ChatGPT, la paraula de moda

ChatGPT és la paraula de moda. Està en boca de tothom: des de les més altes eminències del món científic, fins al polític i social. Comença a respirar-se el sentiment general que qui no s’hi adhereix ara, haurà d’enfrontar-se a un desavantatge competitiu respecte la resta de la indústria en el futur més pròxim. 

Però què és en realitat el ChatGPT?

Podríem cercar a diferents fonts fiables d’informació per preparar aquest article, seleccionant les idees principals, adaptant-les a una audiència enginyeril, mirant que fos d’una manera didàctica i comprensiva i alhora amb el contingut tècnic que una audiència com la de Fulls d’Enginyeria mereix. També podríem demanar-li amablement al ChatGPT que ens preparéssim l’article i, en acabat, fer petites modificacions per no sentir-nos uns impostors.

Al final, però, hem preferit involucrar dos estudiants de Màster d’Enginyeria Industrial i Informàtica a qui estem mentoritzant a OMNIOS, una start-up que treballa entorn de la Intel·ligència Artificial, més concretament en el desenvolupament de solucions i productes basats en el Processament del Llenguatge Natural. En el seu programa de pràctiques, precisament, valorem el seu coneixement teòric adquirit a la Universitat, per aplicar-lo a la solució de problemes i disseny de solucions i productes que ens trobem en el món industrial.

A través, doncs, dels coneixements i experiències de Jordi González, estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica, i Andreu Perdigó, graduat en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica i estudiant del màster d’enginyeria industrial, intentarem respondre les preguntes que més sorgeixen aquestes dies.

perdigó i omnios

 

Podríeu explicar en quatre paraules el concepte bàsic i el fonament científic que hi ha darrera del ChatGPT?

Jordi: ChatGPT és un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI, empresa que pertany, entre d'altres, al personatge probablement més mediàtic dels últims quatre anys; Elon Musk, a costat de Sam Altman, actual CEO i figura prominent de la indústria tech, conegut per la seva feina com a emprenedor, investigador i executiu, a més de les seves contribucions en el desenvolupament d'startups i la investigació en Intel·ligència Artificial. Aquesta eina utilitza algorismes de deep learning per processar immenses quantitats de dades, concretament, dades de llenguatge natural, per aprendre i arribar a generar respostes molt semblants a les humanes.

ChatGPT s'ha entrenat en un corpus massiu de text provinent de diferents fonts d'informació d'internet. Aquest entrenament està basat en "transformers" que no és res més que un model de machine learning, l'arquitectura del qual permet capturar les dependències entre paraules en una frase i produir prediccions molt acurades.

Els transformers són una arquitectura de xarxes neuronals que s'utilitzen per a modelar seqüències de dades. Aquests models es basen en la idea que cada element de la seqüència es processa de manera independent, en lloc de seqüencialment. Això permet que els Transformers puguin modelar interdependències al llarg de la seqüència, la qual cosa els fa especialment útils per a problemes de llenguatge natural.

Aquesta arquitectura té dos components clau: els mòduls d'atenció i les capes de feed-forward. Els mòduls d'atenció s'utilitzen per a calcular la importància relativa de cada element de la seqüència per a cada element en particular. Això permet que el model aprengui a enfocar-se en els elements més importants de la seqüència, la qual cosa és especialment útil en tasques de llenguatge natural en les quals algunes paraules són més importants que unes altres.

Les capes de feed-forward, d'altra banda, són capes denses que s'utilitzen per a transformar les característiques apreses pels mòduls d'atenció en una representació final de la seqüència. Aquestes capes es componen de neurones completament connectades que realitzen transformacions lineals i no lineals en les dades d'entrada.

La clau de ChatGPT és la capacitat de generar respostes rellevants i coherents basades en els inputs de text. Això ho fa utilitzant una tècnica anomenada "language modeling", que resumint molt, consisteix en, predir constantment la probabilitat de la següent paraula en una frase basada en la paraula anterior. En resum, ChatGPT "només" està escrivint com a output la paraula més probable de tot el diccionari, en relació a l'input que ha rebut.

Podríeu dir-me fins a quin punt és una eina fiable i quins riscos pot comportar?

Jordi: Com qualsevol eina d'IA, la seva fiabilitat depèn en gran manera de la qualitat de les dades utilitzades per entrenar el model i del grau de precisió que s'espera de les respostes.

En termes generals, ChatGPT ha demostrat ser una eina molt fidedigna en la generació de respostes precises i coherents en una àmplia varietat de temes. No obstant això, és important tenir en compte que existeixen certs riscos que deuen ser considerats.

