El New Space quadruplicarà la seva facturació i ocupació a Catalunya el 2025

L’ecosistema New Space a Catalunya configura un sector emergent, innovador i amb un gran potencial de transformació tecnològica sobre altres àmbits, que preveu multiplicar per quatre la seva facturació i ocupació d’aquí al 2025. Això es desprèn de l’estudi Ecosistema del sector New Space a Catalunya. Radiografia i variables socioeconòmiques, un informe elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona amb el suport del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i les fundacions i2CAT i KIMbcn que ha servit per identificar un total de 93 entitats que formen part de l’ecosistema espacial de Catalunya.

Perspectives d’ocupació i facturació

El conjunt d’entitats del sector Espai recollit en l’enquesta ocupava un total de 7.571 treballadors l’any 2020. D’aquests, 379, un 5% del conjunt del sector, realitzen tasques estrictament vinculades al New Space. La previsió, segons les mateixes entitats enquestades, és que l’ocupació vinculada al New Space augmenti fins als 1.755 treballadors l’any 2025, és a dir, un 369%.

El sector Espai és un sector generador d’ocupació d’elevat valor afegit i intensiu en coneixement, com demostra que el 75% dels ocupats tinguin un títol universitari, percentatge molt superior al 48% del conjunt de l’economia catalana. Tanmateix, la presència de la dona en l’àmbit d’Espai és un dels reptes pendents del sector, atès que les entitats enquestades afirmen que només el 27% de la seva plantilla són dones.

La facturació total del sector espacial és de 807 MEUR el 2020, que ha crescut un 5,4% respecte al 2019, malgrat la pandèmia. D’aquesta xifra, la facturació provinent exclusivament del New Space és de 143 MEUR el 2020, un 17,8% del conjunt del sector Espai, amb un augment del 78% respecte al 2018. Les perspectives del sector són molt positives, atès que les empreses enquestades preveuen que la facturació vinculada al New Space creixi de 143 milions el 2020 a 539 milions d’euros el 2025, fet que suposa un increment del 276%, sense tenir en compte els ingressos de les noves entitats que es puguin crear en els pròxims anys.

La productivitat del sector Espai és molt elevada amb una facturació mitjana per treballador de 105.499 € l’any 2020, xifra força superior, per exemple, als 85.927 € de mitjana en el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques a Catalunya.

Un sector arrelat a Catalunya

De les 93 entitats en què s’ha basat l’estudi perquè formen part de l’ecosistema espacial de Catalunya, 48 són empreses, 17 són start-ups o incubadores, 16 són centres tecnològics, de recerca o universitats, 6 es descriuen com associacions o fundacions i la resta com a professionals. L’estudi posa en evidència l’arrelament de les entitats enquestades a l’activitat econòmica de Catalunya, atès que 89 de les 93 entitats de la mostra tenen seu operativa a Catalunya.

El sector de l’espai és molt transversal i treballa directament amb una elevada varietat d’actors i sectors econòmics, entre els quals destaquen la indústria, l’administració pública, la seguretat i emergències, la protecció civil i el medi ambient. Els resultats posen de manifest l’elevada diversitat d’aplicacions pràctiques del sector de l’espai.

Segons les entitats enquestades, els sectors que tenen un major potencial transformador gràcies a l’ús de tecnologies relacionades amb el New Space són les telecomunicacions i l’audiovisual, seguit de l’agricultura, les ciutats intel·ligents, i la seguretat-emergències. Les àrees que estan més vinculades amb les tecnologies del New Space que poden ajudar a transformar aquests sectors són l’Observació de la Terra i l’IoT, àmbits que s’estan impulsant des de l’Estratègia New Space de Catalunya.

Així mateix, l’enquesta identifica que els principals factors que poden limitar el creixement del New Space són: el desconeixement de les oportunitats i beneficis a mitjà termini (assenyalat pel 17% dels enquestats), l’elevada inversió econòmica necessària (14%), la poca col·laboració publicoprivada (14%), i la dificultat per accedir al finançament (13%).

Inversió en R+D+I i patents

La inversió en R+D+I de la mostra del sector Espai s’ha situat en els 36 milions d’euros l’any 2020. Les entitats dedicades principalment al New Space són més intensives en R+D+I, ja que realitzen el 44% de la inversió total en R+D+I del sector Espai, tot i ser poc més d’una quarta part de la facturació.

El mateix succeeix amb les patents, el sector New Space concentra 30 de les 35 patents que ha registrat el sector Espai en els últims tres anys. Les empreses emergents són les que han generat un nombre més gran de patents (21), molt lluny de les empreses (7) i dels centres tecnològics o de recerca (6).

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.