Compte enrere per complir el nou Reglament de Seguretat General dels Productes

A partir del 13 de desembre de 2024 serà obligatori el compliment del nou Reglament (UE) 2023/988 de Seguretat General dels Productes (RSGP), que derogarà les Directives 87/357/CEE i 2001/95/CE. Aquest nou reglament ve motivat per la preocupació de la UE sobre l'evolució de les noves tecnologies en els productes no alimentaris; i al substancial creixement de la venda en línia d'aquests tipus de productes, especialment dels productes fabricats fora de la UE.

És destacable el fet que des de la UE s'hagi decidit legislar sota un reglament i no sota una directiva, perquè això suposa que l'aplicació directa serà simultània a tots els països de la UE i sense necessitat de transposició a la legislació de cada país.
Els productes hauran de garantir el benestar físic, mental i social dels consumidors
L'aplicació d'aquest reglament suposarà que els fabricants de dins i fora de la UE, els importadors, els distribuïdors, així com, les plataformes en línia que comercialitzen productes a la UE, hagin de complir amb els nous requisits. Aquests requisits inclouen un significat més extens del terme "seguretat dels productes" que caldrà alinear amb la definició de "salut" de l'OMS.

Per l'OMS s'entén per salut el següent: "un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només com l'absència de malalties o malalties". Aquesta definició suposarà que els fabricants hauran d'adoptar una perspectiva més àmplia a l'hora d'avaluar els potencials riscos per a la salut que vagin associats als productes que vulguin comercialitzar. I aquí és on els equips de desenvolupament de productes hauran d'ampliar la seva perspectiva, atès que no només hauran de considerar com garantiran el benestar físic dels consumidors sinó també el seu benestar mental i social.

Així com exemple pels productes connectats digitalment caldrà tenir en compte l'impacte en els nens, incloent-hi la salut mental. Per tant, un producte que pugui generar addicció als nens podria ser considerat com producte perillós.

Les obligacions dels fabricants

Entre les obligacions dels fabricants hi ha la que exposa que abans d'introduir els seus productes al mercat hauran de fer una anàlisi de riscos interns. I hauran d'elaborar una documentació tècnica que com a mínim contingui una descripció general del producte i de les característiques essencials que siguin pertinents per avaluar la seguretat. Tota aquesta informació haurà d'estar disponible per a les autoritats de vigilància de mercat en els deu anys posteriors a la introducció en el mercat del producte.

El responsable de la introducció de productes a la UE

El reglament estableix que qualsevol producte subjecte a ell no podrà ser introduït al mercat llevat que hi hagi un operador econòmic establert a la UE, que en sigui responsable davant les autoritats de mercat i els consumidors. Per això tots aquells que avui dia venen des de fora de la UE directament a la UE, sense ningú que els representi, el reglament els obligarà a tenir un representant que en serà el responsable a tots els efectes.

Accidents i recuperació de productes per motius de seguretat

En el reglament també es descriuen les obligacions en cas d'accidents relacionats amb la seguretat dels productes entre les quals hi ha la d'informar les autoritats competents, sense demores indegudes, des del moment en què es tingui coneixement de l'accident. En l'articulat del reglament també es descriu com s'ha de fer la recuperació dels productes per motius de seguretat, indicant que "s'oferirà al consumidor una solució eficaç, gratuïta i oportuna". Amb tres possibles solucions per triar per part del consumidor, de les que sempre hi haurà almenys dues. Aquestes solucions podran ser la recuperació, la reparació o el reemborsament.

El "Safety Gate"

Un altre dels canvis rellevants del RSGP és la modernització del RAPEX (Sistema d'Intercanvi Ràpid d'Informació de la Unió) que avui dia permet a les autoritats de vigilància del mercat difondre l'existència de productes perillosos en el seu estat que poden afectar a altres estats de la UE. El RAPEX passarà a anomenar-se "Safety Gate", i tindrà tres elements:

  • Un sistema d'alerta ràpida sobre productes perillosos no alimentaris i per intercanviar informació, anomenat "Sistema d'Alerta Ràpida (Safety Gate)".
  • Un portal web per informar el públic i permetre-li presentar reclamacions, anomenat «portal Safety Gate».
  • Un portal web perquè les empreses informin a les autoritats i als consumidors de productes perillosos i accidents, anomenat «portal Safety Business Gateway».

El fet que els consumidors puguin presentar reclamacions directament al Safety Gate, i que tinguin visió en tota la UE és un factor que haurien de tenir en compte les empreses per al potencial impacte que podrien tenir en la seva reputació.

La lectura i comprensió de tot allò que suposa aquest reglament per als diferents operadors econòmics, així com la implementació i posada en marxa dels processos i sistemes que permetin complir amb tot el que es requereix, serà una tasca que requerirà en molts casos de la focalització i centralització en un projecte específic, en què hauran d'estar implicades totes les àrees de l'organització d'una manera o una altra.

El nou Reglament de Seguretat General dels Productes (RSGP) configurarà un nou marc legal per a la seguretat dels productes de consum no alimentaris que tindrà impacte en el desenvolupament, la fabricació i la comercialització de productes en la Unió Europea a partir de desembre del 2024.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

appapp iosapp android