El fil del Digital Twin

Segons la publicació de la IoT Analytics: “How the world’s 250 Digital Twins compare? Same, same but different.” podríem arribar a les 252 realitzacions del concepte Digital Twin. Tot i que són moltes, no és del tot sorprenent, quan observem les tres dimensions que l'article refereix: l’estructuració jeràrquica dels productes, les diferents fases evolutives del seu cicle de vida i les utilitzacions més comunes, on s’aplica el terme. Això ens mostra que el concepte és més una aspiració, o terme-paraigües, que una concreció determinista i, per lo tant, subjecte a força deliberació sobre què composaria un Digital Twin. Des del seu inici, encunyat pel Dr. Michael Grieves al 2002 fins a l’article esmentat, moltes afirmacions s’han ofert, però a totes subjeu la mateixa premissa: la digitalització.

Convindrà diferenciar aquí la digitalització de la digitació. Segons un consens més o menys general, la digitació és el mecanisme de passar d’un senyal analògic a una dada digital, mentre que la digitalització és el procés de prendre decisions, mitjançant eines digitals. Un mòdem seria el cas de la primera definició, mentre que una eina de CAD, o un e-commerce, serien referències de la segona. Quelcom rellevant, doncs, no sempre ambdues van de la mà. Per exemple, “abans”, els sistemes d’informació gerencial transposaven els albarans en paper, per a disposar d’un registre digital, entès no com a evidència, sinó com un element processable digitalment, per així transmetre el coneixement disponible, amb els que prendre posteriors decisions, ràpida i acuradament. Quan aquest paper ara es substitueix per una PDA amb un lector d'infrarojos, llavors la signatura rau com l’acte digitat de vist-i-plau de la conformitat de la recepció.

Quelcom semblant està succeint en l’àmbit industrial o, per a ser més genèric, en l’enginyeria. L’adopció d’eines digitals, com el CAD (per no dir la utilització de les iniciàtiques calculadores) va apropar la digitalització a l’àmbit del desenvolupament, afavorint l’eficiència de les disciplines enginyerils, relacionades amb la conceptualització d’elements materials. Però ha estat darrerament, després de que la sensorització hagi permès disposar d’un senyal digitat i les ubiqües i assequibles comunicacions portar-la arreu, quan el “tot-digital” ha arribat per a quedar-se i transformar la forma en com les empreses, de base enginyeril, aporten el seu valor a la societat.

És quelcom que ja comença amb l’ensenyament en l’àmbit de l’enginyeria: tot i que s’ensenyi, als alumnes, a dissenyar/desenvolupar productes i/o instal·lacions, el seu futur passarà per la conceptualització i concreció de Digital Twins.” (en alguna de les 250 facetes). És a dir, l’esforç no estarà, només, en definir un seguit de funcions que conformin un producte per a ésser determinat en un actiu, sinó que s’haurà d'incloure la definició d’un sistema que esdevindrà una plataforma, és clar, digital. On tot el procés, des de la conceptualització fins a la servicialització, passant per la seva manufactura/construcció i operació, es farà en format digital, completament, és a dir, amb evidències/registres digitats i aplicacions digitals.

Tanmateix, és important remarcar que, en referir-nos a instal·lació, estem emprant el sentit més ampli del terme, incloent-hi des de les instal·lacions de processos manufacturers fins a construccions civils, passant per a edificis, siguin residencials como de serveis (oficines, escoles, hospitals, ..), per a destacar que, tot el moviment que està havent-hi en el sector de la construcció, o enginyeria civil, al voltant del tema BIM, porta el mateix decurs que els productes industrials, de forma que la matèria (àtom) està al control i explotació del dígit (bit) i que els processos, de pensament i decisió, estan tocats per un canvi ineludible, del que cal no perdre el fil. D’enteniment i de seguiment.

Concloent-hi, i tancant el fil argumental, es adient fer una darrera menció al que, alguns, anomenen Digital Thread. Una altre accepció que vol posar èmfasi en la perspectiva transversal (o de cicle de vida)  dels productes/instal·lacions, de tal forma que, si el producte es transforma en Digital Twin, el procés es focalitza en el Digital Thread, per a disposar d’un concert digital que ens permeti accelerar i no quedar entrebancats en un seguit de banc de dades, no entrellaçades, que provoquin un alentiment dels processos de decisió.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

industria40logo