«Estem pensant com el BigData i altres conceptes lligats a la indústria 4.0 ens poden ajudar a ser més eficients»

Entrevistem Marc Sansalvadó, conseller delegat de Tecalum Industrial

Una de les claus de l'èxit de Tecalum Industrial és que oferiu un servei integral format per enginyeria a mida de les necessitats del client i per una producció pròpia?
Podem dir que sí. Forma part del plantejament estratègic i dels fets diferencials i, per tant, una de les avantatges competitives de Tecalum respecte bona part de la competència.
Vam evolucionar de l’extrusió de perfils extruïts d’alumini a ser un fabricant de peces, components i conjunts assemblats per a la indústria, per a determinats sectors que hem analitzat i hem definit com a objectiu.
Això ens ha permès anar fidelitzant i ampliant la base de clients en un procés sostingut ja des de fa anys, primer cap a Europa (bàsicament França i el nord d’Europa) i ja des de fa un parell d’anys cap a Nord-Amèrica en un procés d’internacionalització amb una implantació productiva al Québec.
 
Quins són els trets bàsics de l'organització de la producció i dels processos de Tecalum Industrial?
L’organització de Tecalum es basa en processos, encapçalats pels processos de definició estratègica i pel procés de innovació. Després hi ha els processos operatius, generadors de valor, el comercial, el productiu i supply-chain. I, finalment, hi ha tots els processos de suport per fer que l'organització funcioni de manera eficient, compres, administració, ...
Tots els processos tenen definits uns indicadors que permeten el seu seguiment i control, mesurant que tinguem el resultat previst. Si hi ha desviacions són ràpidament detectades pels responsables, activant accions per corregir-les i recuperar-les. L’organització està estructurada, amb una comunicació en base a unes reunions diàries, setmanals, ... que permeten que tot aquest seguiment sigui continu, precís, rigorós i, alhora, prou flexible i àgil per adaptar-se a l’entorn canviant i a les prioritats que puguin sorgir.
 
Quines mesures implementeu per tenir el màxim control possible de la producció?
El control parteix de la definició de processos, indicadors i dels responsables que en fan el seguiment. És important, com he explicat, la organització que tenim i també les eines que suporten aquesta organització. Tenim un sistema ERP amb mòduls integrats de CRM i planificació de la producció amb el que tota la informació està al “sistema”.
Des que comencem a detectar clients potencials fent prospecció dels mercats, precisant les necessitats dels clients per poder oferir els nostres serveis, ... La gestió de la producció i de tots els materials, a Tecalum i amb els proveïdors que treballen amb nosaltres, fins a l’entrega als clients, a vegades a través de magatzems avançats que també hem de controlar, tot està lligat a través del ”sistema”. També el sistema de qualitat, i la innovació i la vigilància tecnològica. Ara estem acabant el projecte d’integrar també la part de CAD-CAM.
Tot ho tenim implementat amb diferents eines i cada vegada estem treballant més des de sistemes al núvol millorant l’accessibilitat. Aquesta millora ha estat necessària per tenir diferents punts d’accés ja amb el procés d’implantació al Canadà, així com per garantir la participació per exemple al sistema d’innovació i al de vigilància tecnològica.
 
Creieu que a mig o llarg termini es podria aplicar l'IoT a la cadena de fabricació de productes d'alumini per al sector industrial? 
És clar que està arribant. En la indústria del nostre sector de moment veiem que s’està aplicant més als estadis inicials de concepció de productes i de realització de presèries, però va avançant ràpid cap als sistemes de producció.
Però implica una autèntica “revolució” en la concepció dels sistemes de producció que ha de començar per canviar la manera de concebre i dissenyar els productes.
Una de les àrees que més està avançant i on més es veu aquest fet és en el 3D Printing.
 
De fet, quina concepció teniu de la indústria 4.0?
Com comentava en el punt anterior ho veiem lligat a uns sistemes de producció molt més “Lean”, per fabricar productes més customitzats i ad-hoc a les demandes dels clients.
També pensem que el que ha de permetre és integrar més serveis al producte, sovint ja en estadis de producció.
Però estem en estadis molt inicials de definir què és Indústria 4.0. En el nostre cas, amb sèries curtes i línies de producció no dedicades sinó molt flexibles, estem pensant com el BigData i altres conceptes lligats a Indústria 4.0 ens poden ajudar a ser més eficients, a ajustar-nos més a les necessitats dels clients o, fins i tot, a cobrir-ne de noves.
 
