Els missatgers i els distribuïdors de paqueteria, líders de la inseguretat laboral viària

Les estadístiques generals sobre accidents laborals de trànsit (ALT) revelen, any rere any, que les empreses que més accidents de circulació pateixen són les de missatgeria, paqueteria i distribució de càrregues menors, que depassen en molt a les altres empreses de transports i als de les grans empreses amb parc de vehicles de transport propis. En els últims anys, els ALT han suposat de l'ordre del 10% dels accidents laborals amb baixa, del 20% dels greus i del 30% dels mortals. 

Els ALT són contemplats per les estadístiques de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball com els accidents de treball més lesius, que afecten principalment als treballadors menors de 34 anys i majors de 65 anys. La causa fonamental d'aquests accidents és la fatiga o el somni amb incidència no suficientment investigada o controlada en la vigilància de la salut de patologies, medicacions o ingestes de productes que poden influir de manera determinant en la creació de situacions de risc en la conducció.

El col·lectiu laboral de missatgeria i paqueteria es veu molt influït per les urgències que envolten el transport documental i que, freqüentment, exigeix signatures dels receptors que demoren de manera imprevista les rutes programades i els temps establerts per a la tasca planificada. Això genera estrès, tensió i ànsia de recuperar el temps perdut mitjançant l'acceleració del ritme circulatori. És per tant determinant que l'organització empresarial estableixi mecanismes preventius rigorosos a les programacions de les rutes i en els compromisos de lliurament.

Les motocicletes i ciclomotors de missatgeria de paper i, especialment, de menjars calents amb les seves respectives peculiaritats, s'erigeixen com a grup de risc urbà, periurbà i metropolità de primer nivell d'accidentalitat, tant en serveis públics com a privats. Aquesta situació obre una línia prioritària que requereix especial atenció preventiva i formativa. Els especialistes detecten que el 98% dels accidents de vehicles de dues rodes amb motor generen lesions al seu ocupant i el motorista requereix 17 vegades major atenció en el trànsit que el conductor de vehicles de 4 rodes. L'elecció del tipus de PTW (Power Two Wheels – vehicle de 2 rodes amb motor) segons el tipus de treball pot ser una decisió d'importància per a la seguretat precisa en l'acompliment de la funció de repartiment.

En carretera, el principal risc es presenta en la distribució de petita o mitja paqueteria de llarga distància, en el que podria emmarcar-se com la circulació especialment nocturna de furgonetes per carretera que enllacen capitals de província o grans ciutats per al repartiment de paquets urgents. Aquest tipus de serveis requereix una especial atenció, no tant pel que fa al compliment de la normativa de circulació (que òbviament, també), sinó en les condicions amb les quals es presenten els conductors que presten el servei.

Les grans empreses que tracten amb rigor la prevenció de riscos laborals viaris presten també els seus serveis amb personal subcontractat i treballadors autònoms, la qual cosa requereix un tractament de coordinació d'activitats empresarials de major complexitat. Els sistemes de seguiment del parc de vehicles en servei amb GPS i l'aplicació de noves tecnologies de control dels conductors que treballen per a una sola empresa són fórmules necessàries que poden, i han de donar resultats satisfactoris, en la disminució de riscos viaris.

La formació sobre riscos laborals vials i, especialment, la dels conductors de ciclomotors i motocicletes, requereix sessions teòriques i pràctiques impartides per formadors especialitzats en seguretat viària, per aconseguir la sensibilització dels conductors en els aspectes més determinants del comportament, i els hàbits i actituds en el desenvolupament del seu treball. Les aportacions dels professors de formació viària i els psicòlegs poden generar el marc ideal de suport als tècnics de prevenció, molt per sobre de possibles formadors relacionats amb la competició.

La sensibilització del personal de missatgeria, repartiment i paqueteria ha de ser acurada per no caure en estratègies o campanyes que generin efectes contraris a la seguretat, comparant la rigorosa puntualitat o la urgència dels serveis amb la velocitat, mitjançant eslògans amb actors o esportistes la imatge dels quals pugui vincular-se a la conducció no moderada.

Els serveis de prevenció d'algunes empreses de renom presenten amplis programes de prevenció molt interessants fonamentats en l'organització dels viatges o itineraris, passant per la idoneïtat dels tipus de vehicle a la funció del repartiment així com el seu manteniment i en la preparació i formació dels seus conductors. No obstant això, és molt important posar especial èmfasi en les condicions físiques i psicològiques dels conductors i en els controls preventius d'alcohol, droga, psicotròpics i medicació en general, que puguin afectar el temps de reacció, trastorns del somni i desatenció del conductor.

Les Administracions responsables de la seguretat viaria hauran d'emprendre iniciatives d'acció conjunta amb les autoritats de Treball i Transports. L'objectiu haurà de ser regular, ordenar i controlar la prevenció dels riscos d'aquest col·lectiu professional, atenent les peculiaritats de seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia i vigilància de la salut, contemplant, no només els aspectes prioritaris del factor humà, sinó també els aspectes relacionats amb les condicions de l'elecció de la via i les de seguretat i manteniment del vehicle.

Aquest text està format per les conclusions extretes del taller sobre Riscos Laborals Viaris dels Missatges i Repartidors que va organitzar el Grup de Treball de Prevenció de Riscos Laborals Viaris del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, i que es va celebrar a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.