Gestió energètica en equipaments educatius

Després de l’experiència en la gestió energètica de l’enllumenat públic d’Argentona, l’any 2011 vam iniciar el nou projecte de gestió energètica de l’Escola Les Fonts d’Argentona. Aquest equipament educatiu, que compta amb una superfície de solar de 5.742 m2, va ser construït en tres fases entre els anys 2002 i 2005.

La superfície construïda del centre és de 1.757 m2 i està formada per tres edificacions aïllades de tipologia constructiva semiprefabricada: la primera, en planta baixa, està destinada a Educació Infantil; la segona, distribuïda en tres plantes, es destina a Educació Primària; i, a la tercera, en planta baixa, s’hi ubica el gimnàs de l’escola. El curs 2012-2013 hi van passar fins a 432 alumnes.


MODEL DE GESTIÓ ENERGÈTICA
El projecte de gestió energètica d’escola va consistir a implantar un sistema de control via web, a través d’un autòmat, que permet realitzar les actuacions següents:

 • Monitoratge en temps real dels consums de gas, electricitat i aigua potable a través del web.
 • Sistema de tall de lineal elèctric no necessari les 24 hores del dia, una vegada es connecta l’alarma de robatori del centre.
 • Sistema de tall d’aigua en cas de fuita.
 • Històric de consums de gas, electricitat i aigua potable.
 • Programació de l’encesa del sistema de calefacció.
 • Sistema de control de la climatització en funció d’una temperatura objectiu.

“El projecte de gestió energètica d’escola va consistir a implantar un sistema de control via web, a través d’un autòmat”

POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ ENERGÈTICA

La posada en marxa de la instal·lació es va dur a terme entre el 30 de juliol i el 30 de setembre del 2011. Posar en marxa el sistema va servir per identificar diferents aspectes que van permetre reduir la despesa energètica i econòmica:

 • El sistema d’aigua presentava una fuga que no havia estat detectada, ja que tampoc no s’havia detectat cap humitat. La fuga d’aigua era de 0,1 l/h.
 • Es van detectar problemes de sobrepressió provinents de la xarxa municipal de la companyia atès que periòdicament es produïa una fuita en una vàlvula de seguretat.
 • Es va detectar un desequilibri en la compensació de les fases de la connexió de servei. L’estat inicial de les fases RST era: R.120A, S.73A i T.85A. Un cop compensades aquestes fases, l’actuació va permetre ajustar la potència contractada a una intensitat màxima de 93A, de manera que s’ha reduït la potència contractada de 160 kW a 70 kW.
 • El consum residual elèctric nocturn abans de posar en marxa el sistema de tall era de 5,5 kW; després va passar a 3,3 kW. Aquesta actuació genera un estalvi de 10.345,50 kWh anuals.

L’estalvi anual total en aquesta fase de posada en marxa va ser de:

 • 5.115 euros en la compensació de fases i la reducció de potència contractada.
 • 1.250 euros en el sistema de tall elèctric per evitar consum nocturn.

Es va aprofitar la intervenció per anul·lar una connexió de rec que tenia un comptador propi i integrar-la a l’edifici. D’aquesta manera, es generava un estalvi de la quota fixa d’aproximadament 204 euros anuals.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"63","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]

 

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ ENERGÈTICA
El control energètic de la instal·lació es realitza de manera permanent via web. El sistema recull dades de consums instantanis i gràfiques d’històrics. L'anàlisi de les dades permet optimitzar el funcionament de l'edifici i reduir-ne el consum energètic. Les correccions realitzades gràcies al control energètic han estat diverses, ja que el sistema permet creuar les dades de temperatures amb les de consums.

Una de les actuacions de més èxit ha estat l'optimització de les hores de funcionament de la calefacció, que ha generatun estalvi de més de 100.000 kWh entre 2010 i 2012. A més, el sistema ha permès detectar desequilibris en el funcionament de la calefacció del centre i, també, una avaria en el sistema de plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària.

El sistema actual permet millorar el temps de resposta en cas d’avaria, ja que algunes es detecten més ràpidament.

“El sistema de control és un sistema en evolució permanent. Com més coneixem els nostres equipaments, més potencial d’estalvi energètic hi detectem”


EQUIPA HUMÀ DEL CENTRE I EVOLUCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ ENERGÈTICA
Un projecte com aquest mai no hauria estat possible sense la implicació de l’equip humà del centre, especialment de la direcció i del conserge.

Aquest projecte ha d’afavorir visualitzar l’evolució del consum energètic i econòmic de les escoles. Els mateixos usuaris del centre ajuden i ajudaran a reduir-ne la despesa.

El sistema de control és un sistema en evolució permanent. Com més coneixem els nostres equipaments, més potencial d’estalvi energètic hi detectem. Amb les seves propostes i sol·licituds de millora, els usuaris ens ajuden, dia a dia, a reduir-ne el consum.

Aquesta escola s’ha adherit al programa Euronet 50/50 i està previst que, en breu, es pugui retornar una part de l’estalvi.

En el web següent es poden visualitzar en temps real les diferents dades dels sistemes de control i de gestió energètica:

http://http://aj-argentona.nrgauditor.com/slideshow.php

RESULTATS DEL SISTEMA DE CONTROL I DE GESTIÓ ENERGÈTICA
El resultats han superat les previsions. L’estimació d’estalvi era d’entre un 15%-20%, però l’estalvi aconseguit en kWh, comparant el 2010 i el 2012, ha estat d’un 32,55% i d’un valor total de 120.124 kWh. En el mateix període, xifrant-lo en euros, l’estalvi aconseguit ha estat d’un 16,43%, és a dir, de 4.857 euros, tot i l’augment de les tarifes de distribució (figures 1 i 2).

 

Xavier Valls
Enginyer municipal dels Serveis Territorials de l'Ajuntament d'Argentona.
Enginyer industrial col·legiat núm. 11713
vallspx@argentona.cat
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.