El projecte GEOTECH impulsa l’ús de l’energia geotèrmica a Barcelona

El projecte contempla la cimentació termoactivada de les pantalles i estructures de diversos edificis d’oficines del barri del Poblenou de Barcelona. L’aplicació geotèrmica consisteix a utilitzar l’energia calorífica continguda a l’escorça terrestre, en aquest cas a baixa profunditat. El bescanvi tèrmic obtingut, l’aprofita una bomba de calor per transferir l’energia del subsòl a l’aplicació objecte de l’estudi.

L’eficiència energètica d’aquest sistema de climatització, és a dir, la relació entre l’energia consumida i la lliurada, s’espera que arribi al voltant del 400%, tant escalfant com refredant. En altres paraules, es preveu  que l’energia lliurada pugui arribar a ser fins a quatre vegades superior a la consumida. Val a dir que quan escalfa només existeix una aportació d’energia elèctrica del 25% del total de la requerida.

El col·lector geotèrmic està format per un camp de 18 zapilotes i 25 pantalles. Això ha implicat coordinar, des de bon principi, l’execució de l’obra civil de cimentacions de l’edifici concebent les instal·lacions de subministrament energètic per a poder instal·lar el sistema de climatització.

La bomba de calor geotèrmica està connectada, en paral·lel, a un circuit d’aigua calenta i un altre de freda provinent de la xarxa del districte del 22@ de la ciutat. En tractar-se d’una instal·lació amb un sistema de distribució amb quatre tubs, cada circuit disposa del seu dipòsit d’inèrcia. La bomba de calor controla la temperatura de tots dos dipòsits, fixant-la entre 45º C i 55º C al circuit calent i entre 7º C i 14,5º C al fred.

El dimensionament de la bomba de calor s’ha efectuat en base a la capacitat de dissipació del bescanviador geotèrmic. Per conèixer-ne la capacitat, s’ha realitzat, durant diverses setmanes, un test de resposta tèrmica (TRT) sobre algunes de les pantalles. Considerant la superfície total d’intercanvi entre els 18 zapilotes i les 25 pantalles, la potència nominal prevista per a la bomba serà de 100 kW.

La geotèrmia en cimentacions termoactivades en edificis ha de permetre que ens acostem al concepte de Nearly Zero Energy Buildings, és a dir, als edificis de baix consum energètic que aprofiten al màxim el seu potencial mitjançant l’ús d’energies renovables. Un cop desenvolupades totes les fases del projecte, s’espera aconseguir la certifi cació Leed Platinum d’edificis sostenibles (Leadership in Energy&Environmental Design) que expedeix l’US Green Building Council.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.