4 extraescolars que fomenten les STEM en la infància

Els estudis demostren que la infància és el moment adequat per presentar les disciplines STEM als nens i nenes i joves de manera divertida i lúdica. Actualment, factors com la manca de referents i la motivació necessària fan que els alumnes no optin per la ciència i tecnologia i, així, s'acaba desaprofitant un gran potencial. Així mateix, les grans diferències entre els nens i nenes que opten per carreres d'enginyeria o científiques condicionen el paper de les dones en aquestes disciplines, perpetuant els estereotips de gènere. Per prevenir aquest tipus de situacions i tancar la bretxa entre homes i dones han anat sorgint divereses empreses que estimulen l'interès en l’àmbit STEM i en la creació de robots durant la infància. Tots aquests projectes comparteixen un propòsit comú, segons el que ells mateixos ens han explicat, acompanyar a cada nen i nena en el procés de descobriment del seu talent. En aquest reportatge de Fulls d'Enginyeria us presentem diferents iniciatives extraescolars que busquen mostrar als infants i joves les oportunitats que ofereix el món de les STEM i la robòtica.

ROBOTIX 

ROBOTIX Hands-on Learning va néixer l'any 2006 amb la missió de contribuir a crear, com ells mateixos afirmen, "better citizens". Van començar a organitzar extraescolars conscients de la importància de la robòtica per educar en competències digitals. Capacitar al professorat i l'alumnat de manera contínua en aquestes competències és una de les seves principals prioritats, ja que la robòtica és "la millor eina per desenvolupar una formació digital completa, tan necessària avui en dia", segons Adriana Dern, responsable de Desenvolupament de Negoci.

Les extraescolars de ROBOTIX fan servir robots adequats pedagògicament per a cada nen i nena, proposant reptes motivadors als alumnes a través de sistemes com LEGO Education i Makeblock Education, a més de fer servir les plataformes Scratch i MakeCode. Busquen així crear un entorn segur i estimulant on es respecti la velocitat d'aprenentatge de cada nen a través d'un seguiment continu, sempre arrelat en la realitat. La metodologia de l'empresa per educar en competències digitals es basa a incorporar l'assaig-error com a forma natural d'aprenentatge, on es busca afavorir l'educació entre iguals. 

El seguiment es realitza de manera objectiva i mesurable, segons la progressió individual de cada nen. El fet que siguin activitats "hands-on", pràctiques, fa que les extraescolars de ROBOTIX incorporin la imprevisibilitat com a element per educar amb una base en la realitat. Asseguren que els seus cursos ajuden a millorar la confiança i la motivació general de l'alumnat i, en cas de ser en horari lectiu, permet la vinculació curricular amb múltiples continguts i situacions d'aprenentatge. A més, apunten que cada vegada creix més la demanda de continguts i activitats educatives basades en programació i robòtica, no només en l'àmbit extraescolar, sinó a l'educació curricular.

Pel que fa a la bretxa existent entre nois i noies en l'àmbit científic-tecnològic, des de l'empresa s'han compromès a treballar per revertir la situació. Mitjançant una aproximació més humana en la resolució de problemes mediambientals, socials i de salut, volen contribuir a despertar les vocacions científiques i tecnològiques entre les noies. Dern afirma que, en l'àmbit pedagògic, el propòsit fonamental és "empoderar les noies perquè es vegin capaces i atretes pels estudis relacionats amb la ciència i la tecnologia de manera que les alumnes aprenguin que aquestes disciplines també són per elles".
 

image

Funbrain

Amb un equip de 15 educadors, a Funbrain es dediquen a divulgar i fer arribar la ciència i la tecnologia als infants i joves perquè siguin més competents en aquests àmbits. Treballen amb nens de P5 a secundària, que són els que conformen el gran gruix de les inscripcions, tot i que també han organitzat activitats per batxillerat i per ciutadania en general.

Totes les seves activitats són experimentals i vivencials. Des del grup, intenten que els inscrits cerquin i manipulin per si mateixos i que s'impliquin en activitats de role play, debats, la creació de maquetes... En essència, volen que els nens arribin a les seves pròpies conclusions i que siguin conscients de la utilitat del que estat fent. Miguel Ángel Mancebo, coordinador de Funbrain, declara que les activitats i continguts ja estan "adaptats per a cada etapa perquè cada infant o jove vagi a un ritme diferent, segons l'edat o les seves necessitats".

