Els requisits per ser consumidor electrointensiu

La indústria electrointensiva és aquella on factor de producció principal és l'electricitat i, per tant, el subministrament elèctric és especialment crític. Per protegir la seva competitivitat, a vegades en risc a causa de la factura elèctrica, el govern espanyol ha aprovat el Reial Decret 1106/2020 que regula l'Estatut dels consumidors electrointensius. Amb aquest marc normatiu, a més també es vol afavorir l'estratègia de transició energètica ja que obliga a les empreses a acollir-se a les obligacions en aquesta matèria en l'àmbit de l'eficiència energètica, la substitució de fonts energètiques emissores i contaminants, inversió en R+D+I i ocupació.

Acollir-se a aquest estatut obre la porta a mecanismes de compensació de fins a un màxim del 85 % dels costos imputables als càrrecs de la retribució específica a energies renovables i cogeneració d'alta eficiència i de la retribució específica en els territoris no peninsulars repercutits als preus del subministrament. Els càrrecs es calculen a partir de la diferència entre els preus anuals dels peatges d'accés vigent i els preus dels peatges d'accés destinats a cobrir únicament la retribució de les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica.

Però quins són els requisits per acollir-se a aquest estatut?

  • Haver consumit durant al menys dos dels tres anys anterior, un volum anual d'energia elèctrica superior a l'1 GWH i, a la vegada, haver-ne consumit el 50 % durant les hores vall (P6). El consum anual inclou l'autoconsum.
  • Que el quocient entre el consum elèctric i el valor afegit brut de l'empresa sigui superior a 1,5 kWh/euro. Aquesta valor pot canviar cada any, segons el preu mitjà del mercat elèctric de l'any anterior.
  • Mantenir l'ocupació i l'activitat durant almenys tres anys a partir de la data de concessió dels beneficis. Si es redueix el 85 % de producció o plantilla, els beneficis s'hauran de reintegrar.

El marc normatiu però, també exigeix algunes obligacions, tant de consum com en l'àmbit de la gestió i eficiència energètica, com per exemple:

  • Compromís de tenir un consum estable i predictible amb una precisió del consum superior al 75 % en la mitjana mensual
  • Disposar dels equips, sistemes i comunicacions que requereix la normativa per complir la primera obligació.
  • Disposar d'un sistema de gestió d'energia auditat i certificat segons la norma UNE-EN ISO 50001:2018
  • Elaborar un informe al Minsiteri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sobre les mesures implantades, el detall dels consums d'electricitat i els diferents tipus de combustibles, així com la producció rellevant i les ràtios de consum elèctric i tèrmic. També cal informar de les mesures implantades, dels estalvis i del CO2 equivalent.

En l'àmbit de la contractació, s'ha d'acreditar també que almenys un 10 % del consum anual d'electricitat sigui mitjançant instruments a termini, directa o indirectament, d'electricitat d'origen renovable, amb una duració mínima de cinc anys.

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.