La instal•lació de plaques solars es dispara el 2020

El nombre d'instal·lacions d'autoproducció d'energia es va multiplicar per 3,5 durant el 2020 a Catalunya i ja n'hi ha fins a 8.229. Des de principis de l’any 2019, es registra un increment trimestral mitjà del 48% en el nombre de noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic instal·lades a Catalunya.

La potència instal·lada en aquesta modalitat va assolir els 84,5 MW i, per tant, va créixer un 140%, fins a multiplicar per 2,4 la capacitat d'autoproducció d'electricitat a partir del Sol. Així ho recull de l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya, de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) -ens adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement-, que assenyala que durant l'any es van posar en marxa 5,869 noves instal·lacions, generant 49,47 MW de potència.

Creixement en llars

La major part d'instal·lacions es fan en llars, com demostra que el fet que el 75,5% tinguin una potència igual o inferior a 5kW, més habituals en l'àmbit domèstic. El 5,9% restant són grans instal·lacions per sobre de 25 kW, pròpies del sector industrial o de serveis. La tendència és que cada cop es posen en marxa instal·lacions més petites, és a dir, amb un major pes de l'autoconsum domèstic.

Sant Cugat del Vallès, líder

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb major nombre d'instal·lacions d'autoconsum (525), mentre que Barcelona és el municipi amb una major potència instal·lada (4,7 MW). Tanmateix, el municipi amb una major penetració de l’autoconsum entre la seva població és Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), ja que compta amb 14,4 instal·lacions per cada 1.000 habitants. El segueixen Tiana i Alella, al Maresme, amb 10,9 i 9,9 instal·lacions per cada 1.000 habitants respectivament. Des de l'ICAEN es constata la correlació directa entre el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per cada 1.000 habitants i el pes dels habitatges unifamiliars sobre el total d’habitatge en el municipi. Això vol dir que, fins al moment, els equips d’autogeneració tenen una major penetració en aquells municipis on hi ha més habitatges unifamiliars.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.