Principalment, treballen a escoles en horari escolar tant per activitats curriculars com extracurriculars i extraescolars. Actualment, organitzen de 8 a 9 extraescolars a la setmana. El nombre d'inscrits per extraescolar varia entre els 10 i 15 alumnes, depenent de factors com l'escola, l'edat, la temàtica i l'antiguitat dels cursos. Sobre si perceben alguna diferència entre nens i nenes, Mancebo declara que "sobre el marc pedagògic del STEM no troben una diferència significativa entre les inscripcions, la motivació o la implicació en les activitats de nens i nenes". Creuen que això és degut al fet que l'àmbit STEM, en comprendre un gran ventall de disciplines, resulta més atractiu per a un major nombre d'alumnes. Així i tot, quan han fet activitats més centrades en tecnologia sí que han notat una implicació major de nens. Una de les accions que porten a terme per motivar a les noies és intentar que les activitats les facin educadores perquè aquestes es converteixin en referents, generant un entorn més proper per elles.

Avui dia, hi ha més demanda de primària, on les extraescolars tenen més acceptació tant pel nivell d'inscrits com per la motivació que demostren els alumnes. A secundària, tot i que la demanda creix, admeten que és on s'ha de treballar més. "Una vegada entren a l'ESO no volen dedicar tant de temps a l'extraescolar", afegeix Mancebo. Tot i que no ofereixen extraescolars dedicades completament a la robòtica, sí que l'han integrat en altres activitats. "Hem fet programació i desenvolupament de robots senzills però sempre combinat amb les disciplines STEM". Un exemple d'això és quan van fer que els alumnes programessin el famós joc Operació, treballant tant l'etapa de disseny de la maqueta, com la resolució de problemes, la part creativa de l'art i les matemàtiques. Actualment, Funbrain es troba en procés d'expansió, intentant arribant a més escoles, col·laborant en esdeveniments, organitzant sortides i, en definitiva, intentant que la seva tasca i missió arribi cada vegada a més nois i noies.

image

Techlab

Techlab va ser fundat per Leiria Salazar, doctora en biologia molecular, després de no trobar opcions educatives de robòtica en l'escola del seu fill. El projecte va començar oferint extraescolars més orientades cap a les STEM, amb un enfocament artístic-tecnològic influenciat per la robòtica. En l'actualitat, Techlab és una empresa dedicada fonamentalment a l'ensenyament de robòtica com a suport per les altres branques STEM.

El principal propòsit de l'empresa és que els nens aprenguin els sistemes que permeten funcionar els robots. Segons Andrea Dorante, community manager de Techlab, "l'objectiu no és tant que siguin capaços de crear robots increïbles, perquè la imaginació dels nens no té límits, sinó que aprenguin a fer coses funcionals".

Disposen de diversos programes organitzats per edats. En l'etapa dels 3 als 5 anys fan essencialment robòtica en STEM, on s'ensenyen els principis més bàsics de l'enginyeria perquè comencin a raonar i a qüestionar-se. Els més petits treballen amb robots que ja estan fets, i s'enfoquen en fer que el robot es mogui com els nens vulguin. El grup de nens d'entre 6 i 8 anys aprenen el desenvolupament de mecanismes sense motor, engranatges, politges i rodes per després passar a treballar amb el kit bàsic de Lego WeDo, on s'inicien amb la programació per blocs.

El curs Elemental és el dels més grans, a partir dels nou anys, i utilitzen Lego Mindstorms. En aquesta etapa comencen sense ordinador, treballant amb les peces directament amb un programari limitat. Més endavant, quan agafen l'ordinador, comencen a programar com a part del procés de construcció de diferents tipus de màquines. Volen que els alumnes descobreixin per si mateixos els límits del programa, reptar-los."Volem que ho intentin i s'equivoquin, perquè allà és on més aprenen", afegeix Dorante.

Per als més grans, els majors de dotze anys, ofereixen la WRO, la competència de robòtica educativa de Lego. Col·laboren amb diverses escoles, però admeten que poden variar segons els anys, a causa dels canvis estructurals de les institucions. Afirmen que una de les aliances més fortes és la que tenen amb el Liceu Francès de Barcelona, on no només fan extraescolars sinó que també tenen compromisos extracurriculars en casals.