Un dels majors riscos associats a l'ús d'eines com ChatGPT és la possibilitat que generin respostes esbiaixades o inapropiades segons les dades emprades per entrenar el model. Un mal entrenament, intencionat o no, podria donar lloc a resultats realment inapropiats. Un altre possible risc és la possibilitat de generar respostes inexactes o perilloses. Si bé la majoria de les respostes són precises, sempre existeix la possibilitat que el model cometi errors o que les respostes siguin interpretades de manera incorrecta.

En la versió actual, només cerca en dades recollides abans del 2021 i, a més, no distingeix entre fonts fiables com podria ser ResearchGate, d’altres fonts no científiques com ForoCoches

En resum, ChatGPT és una eina molt útil i prou fiable per la generació de respostes puntuals, però, és important tenir en compte els possibles riscos associats al seu ús, i prendre mesures per minimitzar-los. Cal revisar manualment les respostes generades o assegurar-se que les dades d'entrenament són imparcials i precises.

Què hi ha de mites i realitats en tot aquest impacte?

Andreu: Tots estem familiaritzats amb els mitjans de comunicació tradicionals. Avui més que mai vivim  a la dictadura del clic i la immediatesa, on a vegades sembla que la investigació darrera d’un article d’opinió ha perdut importància en favor d’altres paràmetres com l’atractiu del titular. Així que com a primera premissa, podem afirmar amb seguretat que si bé ChatGPT és una revolució en tota regla, el seu impacte real a curt i mig termini potser està per sota de l’impacte mediàtic generat als últims mesos.

És una realitat que aquesta eina canviarà la manera en la que es treballa en un gran nombre de professions, des del món jurídic, passant per l’educació i arribant fins i tot al món de la programació. Si el lector encara no ho sabia, ChatGPT també és capaç de programar i probablement molt millor que tots nosaltres. No obstant, a dia d’avui, ChatGPT “només” és una eina. És a dir, requereix de la introducció d’inputs i sobretot de la supervisió per part d’una entitat humana. Alguns experts ho defineixen com  “un nen que s’ha après tot el que hi ha a Internet” perquè, tot i així, necessita de la supervisió i la correcció d’un adult humà…

Com a conclusió, no crec que aquesta eina acabi amb la majoria de treballs i amb la manera com tenim el món organitzat avui en dia però tinguin per segur que és un recurs molt potent que augmentarà la productivitat a nivells sense precedents.

Queda clar que és una molt bona eina conversacional, de preguntes i respostes. Si pensem en la seva utilitat en la Indústria, li veiem una aplicació immediata en serveis automatitzats d’atenció a l’usuari. En quins altres camps penseu que hi pot tenir un encaix més fàcil i immediat?

Andreu: Des del meu punt de vista, les seves aplicacions immediates van molt més enllà de l’automatització de serveis d’atenció a l’usuari. Allà on hi hagi dades desestructurades massives, ChatGPT tindrà alguna cosa a dir. Un dels camps on he notat que té i tindrà un impacte disruptiu és en l’educació, tot i que es tracta clarament d’un arma de doble tall. ChatGPT és capaç de respondre amb un nivell de precisió sorprenent la majoria de preguntes que li poden sorgir a un estudiant sobre qualsevol temàtica. I no parlo de qüestions bàsiques de física d’un estudiant de batxillerat, sinó de conceptes complexos que un alumne, com jo, pot trobar-se a un màster d’Enginyeria Industrial. Per exemple, ChatGPT em va ser un gran ajudant a l’hora d’aprendre en profunditat com funcionava el microprocessador PIC18F4520 durant l’assignatura d’Ampliació d’Electrònica de primer de màster. Clarament és un professor particular increïblement útil per aquells autodidactes. L’eina és capaç de redactar en segons un assaig sobre la teoria de Karl Marx o de donar una solució en forma de codi a la majoria de deures i problemes que se li assignen a un estudiant de programació. Crec que els professors i el sistema educatiu en general s’han trobat d’un dia per l’altre, si és que se n’han adonat ja, amb un gran repte que no té fàcil solució. Ara mateix, la majoria de deures i treballs tal com els coneixem s’han quedat obsolets i els pot resoldre una intel·ligència artificial en un obrir i tancar d’ulls. Encoratjo el lector a que comprovi aquest fet amb els pròxims deures que ha d’entregar el seu fill o net el pròxim dia a classe.

Però més enllà d’aquest rol de professor particular, és preocupant la gran facilitat que te per realitzar tasques que nosaltres com a humans categoritzem com “creatives”.

ChatGPT ja està tenint actualment un gran impacte en tots aquells camps que requereixen de la generació de solucions textuals creatives. És possible introduir un article periodístic i demanar-li a l’eina que ens proposi els 10 títols més atractius que “se li acudeixin”, o demanar-li que ens generi múltiples propostes per promocionar cert producte en la pròxima campanya de màrqueting per l’empresa en la que treballem. En definitiva, opino que l’impacte immediat en el món del màrqueting, el periodisme, la programació o fins i tot la política també és real i anirà a més.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.