El que s’ha de saber del nou Reglament de màquines

El juny passat es va publicar al DOUE el Reglament (UE) 2023/1230 relatiu a les màquines (Reglament de màquines), un text que suposa la de la Directiva 2006/42/CE (Directiva de màquines) i de la Directiva 73/361/CEE. El nou reglament va entrar en vigor el 19 de juliol de 2023 i serà aplicable a partir del 20 de gener de 2027. Això vol dir que fins el 19 de gener de 2027 és podran comercialitzar màquines que compleixin amb la Directiva 2006/42/CE però el dia següent ja hauran de complir amb el Reglament 2023/1230.

Un element rellevant a tenir en compte és el fet que com que s’ha publicat un reglament això suposa que és d’aplicació obligatòria en tots els estats membres de la UE, sense que calgui una transposició a la legislació nacional, com és el que caldria si fos una directiva. Això s’ha fet per evitar les divergències en les transposicions i en l’execució per part dels estats membres de la UE que s’havien produït amb la Directiva 2006/42/CE.

A més, el nou text introdueix la necessitat d’incorporar la seguretat per la utilització de les noves tecnologies digitals en les màquines, tant la seguretat interna com la seguretat en front de tercers malintencionats.

També es tenen en compte l’avantatge de la utilització de les tecnologies digitals en la documentació introduint l’accés en línia en tota la vida útil prevista de la màquina, qüestió interessant per aquells que utilitzen màquines de segona mà que sovint avui en dia no tenen tota la documentació que necessitarien.

Deures per als professionals

Un cop aprovat el reglament i amb la seva entrada el vigor, la feina passa a la teulada dels professionals de les empreses que desenvolupen, fabriquen i comercialitzen màquines. Cal que planifiquin com el nou reglament en la operativa de les seves empreses i com l’implementaran en les seves màquines. El 20 de gener de 2027 encara és una data llunyana però el temps acostuma a passar ràpid i quan les coses no s’organitzen s’acaben fent amb urgència i malament.

Jornada de reflexió

El reglament ha generat incerteses i dubtes entre els professionals que treballen al sector de la maquinària. Per aquest motiu, la Comissió d’Innovació i Transferència Tecnològica i la Comissió de Transformació Digital d’Enginyers Industrials de Catalunya ha organitzat una jornada el proper 5 d’octubre on s’explicaran els canvis que es faran efectius properament i com caldrà preparar-se amb representants d'empreses fabricants, dels organismes que hauran de fer la avaluació de la conformitat, i d'enginyeries que es dediquen a la consultoria professional en l'aplicació de l'actual directiva. les mesures que han de prendre les empreses. Hi participen David Xaubet, Product Certification Manager. Electromechanical & Machinery Department. APPLUS, Alfonso de Victoria, enginyer Industrial i administrador a MAST (Machinery & ATEX Safety and Training, S.L.), Xavier Conesa, vicepresident de la Comissió de Transformació Digital.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.