Quines són les principals aplicacions industrials dels productes d'alumini?
L’alumini està molt present en tots els àmbits per les seves propietats que ofereix tant en el producte com per als propis processos de producció i assemblatge.
Més enllà de la construcció que ha estat de fa molt temps l’àmbit d’aplicació més estès, el trobem al transport, a l'automoció, ferrocarril, remolcs, petits camions, ...
També avança a la indústria lligada a la il·luminació, a l’electrònica, al moble, ... 
I seguint les grans tendències es va introduint cada vegada més al sector de salut, però també veiem que s’estan definit aplicacions en sectors tant consolidats com l’agricultura, la ramaderia, ...
 
Considereu que hi haurà canvis significatius en cadascuna d'aquestes aplicacions que us farà canviar o adaptar alguna de les vostres fases d'enginyeria o fabricació?
Ben segur. Un dels que visualitzem més clar i en el que ja estem treballant és el de la fabricació additiva, com hem dit amb reptes molt importants a treballar no només en el procés en sí, sinó també en com es conceben i dissenyen els productes. Per no dir que també afectarà a les relacions comercials entre empreses, i amb els consumidors, així com per tenir un producte, als temps de producció, a la capacitat de personalització...
 
Quins reptes tecnològics té per endavant la fabricació de productes d'alumini per al sector industrial?
Nosaltres ens estem centrant en l’aplicació de tecnologies ja desenvolupades però no aplicades encara a la indústria, o si més no al nostre sector. Veiem que dins el concepte d’integració que forma base de la nostra base estratègica ens permeten avançar passos per oferir processos i, fins i tot, productes amb funcionalitats integrades.
En un d’aquests casos ja hem superat la primera etapa de fer les proves per valorar que sigui aplicable sobre alumini, així com diferents testos sobre la funcionalitat. Ara estem entrant en fase d’industrialització en col·laboració amb alguns clients que s’han mostrat molt interessats.
També, com ja hem comentat, el 3D Printing suposarà un canvi important, de moment en alguns àmbits dels processos, com pot ser la fabricació dels utillatges de subjecció de les peces, però també en la pròpia fabricació d’alguns tipus de peces.
 
El fet d'haver obert unes instal·lacions al Canadà forma part de la política estratègica per la prospecció de mercats internacionals?
Clarament; com hem explicat forma part de l’evolució, del creixement i de la consolidació de Tecalum. Amb aquest pas no només ampliem i consolidem la nostra posició ja amb clients actuals que els podem servir més localment a Nord-Amèrica, sinó que accedim ja, amb el nostre model, a clients d’allà, ampliant així la base de clients i de negoci.
És un punt d’inflexió important per una empresa de la nostra dimensió, tant des del punt de vista financer com organitzatiu i de gestió. Per això vam donar entrada a CaixaInnvierte, per poder tenir capacitat suficient per fer front a aquest repte.
 
Ens pots destacar alguns dels projectes més significatius en els que heu participat?
Hem participat o estem participant en projectes molt lligats als nostres sectors objectiu, amb clients del sector ferroviari: peces estructurals i d’interior per a trens de molt alta velocitat amb Alstom, conjunts per a interiors d’autobús amb Vanhool per als nous autobusos elèctrics a BCN, ...
I alguns projectes especials com va ser amb la CEA (Comissariat de l’Energia Atòmica francès) fabricant les guies per als làsers amb característiques metal·lúrgiques, dimensionals i de càrrega molt especials, en el projecte LMJ (Làser Mega Joule).
També, en el sector automoció, en l’estudi de definició i presèries, treballant amb formes, materials, tractaments, ... per a la fabricació de búmpers.
 
Què en podem destacar de la política mediambiental que implementeu?
Forma part de l’essència de la indústria de l’alumini, i encara més amb el nostre model d’integració de processos. L’alumini és 100% reciclable sense perdre propietats; a partir d’aquest punt essencial hem estat vigilants que en tota la resta transmetem aquesta voluntat d’indústria sostenible.
I ja no és només un tema de voluntat pròpia sinó que els nostres clients ens ho exigeixen. Ho controlen regularment, no només un compliment estricte dins el marc de la legalitat, sinó sempre anant una mica més enllà.
 
 
 
 
 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.