Actualment, tenen més de 200 alumnes i admeten que encara hi ha molta diferència entre nois i noies. L'any anterior va ser la primera vegada que van tenir un grup Elemental completament mixt. Segons ells, cada vegada hi ha més pares que inscriuen a nenes a les extraescolars de robòtica. Com empresa han publicat articles i publicacions en xarxes socials sobre la participació de les dones en l'àrea de la ciència i la tecnologia. Dorante explica que "sempre intentem fer servir imatges on apareguin nenes perquè també els pares ho comencen a veure com una cosa normal, que és el que hauria de ser". Declaren que en el futur volen millorar el seu currículum educatiu actual, encaminant-se cap a un aprenentatge més individualitzat de l'alumne, personalitzar la seva experiència per oferir-li eines i mecanisme perquè pugui desenvolupar el seu pensament lògic. D'aquesta manera s'intentarà "potenciar la seva creativitat de manera divertida", afegeix.

image

Starlearn

Starlearn es defineix com una plataforma virtual on els nens i joves poden aprendre sobre robòtica, programació i noves tecnologies a través de jocs i reptes. L'objectiu d'aquesta escola en línia, com ens explica el seu CEO i fundador Rafael Cortés, és apropar aquestes disciplines als estudiants de "manera divertida, com un videojoc, i així, despertar el seu interès". Per Cortés, adaptar els seus continguts a cada franja d'edat era prioritari, pel fet que la plataforma es dirigeix a nens d'entre 8 i 16 anys i a estudiants que comencen carreres d'enginyeria. El contingut es divideix per dificultat i per temàtica, com poden ser les energies renovables, biònica, aprenentatge automàtic, iot, a més dels diferents nivells dels cursos de programació i de robòtica. Per tant, l'adaptació de l'aprenentatge permet que els nens puguin jugar sense la supervisió constant de pares o professors.

Starlearn es va crear quan Cortés, enginyer elèctric d'origen Mexicà, es va adonar que no s'impartia oficialment l'assignatura de robòtica a les escoles de Barcelona. Aquest fet li va estranyar ja que afirma que considera que a Catalunya hi ha un alt nivell educatiu. A partir de les seves investigacions de l'entorn va sorgir la idea de crear un espai on ensenyar aquest tipus de matèries als infants. Primer va ser una extraescolar i després va anar evolucionant fins a convertir-se en una plataforma de cursos de robòtica, electrònica i programació.

Sobre la manca d'interès de molts nens sobre els àmbits STEAM afirma que falten cert tipus de metodologies. Starlearn vol “portar una aproximació alternativa dels mètodes d'ensenyament establerts per l'educació tradicional de tota la vida”, afirma Cortés. La plataforma defensa un aprenentatge que aprofiti les eines del s. XXI a través de noves metodologies, plataformes i diferents maneres d'ensenyar, mitjançant videojocs, realitat virtual o, inclús, el metavers. Canviar la manera en què sempre s'han impartit les matèries té el potencial de motivar i despertar l'interès dels estudiants en disciplines científiques i tecnològiques.

L'empresa ja comença a tenir impacte a Espanya. Ja treballen actualment amb algunes administracions públiques, formant a centres en Aragó i col·laborant amb escoles a Galícia i Madrid. El següent pas és tenir influència a tota Barcelona i després a tota Espanya per així, posteriorment, internacionalitzar l'empresa a Amèrica Llatina, com ha fet Platzi, plataforma educativa llatinoamericana i un dels seus principals referents. D'escoles virtuals com aquesta han après la importància de crear comunitat amb professors, alumnes i escoles, generant xarxes de contacte.

image

El futur de les extraescolars

Tot i que s'ha comprovat que la popularitat de les extraescolars en STEM i robòtica ha crescut, encara queda molt per recórrer. Motivar als joves en ciència i tecnologia és una prioritat de l'educació obligatòria actual. Així mateix, des d'aquestes empreses afirmen que actuar des de la infància és la solució per trencar la bretxa de gènere i animar a les nenes a participar igual o més que els nens en les activitats STEM. Segons als exemples presentats, queda clar que per generar un canvi real en l'educació, les organitzacions han d'aprofitar les estructures i mecanismes d'aprenentatge desenvolupats els darrers anys gràcies als avenços tecnològics i les eines digitals. Aquests són els principals reptes als quals s'han d'afrontar els projectes que intenten fomentar la ciència i la tecnologia en la infància.

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.