Aliança pel desenvolupament de projectes alineats amb el pla estratègic Pla Barcelona Ciutat Digital

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI), i el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), situat al Campus Nord la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han signat un acord per col•laborar en el desenvolupament de projectes altament tecnològics d'interès comú que vagin alineats amb el pla estratègic Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020, que vol afavorir una economia digital més plural i un nou model d'innovació urbana.

L'Aliança entre el BSC i l'Ajuntament se centrarà en els àmbits de treball relacionats amb l'estratègia municipal, com ara la digitalització de les ciutats, la qualitat de l'aire en entorns urbans o la contribució de la tecnologia en la mobilitat urbana. L'ús de models de simulació, tant de trànsit a la ciutat com de contaminació, han de permetre definir millor les polítiques públiques mediambientals i de mobilitat.

El conveni permetrà que qualsevol organisme, institut o àrea de l'Ajuntament de Barcelona podrà establir amb el BSC-CNS convenis específics per desenvolupar projectes d'una banda, que fomentin la innovació, la tecnologia i la creativitat ciutadana, i de l'altra, per participar en els processos de Compra Pública Innovadora.

El conveni marc, signat pel president de l'IMI, el tinent d'alcaldia Gerardo Pisarello, i el director associat del BSC-CNS, Josep Maria Martorell, contempla compartir informació i programari per tal d'avançar en projectes tecnològics i en compartir els seus resultats, així com l'intercanvi de dades (no emparades per la Llei de Protecció de Dades) per permetre l'elaboració d'estudis de recerca científica que suposin avenços tecnològics. També aposta pel foment de la divulgació i la recerca, col•laborant en l'organització d'esdeveniments conjunts, promoció d'actuacions de caràcter acadèmic, científic i cultural i de foment del debat i l'intercanvi de coneixement i d'informació sobre temes de recerca i innovació. A la visita a les instal•lacions i a la signatura del conveni també han assistit per part de l'Ajuntament de Barcelona la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, i la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria.

"S'està produint una revolució tecnològica i científica molt important, i volem que Barcelona tingui un paper central", ha destacat Gerardo Pisarello per explicar el contingut del conveni, del qual ha destacat que és "una aliança estratègica per aconseguir que l'actual debat científic i tecnològic sigui un debat de ciutat i ajudi a estimular més vocacions científiques". La col•laboració entre les dues institucions, de fet, ha de servir per estandarditzar i sistematitzar la recollida de dades a la ciutat que permeti fer millors polítiques públiques, ha emfatitzat.

Un primer acord per col•laborar en la definició de l'estructura de dades de ciutat basada en estàndards (ontologia) per a la plataforma CityOS

L'IMI i el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación han concretat ja un primer projecte de col•laboració per afegir més funcionalitats a la plataforma CityOS, el Sistema Operatiu de Ciutat, gràcies a treballs desenvolupats per científics del BSC en el camp de les ontologies aplicades a l'estandarització de les dades de ciutat.

La plataforma tecnològica CityOS, en desenvolupament, permetrà una millor gestió dels serveis de la ciutat i afavorirà la presa de decisions en temps real gràcies a què facilitarà el tractament massiu d'informació mitjançant tècniques de Big Data.

L'objectiu de l'ontologia de dades de ciutat del CityOS és poder disposar d'un sistema que estandaritzi els diferents catàlegs de dades disponibles, provinents de sistemes o fonts dispars, com sensors, indicadors d'energia, mobilitat o contaminació, per tal que, en el marc d'aquesta plataforma, es puguin creuar i analitzar de manera sistemàtica.

BSC-CNS aportarà el resultat que ha desenvolupat dins del projecte Europeu GrowSmarter, també participat per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'IMI. Gràcies a aquest acord, BSC-CNS cedeix l'ontologia a l'IMI sota llicència Apache per a què sigui afegida al projecte CityOS.

Simulacions per definir millor les polítiques públiques mediambientals i de mobilitat

A aquest acord marc subscrit aquest dimecres, el seguiran altres acords en camps específics:

• Es treballa per utilitzar els models de simulació tant de trànsit a la ciutat com de contaminació per a una millor definició de les polítiques públiques mediambientals i de mobilitat.

• Aquest coneixement també es vol aplicar per entendre millor l'impacte que la transformació urbana que s'està duent a terme (per exemple, les superilles, les pacificacions o l'aposta pel verd) pot tenir a la ciutat.

• Finalment el BSC també tindrà un paper creixent i destacat en projectes de Big Data i data analítics, atesa la seva experiència en l'anàlisi de grans volums de dades i a l'interès de la ciutat en afavorir l'empoderament ciutadà i la sobirania de dades.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.