30 idees, 30 promeses

Ja treballem per fer millor la teva vida professional

El 2014 és important per al col·lectiu i les institucions dels EIC, atès que han estat renovats els dos principals càrrecs institucionals. Jordi Guix i Armengou és el nou degà del Col·legi, i Jordi Renom Sotorra el nou president de l’Associació. Tots dos enginyers es van presentar en el procés electoral sota una única candidatura, Enginyers 3.0, i tenint en compte que va ser l’única presentada i tal com preveuen els articles 40 i 42 dels estatuts, van ser designats de manera automàtica per la Junta General Ordinària del mes de desembre del 2013. untament amb Jordi Guix i Jordi Renom, també van ser escollits els nous dotze vocals del COEIC, així com Pere Roca i Carles i Òscar Gimeno i Prats com a vicesecretari i tresorer, respectivament.

Els nous dotze vocals de la Junta de Govern del COEIC són Carles Albà i Cortijo, Bernat Amadas i Simón, Narcís Armengol i Gelonch, Guillem Boira i Herreros, Norberto Larriba i Blay, Llum Llosa i Oliva, Oriol Martínez i Huguet, Cristina Soler i Lafollie, Àlex Zaragoza i Montpel, Concha Zorrilla i Díez, Marc Cabrera i Sanmartín, i David Pedrerol i Lechuga.

La resta de la Junta (en cada procés electoral es renova la meitat de la Junta) és formada per Josep M. Rovira i Ragué (vicedegà), Manuel Casas i Vilella (secretari), Jordi Guasch i Asmarats (interventor), Josep Mouriño Estébanez (director general) i, com a vocals, Pere Alavedra i Ribot, Enric Blasco i Gómez, Enric Massaneda i Drets, Òscar Martínez i Hernández, Jordi Sans i Pinyol, Esther Tomás i Martínez, i Manuel Villalante i Llauradó. Així com Jaume Masgrau i Plana, president de la Demarcació de Girona; Joaquim Llop i Ribalta, president de la Demarcació de Lleida; Lluís Maestre i Oliva, president de la Demarcació de Tarragona, Francesc Figueras i Bellot, president Delegació del Vallès, i Mireia Fèlix i Castellanos, presidenta de la Demarcació de la Catalunya Central.

El fet és que després d’una llarga etapa de visats i d’unes funcions que permetien que les institucions “visquessin” de la pròpia regulació, avui, amb la globalització i la desregularització, calen un Col·legi i Associació molt més participatius, engrescadors i innovadors. Des de potenciar la presència dels EIC en la societat fins al desplegament de l’Agència de Qualificació Professional de l'Enginyeria (AQPE), passant pel redisseny de les estructures del Col·legi i l’Associació per fer-les més orientades al servei, el nou equip es planteja grans reptes que es resumeixen en 30 propostes programàtiques.

SOM AQUESTS

Així se'ns presenten els membres del nou equip:JORDI GUIX I ARMENGOU. Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. He ocupat diversos càrrecs en el sector ferroviari i en el sector de la salut. He treballat com a professor a ESADE i he ocupat diversos càrrecs institucionals com: membre de la Junta Directiva de l’AEIC i del Consell de Govern de l’INEC i vicepresident de l’ICT. Pel que fa al COEIC, he estat coordinador de la Subcomissió de Projectes de la Comissió de Gestió Empresarial i president de la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica. També he treballat com a delegat de Serveis de la Junta Directiva de l’Associació.

JORDI RENOM I SOTORRA. Llicenciat en Enginyeria Industrial i Química per la UPC i màster en Enginyeria Mediambiental al Ministeri d’Indústria i Educació, així com en Gestió i Direcció d’Empresa a ESADE. Actualment ocupo el càrrec de director general d’Habitatge Municipal de la ciutat de Sabadell. He estat director general a l’Agència de Residus de Catalunya, així com a la de Barcelona dins el departament de Salut Pública de l’àrea metropolitana de la ciutat. Entre d’altres, sóc membre del Senat de l’Institut de Recursos Sostenibles, del Consell del Col·legi d’Enginyeria Industrial de Catalunya i integrant del Comitè Expert de la planificació política en l’ús de la terra.

CARLES X. ALBÀ I CORTIJO. Entre altres activitats en el sector de la construcció i el manteniment, he liderat la direcció d’empreses participades auxiliars de la construcció de Copcisa, així com la fusió de les empreses d’enginyeria, instal·lacions i manteniments sota la marca Istem, de la qual actualment sóc director general. He participat en la fundació de l’ACEIM (Associació d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniments de Catalunya) i des de l’any 2011 presideixo el CEEC (Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya).

