El primer Informe de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya alerta que calen accions urgents per impulsar les renovables a Catalunya

En una jornada celebrada per l’Observatori de les Energies Renovables, basada en l’explicació del primer informe sobre la situació de les energies renovables a Catalunya (amb dades de l’any 2017), s’ha ofert un mapa de l’estat actual de la implantació de les energies renovables a Catalunya. L’Observatori ha constatat que serà difícil aconseguir la creació anual de 300 MW de nova capacitat eòlica i 300 MW de nova capacitat solar fotovoltaica entre els anys 2018 i 2030. En la inauguració de la jornada, Víctor Cusí, president d’EolicCat (l'Associació Eòlica de Catalunya) i membre de l’Observatori, ha fet referència a l’informe destacant que “les renovables han d’aportar el 50% de l’electricitat l’any 2030 i el 100% l’any 2050”. Manel Romero, representant d’UNEF (Unió Espanyola Fotovoltaica) i tambémembre de l’Observatori, ha remarcat diverses dades sobre la situació de les energies al territori, on "les energies renovables van cobrir el 15,4% de la demanda elèctrica En Barres de Central (EBC), i cal ressaltar que la capacitat de generació elèctrica amb fonts d'energia renovable és de 4.015 MW". A més, Romero també recorda que "els combustibles fòssils cobreixen el 27,8% de la demanda EBC i les emissions de CO2 del sector elèctric català han augmentat un 13,4% respecte a 2016".

La implantació de nous projectes és lenta i cal un canvi de la normativa vigent 

L'any 2017 es va incorporar una nova capacitat de generació segons l'escenari 2017-2030 elaborat per l'Observatori. El passat juliol de 2018 es va autoritzar una planta de 800 KW als Laboratoris Almirall de Sant Andreu de la Barca; al mes de febrer de 2018 es va posar en marxa l’aerogenerador (2,35 MW) d'Eolpop a Pujalt,trencant més de 5 anys sense nova generació eòlica a Catalunya, i també aquest mes d'agost de 2018 s'han autoritzat 3 parcs eòlics a la Terra Alta, que sumen 90 MW, més de 8 anys després que fossin adjudicats. Segons Cusí, “malgrat representar avenços, s’evidencia que a aquest ritme serà impossible assolir els objectius de Govern i del Parlament. Des de fa pràcticament 6 anys a Catalunya no avancem amb la implementació d'energies renovables: hi ha hagut projectes però cal que hi hagi un canvi en la normativa vigent".

Durant la jornada, Pep Salas, consultor a Smartgrid.cat, ha presentat els resultats dels estudis elaborats per la Comissió d'Experts de Transició Energètica. Les tres grans tendències globals que en destaca són "l'alta penetració de renovables que hauran de competir en preu; l'eficiència energètica a la indústria i el sector residencial i l'electrificació de l'economia i d'aquells sectors que tradicionalment no han sigut elèctrics". Salas afirma que "si ens endarrerim com a societat, també endarrerirem els objectius globals de la transició, i és necessari desenvolupar la xarxa de distribució per assolir els reptes tècnics de la transició energètica". L'acte també ha comptat amb la presència de Ferran Tarradellas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, que ha fet un repàs històric a nivell europeu sobre els reptes marcats de la Comissió pels pròxims anys, finalitzant amb els objectius recentment aprovats per a l’any 2030. Totes aquestes previsions fan que l'escenari previst pel Govern de la Generalitat –en línia amb els objectius de la Unió Europea pel 2030- amb l'expectativa que el 50% del consum elèctric provingui de les energies renovables sigui poc possible. L'informe alerta que o es comença a implementar molta més capacitat de generació renovable o Catalunya haurà d'allargar la vida de les nuclears i/o construir més línies d'alta tensió per importar electricitat renovable de l'Estat o nuclear de França. Les eines que apunta l'Observatori per revertir la situació actual són aprovar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, una Llei d'Energies Renovables i posar en marxa procediments de tramitació abreujats que permetin la implementació de projectes de gran i mitjana capacitat.

Sobre l'Observatori

L’Observatori de les Energies Renovables a Catalunya està format per APPA Renovables, Associació Eòlica de Catalunya (EolicCAT), Associació Solar de la Indústria Tèrmica (ASIT), Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Biomassa de Catalunya, Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), PIMEC i Unión Española Fotovoltaica-Catalunya (UNEF-Catalunya). L’objectiu de l’Observatori és facilitar a l’opinió pública i a la ciutadania a Catalunya informació sobre els avanços i els dèficits en l’assoliment dels objectius del Govern català, del Parlament i de la Unió Europea perquè l’any 2030 el 50% de la generació elèctrica del país provingui de fonts renovables i d’una reducció d’un 30% en el consum d’energia. 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.