El coneixement, la clau de l'èxit

S'entén per capital intel·lectual tot allò que té valor per a l'empresa però que no figura en les dades econòmiques ni financeres (intangibles). El coneixement n’és part fonamental. Està format per informació i experiència i resideix en les persones. Amb coneixement es poden resoldre problemes amb eficàcia i eficiència.

Importància del coneixement

Un avantatge competitiu és una dimensió clau de supervivència i èxit d’una empresa en un entorn en el qual cada organització competeix amb totes les altres. No és una acció que pot durar pocs mesos, com una campanya comercial o una reducció de sous o de personal, sinó la competència intrínseca per a ser millors que els competidors a llarg termini. El coneixement és l'avantatge competitiu més important.

Les economies modernes o economies del coneixement, estan basades en empreses amb persones de talent que han anat adquirint coneixement al llarg dels anys. Aquesta acumulació és la raó última de l'èxit d'una empresa i forma part de la seva cultura, entenen per cultura valors, costums, pràctiques, codis normes i regles de la manera de ser, vestimenta, rituals, normes de comportament i sistemes de creences.

Exemples de coneixement en l'empresa:

 • Orientació al client
 • La gestió dels col·laboradors
 • Aconseguir un elevat grau d'estandardització
 • Processos de negoci eficaços, eficients, mantinguts sota control i adaptables
 • Una taxa d'innovació adequada a cada producte
 • Les tecnologies necessàries per al bon funcionament de l'empresa ara i en el futur
 • El coneixement dels materials, el disseny i l'eco-disseny
 • L'economia circular

Informació, experiència, coneixement i talent

Per a codificar el coneixement podem considerar que es divideix en tres categories. Conèixer què (fets) conèixer per què (recerca) i conèixer com (habilitat per a fer alguna cosa).

Cadascuna de les categories es defineix com segueix:

 • Informació. Tot el que puguem trobar en Internet, llibres, revistes,  seminaris, cursos, etc., quan volem saber alguna cosa o la raó d'alguna cosa. Correspon a les categories del quin i del per què.
 • Experiència: Categories que tracten del com i el qui. És el procés d'acumular coneixement o habilitat resolent problemes o veient com es resolen. Si reuneixo tota la informació necessària sobre un tipus determinat d'impressora 3D i pregunto a algun amic o conegut que l'estigui usant, he reunit informació. Fins que no usi la impressora no tindré experiència en el seu ús. Es pot acumular experiència sense acumular informació però és lent i molt car. Un enginyer ha d'evitar treballar per prova i error si pot evitar-lo (i avui dia normalment pot).
 • Coneixement: Suma d'informació i experiència. Si dissenyo i fabrico una peça amb la impressora esmentada adquiriré coneixement, tant si tinc èxit com si no ho tinc. Això és important.

Cal tenir present que és millor tenir èxit que aprendre del fracàs. Pot resultar molt car.

coneixement

 

Unes persones són més hàbils que altres en l'adquisició de coneixement. És important conèixer qui té aquesta habilitat i en quin grau (talent). El talent és la capacitat innata per a aconseguir resultats excel·lents en alguna mena de tasques. El coneixement es pot adquirir però el talent es té o no es té. Es tracti d'un cirurgià, futbolista pintor o enginyer, quan es té coneixement per a fer una tasca o un grup de tasques, s'és competent. Però només es pot ser un professional excel·lent si a més es té talent. El talent no implica la competència si no va acompanyat del coneixement.

Característiques del coneixement

A mesura que l'experiència augmenta es pot convertir en informació que, en posar-la en pràctica, contribueix a millorar el coneixement en un cercle virtuós. Mentre que la informació està sempre disponible en varietat de suports i és de fàcil accés, l'experiència resideix en les persones i per a acumular-la es necessita temps. Aquest temps serà més curt com més gran sigui el talent de les persones.

La major part del coneixement en una empresa està ocult i rep el nom de coneixement tàcit. Per aquesta raó, moltes vegades no se li dona la importància que té.

Excepte en casos excepcionals, el coneixement no es pot comprar ni transmetre, fins i tot quan una empresa compra una altra. El que es pot transmetre és informació sobre aquest coneixement.

En les nostres economies, el coneixement és crucial per a aconseguir la productivitat i competitivitat necessàries en un món globalitzat. Les economies mundialment més competitives no són les que paguen salaris més baixos sinó aquelles quines empreses que acumulen més coneixement.

Com a conseqüència, la demanda d'ocupació es desplaçarà cap a les persones amb major coneixement o persones competents.

La manera d'augmentar el coneixement és afrontar un problema, resoldre'l, posar la solució a la disposició dels col·legues i que aquests aprofitin aquesta informació per a adquirir experiència i coneixement al seu torn. Es tracta d'un procés; el procés de gestió del coneixement que mereix un anàlisi per sí sol. En definitiva:

 • L'acumulació de coneixement és l'avantatge competitiu més important i la raó última de l'èxit d'una empresa.
 • Distingir entre informació, experiència, coneixement i talent és clau.
 • És important buscar persones amb talent, però amb el talent no n’hi ha prou
 • El coneixement no es pot transmetre
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.