BERNAT AMADAS I SIMÓN (Barcelona, 1974). Enginyer industrial de Mecànica de Màquines i MBA en International Business Administration per la UPC. Sóc cap de projectes i director de la delegació de Catalunya, dels Estats Units i del Canadà a l’empresa Ardanuy Ingenieros SA. Especialista en transports ferroviaris, he participat en diversos projectes de tramvies, metros i trens de curta i llarga distància, així com en línies d’alta velocitat arreu del món.

NARCÍS ARMENGOL I GELONCH. Enginyer i MBA per ESADE i la Business School of the Cranfield University. Sóc soci i director d’una enginyeria especialitzada en el disseny i la consultoria de models i tecnologies del sector de l’energia, així com de projectes R+D+I. També sóc soci i membre del Consell d’Administració d’una start-up en el sector de les TIC a Sillicon Valley.

GUILLEM BOIRA I HERREROS. Enginyer, llicenciat en Psicologia, executiu, consultor, formador i coach. Actualment treballo de freelance col·laborador de diverses empreses. Amb més de 1.500 treballs visats al Col·legi d’Enginyers i més de vint anys d’experiència en el món de les organitzacions empresarials, he complementat la meva trajectòria amb una àmplia formació en l’àmbit del desenvolupament personal, del lideratge i de les competències en management.

MARC CABRERA I SANMARTÍN. Sóc enginyer geòleg per la UPC-UB. Actualment treballo a TEC-4 Ingenieros Consultores com a especialista en enginyeria del terreny i de túnels. He participat en la promoció de la nova titulació d’Enginyer Geòleg entre els professionals de les diferents disciplines de l’enginyeria, i com a membre fundador i president de l’Associació d’Enginyers Geòlegs de Catalunya des del 1999 al 2003 (en l’actualitat en sóc vicepresident).

ÒSCAR GIMENO I PRATS (Barcelona, 1973). Enginyer industrial i màster en Administració d’Empreses (MBA). He estudiat a la UPC, a ESADE i a la Universitat de Nova York. Professionalment impulso projectes en l’àmbit de la gestió de la recerca i de la innovació com a soci de l’empresa Link. He estat dirigent de diverses ONG i membre del Consell Social de la UPC. Actualment sóc el tresorer del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

NORBERTO LARRIBA I BLAY. Enginyer en Organització Industrial per l’EPSEB, enginyer civil per la UCAM, enginyer tècnic d’Obres Públiques per l’ETSECCPB i màster en Administració Pública per ESADE. Desenvolupo la meva activitat professional mitjançant empreses pròpies o compartides amb altres socis. Sóc vicepresident de l’Associació d’Enginyers en Organització Industrial de Catalunya (AENGOICAT) i sóc un dels impulsors d’integració dels enginyers en Organització Industrial al COEIC.

LLUM LLOSA I OLIVA (Barcelona, 1972). Llicenciada en Enginyeria Industrial per la UPC i en Documentació per la UOC. He fet màsters en Gestió Integral del Litoral (UB), en Prevenció de Riscos Laborals (UPC) i en Estalvi i Eficiència Energètica. Funcionària de carrera de la Diputació de Barcelona des de l’any 1999, actualment ocupo el càrrec de cap de Secció d’Autoprotecció i Mesures Correctores dins de la Subdirecció d’Edificació.

ORIOL MARTÍNEZ I HUGUET (Barcelona, 1979). Enginyer químic per la Universitat Ramon Llull i MBA en Administració d’Empreses, intensificat en Màrqueting, per ESADE. Actualment sóc gerent en direcció comercial i R+D+I a GAS N2. També he exercit com a professor del Laboratori de Química Inorgànica i com a investigador en el camp dels sensors d’oxigen i les xarxes devordinadores i PLC. Ocupo el càrrec de portaveu del Col·legi d’Enginyers Químics de Catalunya.

DAVID PEDREROL I LECHUGA. Enginyer industrial i màster en Direcció en Supply Chain Management / Logística Integral / E-logistics per l’Institut Català de Tecnologia (ICT). Actualment treballo com a director de projectes d’Indus. M’he especialitzat en els edificis on els requeriments ambientals i de sostenibilitat són un dels criteris de disseny. També sóc auditor i consultor de la certificació energètica Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

PERE ROCA I CARLES. Enginyer industrial per l’ETSEIB, postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica per la Manchester Metropolitan University i màster en Desenvolupament Directiu a l’IESE. He ocupat diversos càrrecs en empreses com Enginyeria i Fotogrametria SA i Interactive Multimedia Technologies SL. Actualment sóc director tècnic i d’innovació a Actual Infoterra SGSA, grup EADS-AIRBUS. Des de l’any 2007 sóc membre de la Junta del COEIC, així com de la Comissió de Noves Iniciatives dels EIC i de la Geospatial Information & Technology Association (GITA).

