Caixa d’Enginyers potencia el finançament a les empreses

Caixa d’Enginyers, cooperativa de crèdit i serveis financers i asseguradors especialitzada en l’atenció a comunitats professionals, ha posat en marxa en els darrers mesos una nova àrea de negoci, la Banca d’Empreses, per completar la gamma de productes financers que ofereix als seus socis, i també com una nova manera d’incrementar el nombre d’empreses que operen habitualment amb l’entitat.

Caixa d’Enginyers té la vocació de donar el millor servei als eus socis i, per aquest motiu, durant els últims anys ha experimentat un creixement continu, tant en termes d’activitat com en expansió territorial. La cartera de serveis també s’ha anat ampliant de manera permanent, i la posada en marxa de l’àrea de Banca d’Empreses n’és un exemple més.

A més, a Caixa d’Enginyers pensem que ara és el moment més adequat per entrar a fons en el finançament de les empreses.


Efectivament, i d’acord amb un estudi recent publicat pel Banc Europeu d’Inversions, la recuperació incipient de l’economia europea està donant lloc, molt lentament, a una certa represa de l’oferta de crèdit a les petites i mitjanes empreses, tot i que de manera molt diferent a cada país. Així, mentre que a Alemanya, Àustria o Finlàndia l’accés al finançament empresarial no es pot considerar un problema, a països com Grècia, Itàlia, Irlanda, Espanya i Portugal, l’accés al finançament empresarial continua presentant carències greus.

A Espanya, moltes empreses que han sobreviscut a la crisi han patit una erosió important dels seus fons propis i ara han de recapitalitzar-se per tornar als nivells de solvència anteriors. Però també necessiten nou crèdit bancari, ja sigui per compensar tants anys de restricció del finançament extern com per preparar-se per explorar nous mercats i productes, ampliant i diversificant els seus clients.

A més, amb les darreres rebaixes dels tipus d’interès fixades pel Banc Central Europeu, es crea un entorn molt més favorable per a un increment de l’oferta de crèdit al sistema empresarial.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de Caixa d’Enginyers és que la cartera de crèdit a les empreses arribi a representar un 10% dels recursos gestionats en un termini de quatre anys, que en import significarà un increment net d’uns quatre-cents milions d’euros. El servei s’ha endegat inicialment a Barcelona i a Madrid, i s’anirà estenent progres sivament a la resta de ciutats on l’entitat és present.

Els productes financers que ofereix actualment Caixa d’Enginyers per a les empreses van des de préstecs per a finançament d’inversions, amb terminis d’amortització adaptats als ritmes de recuperació de la inversió finançada, fins a crèdits per a circulant, passant per pòlisses comercials i de bestretes de factures i subvencions, les Línies ICO de finançament a empreses i emprenedors i els microcrèdits d’IFEM a la innovació i a l’emprenedoria. També es poden estudiar totes les possibilitats d’avals, tant financers com econòmics i tècnics. A aquesta oferta de finançament s’afegeixen la resta de serveis ja disponibles actualment per a les empreses, com són assegurances, gestió de tresoreria, productes financers en condicions privilegiades per als empleats de les empreses, el Pla 10 Directius, etc., amb els quals Caixa d’Enginyers acumula una sòlida experiència i reputació.

A més, a partir d’ara, la gamma de productes de finançament empresarial s’anirà ampliant per millorar progressivament la resposta de l’entitat a les necessitats dels seus socis, per exemple en l’operativa d’estranger, cobertures, etc.

Amb un índex de morositat de només el 2,3% al tancament de l’exercici 2013 i una cobertura per insolvències del 129,1%, en aquests anys de canvis normatius i estructurals del sector financer excepcionalment intensos, el Grup Caixa d’Enginyers ha aconseguit impulsar el ritme del seu creixement i, alhora, reforçar la seva estructura financera, incrementant els seus fons propis fins a 131,71 milions d’euros i mantenint una ràtio de solvència del 12,51%.

Per això, estem convençuts que l’entitat es troba especialment ben posicionada per endegar nous projectes com el que aquí presentem, de finançament empresarial. 

 

Teresa Torres
Directora de Banca d’Empreses de Caixa d’Enginyers

Foto: Arxiu

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.