Els plans de recuperació arreu del món, una oportunitat per a la indústria espanyola

Durant el 2022, la gran oportunitat per a les empreses industrials espanyoles són els plans de recuperació i l’aposta per a la industrialització arreu del món, ja que tant els països més avançats com els que es troben en vies de desenvolupament estan donant un impuls al sector productiu i necessiten equipar-se amb la nova tecnologia. Així ho recull l’Informe de Prospectiva d’Amec, que situa els Estats Units, França i el Regne Unit com els països amb  més oportunitat comercial per a les empreses industrials espanyoles, tal com indica el Rànquing de Mercats que inclou aquesta prospectiva.

L’Obsevatori Amec incideix que la pandèmia i els seus efectes han obert un nou escenari pel que fa a mercats i cadena de valor global. Les inversions ingents que s’han impulsat per sortir d ela crisi han marcat la detecció de nous punts d’interès comercial. Per això, l’informe d’enguany destaca que per sobre d’oportunitats en determinats mercats, hi ha cinc factors que estan funcionant com a impulsors de moltes microportunitats en sectors concrets: les polítiques d'industrialització a països en desenvolupament i de reindustrialització a països avançats; la diversificació i relocalització de les cadenes de valor; la modernització de les infraestructures a països en desenvolupament; la regulació i normativa al voltant de la circularitat i la sostenibilitat, impulsades pels governs i per una demanda social cada cop més enèrgica; i l'impuls de l'e-commerce.

Segons el director general d’Amec, Joan Tristany, “les oportunitats es troben sobretot en aquests factors més que en països" i per això creu que cal identificar-los “de manera anticipada per prendre avantatge”. “les empreses es poden presentar com a víctimes d’aquests canvis o bé aprofitar-los com a palanca per modernitzar-se, innovar i avançar la competència” afegeix Tristany.

Els plans de recuperació en molts països després de la pandèmia, ben dotats i centrats en bona part en la indústria, doncs, han obert possibilitats en molts indrets. En general, segons indica Amec (Associació d'Empreses Industrials internacionalitzades), als països avançats hi ha programes d’ajudes a l’adquisició de maquinària 4.0 que poden proveir les empreses industrials espanyoles. També s’està duent a terme un procés de diversificació i reshoring que comportarà oportunitats per a les activitats que es vulguin implantar en un mercat. Tanmateix, els mercats emergents també estan invertint de manera decidida per passar d'economies agràries a industrials, i necessiten equipament industrial en camps com el tèxtil, l'alimentació, en construcció i infraestructures per a ciutats. "Cal estar alerta i pensar no només en els fons i ajudes que es donaran a Catalunya i a l'Estat, sinó també a la resta dels països. Hi haurà moltes noves inversions tant als mercats europeus, com als americans i els asiàtics", alerta Tristany.

Per obtenir el Rànquing de Mercats es calcula l'Índex amec, format per un ampli ventall d'indicadors agrupats en cinc pilars: Facilitat de Negocis, Governança i Resiliència, Projecció Econòmica, Entorn Comercial i Capacitat del Mercat. A aquests s'uneix un sisè pilar, el d'Oportunitat Sectorial, que dona lloc a rànquings diferents per a cada sector industrial. El rànquing inclou així mercats consolidats i fiables i mercats emergents amb una alta oportunitat.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.