L'impacte de la tecnologia 5G a la societat

L’avenç tecnològic que tindrà la tecnologia 5G en la millora de la velocitat de connexió, en la latència, en les comunicacions massives entre dispositius i persones i la fiabilitat en les transmissions afectarà les persones i la societat en diverses àrees del coneixement i de l'activitat humana.

Aquesta tecnologia representarà una acceleració de la transformació digital de la societat i de totes les tecnologies que disposem actualment. Facilitar les emissions de reportatges de televisió en temps real, mitjançant els mòbils amb qualitat 4K a baixa latència serà suficient, la gran quantitat de dades que s’interconnectaran i que s’elaboraran a través de la Big Data i la IA.

Un aspecte en el que caldrà estar molt atents és no crear una bretxa entre les persones ja sigui per la seva ascendència social, l’edat o el gènere, que podrien crear col·lectius molt lligats a les noves tecnologies i d’altres totalment aliens sense poder-se interrelacionar.

Les empreses estaran menys limitades per la seva ubicació i evolucionaran cap a models més productius i integrats, facilitant la difusió de continguts de nova generació amb millor eficiència energètica. Caldrà ser especialment curosos en els aspectes de privacitat i seguretat, la tecnologia de la ciberseguretat tindrà un creixement important.

Per a les administracions públiques, la 5G aportarà molts avantatges en els camps de la seguretat i les emergències permetent que els terminals de comunicació de les forces de seguretat i salvament siguin eines útils. En les zones amb molta densitat de població requerirà un desplegament gran d’antenes. Caldrà estar molt pendents de no sucumbir al poder de les operadores que segons l’article 57 del document “Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas”, dona molt poder a l’hora de fer el desplegament d’antenes.

Són sobretot els efectes de la radiació electromagnètica provocats per les radiofreqüències el que preocupa a tothom, però per sobre dels 6 MHz la capacitat de penetració de la radiació degut a les antenes 5G és molt baixa. No obstant, hem de ser cauts.

No hi ha cap dubte que el món digital ens situa davant del proper canvi evolutiu de la humanitat que es coneix com Transhumanisme. Ho hem volgut analitzar en especial pel tractament de l’ètica i la moral. El progrés tecnològic que es veu a venir es pot encaminar en dos direccions: la d’un altíssim desenvolupament tècnic però amb desigualtats socials o bé el posem al servei de tothom.

En la sanitat veurem un canvi substancial en els models assistencials pels canvis demogràfics i socioeconòmics. El punt d’actuació dels hospitals canviarà i serà especialment disruptiu. Les noves tecnologies seran la columna vertebral de l’assistència sanitària i el tractament de les dades (big data, IA, ...) permetent la virtualització i la individualització de l’atenció sanitària. Caldrà però fer un èmfasi especial als temes de confidencialitat i privacitat de les dades.

Un grup de recerca de la UPC va fer anar un cotxe els anys 1992-93 per l’autopista de Barcelona a Girona mitjançant un sistema automàtic enguiat que només rebia les ordres d’avançament. Amb la tecnologia 5G la circulació d’un vehicle autònom serà molt més segura, rebrà i emetrà tots els senyals precisos per controlar el desplaçament i la seva interacció amb altres vehicles. Es podrà reduir la congestió del tràfic i les emissions de gasos, l’estat de les vies públiques. També es facilitarà el desplaçament de les persones d’edat avançada i amb discapacitats.

Les llibertats individuals, ja que és el mòbil qui ens identifica. És un dret bàsic decidir quina informació personal ha d’estar a disposició dels altres o bé de les institucions i sota quines condicions. Els riscos de privacitat i seguretat creixeran exponencialment, però s’haurà d’exigir que els ciutadans estiguem protegits a la intrusió de persones i institucions alienes.

No cal insistir que el sistema educatiu s’haurà d’enfrontar amb la implantació de les noves tecnologies, adaptant-s’hi i assumint-les. Fins ara el motor del canvi en la formació era el professorat, segons Gartner a partir d’ara el motor del canvi serà el propi alumne. S’haurà d’aprendre d’una altra manera, incorporant altres llenguatges, com l’audiovisual, per aconseguir un aprenentatge més personalitzat i més flexible. Cal que el sistema educatiu vagi adreçat a tota la comunitat independentment del nivell educatiu i de l’activitat realitzada.

Els principals efectes que podrà tenir el 5G doncs, a la vida de les persones, estan resumits en un document elaborat en col·laboracio amb els membres del Projecte 5G del Grup de Treball Smart Cities de la Comissió Societat Digital dels Enginyers Industrials de Catalunya i de l'Associació Professional TIC de Catalunya (APTICC) amb l'objectiu de treure l'entrellat del que representa tota aquesta nova tecnologia.  

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.