"Estem parlant d’una economia molt més racional des del punt de vista de consum de béns i serveis, més col·laborativa i responsable socialment"

Entrevistem Arnau Queralt, director del CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible)

 

Per introduir la temàtica de l’economia circular, com la podríem definir?
En essència, l’economia circular és una economia molt eficient en l’ús dels recursos (materials, aigua, energia) en tot el cicle de vida dels productes i en els serveis, que per tant no genera residus i minimitza el seu impacte ambiental. A partir d’aquí, i segons el meu parer, estem parlant d’una economia molt més racional des del punt de vista de consum de béns i serveis, més col·laborativa i responsable socialment.

Quina és la tasca genèrica del CADS i, en concret, quina tasca està portant a terme per impulsar l’economia circular a Catalunya?
El CADS és un òrgan col·legiat que té com a funció principal assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern. Una altra funció, complementària, és analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible que impulsa el Govern i, especialment, les relatives a l’economia verda, però també a l’energia, l’aigua, la seguretat alimentària i el canvi climàtic.
En l’àmbit de l’economia verda, el CADS ha emès informe sobre els principals instruments de planificació sobre aquesta matèria que el Govern ha impulsat els darrers anys. També ha generat sessions de reflexió estratègica sobre aquesta qüestió amb representants de diversos departaments de la Generalitat, experts i actors socio-econòmics. A escala europea, el CADS participa activament del grup de treball sobre economia circular de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), havent realitzant diversos seminaris a Brussel·les durant els darrers mesos.
Finalment, el CADS també ha format part del consell assessor del Circular Economy European Summit que tindrà lloc entre els dies 15 i 17 de novembre de 2016 a Barcelona, organitzat per Fira de Barcelona.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1041","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]

Catalunya compta amb un pla estratègic d’impuls de l’economia circular?

 L’estratègia Catalunya 2020 incorpora l’economia verda com un dels seus 7 eixos principals. A partir d’aquí, el Govern s’ha dotat de l’Estratègia Catalana per a l’Impuls de l’Economia Verda i Circular i de l’Estratègia  catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat). També ha incorporat l’impuls de l’economia circular al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya 2013-2020 i el nou  Pacte Nacional per a la Indústria, del qual es van posar les bases just abans de l’estiu, també integrarà, entre altres aspectes, l’economia circular.
 Per tant, a nivell de marc de planificació estratègia es disposa d’elements molt potents, que es veuen reforçats amb iniciatives de compra pública innovadora per a l’impuls de l’economia circular i amb un acord amb la  prestigiosa Ellen MacArthur Foundation per promoure la implantació de l’economia circular al teixit empresarial català, integrat de forma majoritària per PIME. Finalment, cal destacar també el treball fet impulsar  l’economia circular a l’àmbit agroramader i forestal.

 Quins són els principals reptes que té per endavant Catalunya com a país i les empreses catalanes, en particular, per implementar projectes d’economia circular?
 Tot i que l’economia circular no és un element nou –moltes empreses ja treballaven amb aquest paradigma sense posar-li aquest nom- tenim per davant reptes importants. Alguns d’ells vinculats a la mida del gran gruix  del sector empresarial del país, amb recursos humans i econòmics limitats. Necessitem més innovació en productes –aplicant l’ecodisseny i altres mesures- i més transferència d’aquesta innovació a les empreses, així  com finançament per fer les inversions necessàries pel canvi de model. Cal també una alineació Administració-Productors-Consumidors (tant empresarials com consumidors finals) per anar junts en l’impuls de  l’economia circular.

Quines són les principals fortaleses que han pogut identificar per a que l’economia circular sigui una realitat en un curt termini a Catalunya?
Catalunya és un país amb recursos materials escassos i que presenta una dependència energètica molt important en relació als combustibles fòssils. Aquestes dues febleses són, per tant, elements que haurien de ser tractors de la transició vers l’economia circular.
Per l’altre costat, tenim un teixit empresarial dinàmic i innovador, que en alguns casos fa dècades que treballa amb un sistema d’economia circular (sense haver-li posat aquest nom), tenim una Administració que treballada des de fa anys, a través de diversos departaments ,per impulsar-la i que té un impacte potencial elevadíssim en tant que consumidora de béns i serveis. Disposem de centres de formació professional, universitats i escoles de negocis de qualitat on formar els professionals necessaris per aquesta nova economia, així com centres tecnològics que ja treballen en aquesta línia. I, finalment, tenim uns ciutadans cada cop més conscients de la importància de canvi de model, que tenen un pes cabdal com a consumidors, i que redueixen activament els residus que produeixen i s’impliquen en la recollida selectiva.  

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.