CRISTINA SOLER I LAFOLLIE. Enginyera industrial especialitzada en Tècniques Energètiques per l’ETSEIB i Premi Gas Natural al Projecte Fi de Carrera (1995). La meva carrera professional està vinculada al sector energètic, especialment en el desenvolupament de centrals de cogeneració. Exerceixo la professió com autònoma i he col·laborat en diverses enginyeries i també a l’ICAEN. L’any 2011 em vaig incorporar de manera activa en la Comissió d’Energia dels EIC i actualment sóc la responsable del Grup de Treball d’Eficiència Energètica.

ÀLEX ZARAGOZA I MONTPEL (Barcelona, 1962). Enginyer industrial amb dilatada experiència professional en l’enginyeria de projectes i seguiments d’execució d’obres en l’àmbit industrial i, en els darrers anys, en el sector ferroviari. Fundador d’AZM Enginyers. Sóc president de l’Àrea d’Acció Professional del COEIC, on he treballat amb voluntat d’evolució i adaptació de la institució als nous reptes professionals dels enginyers.

CONCHA ZORRILLA I DÍEZ. Llicenciada en Enginyeria Industrial per la UPC, amb postgrau a la Universitat de Califòrnia Davis. He realitzat el curs de Gestió i Direcció d’Empreses per l’Institut Català de Tecnologia i d’Enginyeria Ambiental pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Al llarg de la meva carrera professional he ocupat diversos càrrecs dins de l’Administració pública i actualment ocupo el càrrec de directora comercial i Noves Tecnologies de la Companyia d’Aigües de Sabadell.
Els canvis a l’Associació

LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L’AEIC

L’Associació dels EIC també ha vist canvis en la seva Junta Directiva, començant pel seu president, Jordi Renom i Sotorra. I un dels eixos que ha de marcar aquest nou període és una major participació i visualització en el seu si de les demarcacions i la Delegació del Vallès, fins ara vinculades principalment al Col·legi.

I de la mateixa manera que ha passat amb el Col·legi, atès que hi va haver una sola candidatura presentada per al procés electoral, aquesta va ser nomenada de manera automàtica per la Junta de Representants abans d’acabar el 2013.

La Junta Directiva de l’Associació ha quedat configurada de la manera següent:
President: Jordi Renom i Sotorra
Vicepresident primer: Jordi Guix i Armengou
Vicepresident segon: Ricardo Granados i García
Secretària: Olga Tomas i Huerva
Delegat de Serveis: Òscar Gimeno i Prats
Interventor: Jordi Vericat i Vidal

Vocals:
Carles Albà i Cortijo
Carla Crespán i Scotto
Santiago Montero i Homs
Miguel Manuel Obradors i Melcior
Ginés Alarcón i Martínez
Josep M. Serena i Sender
Josep M. Vilà i Solanes
President de la Demarcació de Girona: Jaume Masgrau i Plana
President de la Demarcació de Lleida: Joaquim Llop i Ribalta
Presidenta de la Demarcació de la Catalunya Central: Mireia Félix i Castellanos
President de la Demarcació de Tarragona: Lluís Maestre i Oliva
President de la Delegació del Vallès: Francesc Figuera i Bellot

Sota el lema Innovació, participació, eficiència, l’Associació ha de ser l’eix que permeti fer de les institucions dels EIC la plataforma de llançament i lideratge de la gran “casa de l’enginyeria”. Perquè, avui, calen unes institucions que pilotin els canvis que el món reclama i que tractin els seus integrants, tots, com els seus autèntics “propietaris”. I amb un gran avantatge davant dels grans reptes que es plantegen, i és que tot el procés de renovació viscut els darrers mesos del 2013 sorgeix d’una candidatura unitària per a l’Associació i el Col·legi. I això no és poc, ja que garanteix un plantejament homogeni i coordinat d’ambdues institucions, amb una acció de govern conjunta i, per tant, amb la màxima eficàcia.

Vénen, doncs, temps de canvis, temps d’adaptació, temps per configurar el futur de la professió i les seves institucions. I, per això, serà transcendent la tasca de les noves juntes, liderades pels nous degà i president, dos enginyers d’àmplia i contrastada trajectòria professional, que posaran al servei del col·lectiu tota la seva experiència, energia i saber fer. I, tot, amb el recolzament d’un gran equip que barreja experiència, joventut, eficàcia, tenacitat i, sobretot, il·lusió. Il·lusió per fer encara més gran la tasca duta a terme per totes les persones que han estat al capdavant del Col·legi i l’Associació fins avui i que els han convertit en unes institucions fortes i potents i amb la capacitat per emprendre els difícils reptes que les noves realitats reclamen.

________________________________________

Més informació:
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.