Assolir la conformitat d’un nou producte té costos, no assolir-la té riscos

Introduir al mercat nous productes comporta una sèrie de costos que s’han de tenir en compte com són l’adquisició de les normes harmonitzades adients per assolir la conformitat, la consultoria especialitzada i els assajos en laboratoris acreditats per verificar la conformitat. També implica despeses per la utilització d’estàndards tècnics o tecnològics protegits per instruments de propietat industrial. Així ho ha explicat Gian-Lluís Ribechini, president del Grup de Treball de Compliance Tècnic, en una jornada a Enginyers Industrials de Catalunya, dedicada a explicar quins costos i riscos s’han de tenir en compte per assegurar la conformitat amb la legislació de mercat quan es desenvolupen productes.

Ribechini destaca que entre les diverses directives i reglaments que estableix la legislació d’harmonització de la UE una d’elles és la Directiva 2014/30/UE sobre Compatibilitat Electromagnètica. Pot suposar uns costos mínims d’adquisició de normes harmonitzades de 1.000 euros i uns 2.000 per assajos i és una de les que sovint requereix la contracció d’experts per poder complir amb els requisits essencials que estableix.

Però aquest procés, també comporta riscos, començant per les mesures de Vigilància de Mercat que inclouen les potencials sancions per incompliment de la legislació de productes i els motius de retirada de productes. Francesc Daura, expert en Compatibilitat Electromagnètica, per exemple, ha explicat, que es donen diversos casos de problemes que es produeixen en l’àmbit de la Compatibilitat Electromagnètica. Ha posat d’exemple el cas de la substitució d’un enllumenat amb tecnologia clàssica per enllumenat LED va generar uns camps electromagnètics que distorsionaven les freqüències de radioaficionat provocant una denuncia en front les autoritats en l’àmbit de les Telecomunicacions.

En aquest sentit, Ribechini ha exposat els motius de retirada de productes per part de les autoritats de vigilància de mercat de Catalunya, d’altres comunitats autònomes a Espanya i de diversos països de la UE i ha posat d’exemple un assecador de cabell que en un assaig de baixa tensió es va incendiar.

A més a més dels riscos de retirada de mercat Ribechini alerta també dels riscos de judicialització de productes que han provocat accidents. Un dels exemples n’és un sofà-relax elèctric que per les seves característiques es considerava una màquina, i per tant havia de complir els requisits de la Directiva 2006/42/CE de Màquines. La resistència a la combustió i a la propagació del foc havia de ser una d’elles. Com que el producte no complia amb aquest requisit arran del contacte amb una cigarreta encesa es va produir un incendi de conseqüències fatals que va a afectar a una llar.

 

La jornada ha estat organitzada pel Grup de Treball de Gestió de la Innovació i ha comptat amb Daniel Gaude-Fugarolas, enginyer industrial i president del Grup de Treball de Gestió de la Innovació, de moderador.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.