La Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers Industrials de Catalunya

La creixent digitalització de la societat i el ràpid desenvolupament de les tecnologies de la informació propicien que en un entorn industrial, cada vegada més els productes, les persones i els sistemes interactuïn d’una forma totalment interconectada.  Ens trobem a les portes de la quarta revolució industrial, l’anomenada Indústria 4.0.  
 
Per donar resposta des del Col·legi d’Enginyers a aquest nou repte, el passat dia 10 de juny es va presentar la recentment creada Comissió Indústria 4.0 en el marc del primer Fòrum Indústria 4.0
Les Comissions, ja siguin de caràcter tècnic com associatives, són el principal mecanisme de participació de les nostres institucions. Cobreixen un ampli espectre de l’activitat dels enginyers, tant a l’empresa privada, com a enginyeries i administracions públiques. A les 22 Comissions cal afegir les 27 SubComissions i els 19 Grups de Treball. 
La Comissió Indústria 4.0 s’articula a partir de cinc Grups de Treball;
1) Grup de Treball Robòtica;
2) Grup de Treball Embeded / IoT;
3) Grup de Treball Fabricació additiva / 3D;
4) Grup de Treball Intralogística (compartit amb la SubComissió de Logísitica);
5) Grup de Treball Software de Integració
 
El principals objectius de la Comissió son:
a) Consolidar els nous GT i assolir una participació estable;
b) Avançar en la definició d’un marc de referència de la Indústria 4.0
Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s’hibriden avui la innovació −pròpia o adoptada d’altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència dels actius, que permet a les empreses competir en un món globalitzat
 
Les principals línies de treball de la Comissió són:
a) difusió i suport al desplegament dels conceptes industrials més actuals entre els enginyers de les empreses catalanes;
b) ser útil al seus membres  compartint coneixement, experiències i enriquint el debat i la reflexió;
c) fomentar la interrelació entre els GT que la conformen i entitats interessades en I4.0, en benefici dels professionals i les empreses on desenvolupen la seva activitat;
d) definir el posicionament que els EIC hem de tenir davant la nova realitat industrial i difondre'l a la societat. 
 
Des d’aquesta tribuna, us animem a participar en algun dels Grups de Treball abans esmentats, de forma que plegats anem definint aquest gran repte que tenim per davant. 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.