El Grup de Treball dels Embedded Systems & IoT de la Comissió Indústria 4.0

El Grup de Treball dels Embedded Systems & IoT treballa activament com a part de la Comissió Indústria 4.0 per impulsar el model la quarta revolució industrial al teixit català, el qual té per un dels objectius principals l'assoliment d'un alt nivell de flexibilitat. 
 
La norma DIN 91345, presentada el mes de maig a la Fira de Hannover, defineix la noció d'I4.0 Component, que esdevé el bloc constructiu central dels nous sistemes productius. Es tracta d'un model pensat per a integrar els sistemes robòtics, de manufactura, intralogístics o de qualsevol altre tipus en una xarxa d'I4.0 Components que encaixin amb la resta de sistemes d'informació com els sistemes MES, ERPs, CRMs i altres. Aquestos blocs són ciberfísics ja que permeten la integració de la dimensió física i de la dimensió lògica en una mateixa unitat. 
 
El procés d'implantació del nou model consisteix en garantir que cadascun dels sistemes físics existents estan sota l'àmbit de la seva corresponent Administration Shell, la qual consta de dos elements: El Resource Manager i el denominat Manifest. El primer es defineix com el conjunt d'elements necessaris per executar software i per a poder comunicar-se, que justament són les funcions que resolen els Embedded Systems. D'una altra banda, el Manifest inclou la documentació i els models digitals del component, que en el límit han de permetre l'emulació (i simulació) total del mateix, donant lloc a lo que s'anomena Twin Digital
 
Els Embedded Systems fan de pont amb el sistemes de càlcul intensiu del Cloud i amb el Big Data, i per casos senzills es poden encarregar de tota la simulació. Els sistemes monolítics són poc flexibles, i una forma d'augmentar la flexibilitat passa per modularitzar els sistemes existents. El nivell de flexibilitat màxim ha estat identificat pels investigadors de MIT els quals utilitzen la màquina replicadora d'Star Trek com a metàfora de la utopia. A la Indústria 4.0 els sistemes estaran modularitzats de forma que cada mòdul podrà operar en mode real o en mode virtual (simulat). Si s'activen tots els I4.0 components en mode simulat tindrem l'anomenada fàbrica virtual que es pot utilitzar per a provar nous escenaris o per tasques de formació. En el món real, per assolir la flexibilitat demandada, es simularan, activaran i desactivaran els components adequats per a tenir la configuració adequada en cada moment. 
 
 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.