La importància de les smartcities

Només les ciutats que s’anticipin a les necessitats futures dels seus habitants ocuparan els primers llocs en els rànquings de les millors ciutats per viure i tindran un paper vital en el desenvolupament econòmic mundial, cosa que significa una major qualitat de vida i oportunitats de desenvolupament per als ciutadans i les empreses.
Ciutats amb infraestructures, xarxes i dispositius intel·ligents que permeten tenir dades en línia per gestionar de manera interactiva i eficient la ciutat, amb la qual cosa s’aconsegueix la màxima transparència amb els ciutadans.

Des del tombant del segle i cada vegada de manera més accelerada estan apareixent noves tecnologies, especialment vinculades a Internet. Exemples paradigmàtics d’això seria la progressiva implantació de l’“Internet de les coses”, l’aparició de les smartgrids (xarxes energètiques intel·ligents) o el desenvolupament d’aplicacions (apps) per a dispositius mòbils intel·ligents (smartphones), amb un ús cada vegada més estès entre la població.

Actualment, a l’Estat espanyol, més d’un 60% de la població disposa d’un smartphone.

També es preveu que cada vegada les ciutats tinguin més pes en l’àmbit mundial, fins a aglutinar el 70%-75% de la població l’any 2050, d’acord amb les dades de l’ONU. Actualment representa el 52,1% de la població mundial (dades del 2011 de l’ONU). En aquest sentit, es preveu que el mercat de solucions tecnològiques orientades a les ciutats creixerà un 18% anual fins a valorar-se en 41.000 milions d’euros el 2014.

Però cal obrir encara més aquesta col·laboració i incloure-hi clústers, universitats i altres institucions i associacions que també treballen per fer realitat aquestes noves ciutats.

Així mateix, s’ha de definir com un projecte transversal. El projecte de ciutat intel·ligent no incideix només en alguns serveis municipals, sinó que pretén integrar dins del projecte tots els serveis que es poden oferir als ciutadans.

D’altra banda, el projecte té voluntat d’arribar a tota l’àrea geogràfica de la ciutat, no pas únicament a un determinat barri o carrer, i pretén portar a terme accions útils que beneficiïn una majoria de la població i que no comportin una fractura tecnològica en determinats grups de població.

Finalment, el projecte també inclou una estratègia d’aliances amb altres ciutats dins l’àmbit nacional i internacional, a fi d’intercanviar experiències i generar sinergies pel que fa a projectes de ciutats intel·ligents.

En el context europeu, destaquem l’Estratègia Europea 2020, que es concretarà amb projectes dotats pressupostàriament mitjançant el Pla Financer Plurianual 2014-2020. Una de les partides d’aquest Pla va dirigida a creixement sostenible i es durà a terme mitjançant els programes de fons estructurals (Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, i Fons Social Europeu, FSE), Horitzó 2020 i COSME. Relacionat amb les smartcities, és important analitzar els programes de treball de l’Horitzó 2020.

OBJECTIUS

La crisi imposa una reforma del sector productiu amb la generació de noves idees, emprenedories, investigadors i inversors; és a dir, l’impuls a l’economia del coneixement. Cal implantar aquest nou sector productiu i convertir-lo en un projecte de ciutat.

El model de ciutat intel·ligent comporta, a més, mesures innovadores de gestió i reducció de l’ús de combustibles fòssils, disminució d’emissions de CO2..., enfocades al compliment dels objectius marcats per al 2020 dins de la iniciativa de ciutats intel·ligents de la Unió Europea.

COM S'ESTÀ FENT DES DEL COEIC?

Tots els eixos transversals del projecte smartcity estan directament lligats amb les capacitats i competències dels enginyers industrials. Per aquest motiu i també per la gran inquietud que els enginyers tenen per aquesta temàtica, des del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) s’ha creat un grup de treball anomenat Smartcities, que depèn de la Comissió d’Acció Professional, amb l’objectiu d’englobar totes les disciplines que ja s’estan treballant en les diferents comissions del COEIC amb relació a aquests temes. L’objectiu també és aconseguir un projecte transversal en què estiguin implicades totes les comissions. Actualment, formen part d’aquest grup de treball representants de les comissions d’Energia, Construcció, Medi Ambient, Mobilitat i Transport, Acció Professional i Administracions Públiques; així com representants d’altres entitats externes al COEIC com és el món universitari, i també col·legiats que per la seva tasca professional estan interessats en aquest projecte.

Llum Llosa

Coordinadora del Grup de Treball de Smartcities del COEIC i enginyera industrial col·legiada núm. 17046-OI
Foto: Arxiu

 

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.