a tret diferencial de la nostra proposta acadèmica. En aquest curs del 50è aniversari, avançarem en aquestes idees clau sota el lema “Una UPC sense límits”, per respondre als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS marcaran l’esperit per abordar els nostres projectes estratègics en l’àmbit de la mobilitat, les tecnologies de la salut, la transició energètica i la recerca en l’àmbit de l’hidrogen i les piles de combustible, la indústria 4.0, el 5G, la intel·ligència artificial, el sector agroalimentari, l’anàlisi i el tractament de dades, la robòtica, la edificació i l’habitatge, el tèxtil i en especial el sanitari, la mobilitat, el sector aeroespacial, el transport marítim, les infraestructures, el disseny, l’edificació, l’arquitectura, la fabricació additiva, els nous materials, la informàtica, la química, la física, les matemàtiques, l’òptica...

I és que la UPC representa al voltant del 70% de l’oferta pública en enginyeria i arquitectura de grau. Això la converteix en una universitat tecnològica de referència que té els elements i la clara vocació de ser agent clau per convertir Barcelona i la seva àrea metropolitana en la capital de la innovació. Com a universitat és clau el nostre paper en la formació dels professionals i de les professionals competents, però també ciutadans i ciutadanes compromesos amb els valors de la convivència i la democràcia. Ara més que mai, com a servidors públics, el nostre compromís, la nostra missió, són cabdals per donar més oportunitats a les noves generacions construint una societat basada en l’economia del coneixement. Ara i aquí reiterem el compromís d'un equip gran i ''sense límits'' com promulga el logo de Perico Pastor. Amb tots ells i tothom qui ho vulgui, tindrem molt a celebrar durant aquest 50è aniversari de la UPC.

 

- Article d'opinió extret del discurs que el rector va pronunciar durant l'obertura del curs acadèmic 2020-2021. -

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.