Ajuts de 10,8 MEUR a micro i petites empreses industrials

La Generalitat ha creat un ajut de 10.852.000 euros per a micro i petites empreses industrials amb l'objectiu de mantenir l'ocupació. Amb aquesta mesura, el Departament d'Empresa i Coneixement vol contribuir de manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que tenen les empreses com a conseqüència de la caiguda de l'activitat per la crisi de la COVID-19.

La convocatòria d'ajuts, que s'ha publicat aquest matí al DOGC ha sortit inicialment amb 1.152.000 però es preveu que abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l'import de 10,8 MEUR ja estarà disponible.

Actualment a Catalunya hi ha 24.581 empreses industrials amb assalariats i d’aquestes el 92,3% són micro i petites empreses que tenen una major dificultat per accedir al finançament. En molts casos, les línies de liquiditat amb avals públics no arriben a aquesta tipologia d’empresa i per això el Govern ha impulsat un ajut directe orientat al manteniment de l’ocupació definitiva.

Són ajuts dirigits a les micro i petites empreses que formen part de les competències del Departament, manufactutreres i de serveis de producció, és a dir, codis CNAE 10 a 33, i les de serveis a la producció, és a dir, codis de CNAE del 35 al 39.

Per poder accedir als ajuts, les empreses han de tenir menys de 49 treballadors, acreditar una reducció del volum de vendes del 33% o superior entre l'1 de març i el 30 d'abril de 2020, en relació al mateix període de l'any 2019, i comprometre's a mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit entre l'1 de març i el 31 de desembre de 2020. Es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut duran t aquest període amb un límit màxim d'ajut per a cada tram de nombre de treballadors.

Concurrència competitiva

Aquesta línia d'ajuts és amb concurrència competitiva, és a dir, es valoren les peticions en funció de cinc criteris als quals se'ls atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l'ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Els criteris són el territorial, la presentació d'ERTO, la facturació de 2019, l'ocupació de 2019 i l'afectació sectorial.

Així, es tindrà en compte especialment la situació de la conca d'Òdena que va patir restriccions més estrictes que la resta del país pel que fa a la circulació de mercaderies i persones treballadores. Les companyies dels municipis de la zona confinada així com qualsevol empresa que hagi tingut afectació com a conseqüència del funcionament anormal d'un proveïdor ubicat a qualsevol dels altres municipis de la zona de confinament, obtindran una puntuació major.

També rebran una millor qualificació les empreses que no han presentat cap mesura de regulació d'ocupació i les empreses que tot i aplicar un ERTO no han tingut el suport estatal pel que fa a l'exoneració de quotes de la Seguretat Social. Per últim es contemplaran els casos en què s'hagi presentat un EROT per causa de força  major. Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.