Els punts clau per reduir la contaminació a Barcelona

Durant els mesos de confinament, amb una reducció important de l'activitat econòmica i social, el trànsit rodat va disminuir fins a un 75%, mentre que el de passatgers del port van caure un 77% i un 10% el de mercaderies. Els valors de la contaminació a Barcelona doncs, es van veure disminuïts de forma dràstica assolint valors inferiors a 10 mg/m3 pels NO2 i de 13 mg /m3 per les partícules PM10, és a dir, a valors considerablement inferiors als valors mitjans recomanats per l’OMS que són de 40 i 20 mg/m3 respectivament. És una de les conclusions d'un informe elaborat pel grup de Treball de Contaminació Ambiental i Canvi Climàtic de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular d'Enginyers Industrials de Catalunya analitzant les principals dades que s'han pres durant l'afectació de la pandèmia per diferents organismes.

El document, que es publicarà el setembre vinent, planteja la necessitat d’aplicar mesures addicionals a l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per tal d’aconseguir que els valors de la contaminació de Barcelona romanguin a valors acceptables, inferiors als recomanats per l’OMS i que, d’aquesta manera, la qualitat de vida dels barcelonins millori.

contaminació

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.