La UPC, als primers llocs del món en Tecnologia i Ciències Instrumentals, Enginyeria de Telecomunicacions, Teledetecció, Ciències de la Computació i Recursos Hídrics

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es classifica en un total de 18 disciplines de la segona edició del Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects, publicada 28 de juny. Ho fa en dues dels àmbits de les Ciències Naturals: Matemàtiques i Física; en 15 de l'àmbit d'Enginyeria i en una de Ciències Socials: Gestió i Administració. En Enginyeria se situa entre els primers llocs del món en Tecnologia i Ciències Instrumentals; Enginyeria de Telecomunicacions (en la qual se situa com la tercera d'Europa); Teledetecció, en Ciències de la Computació i en Recursos Hídrics. A escala estatal, la UPC encapçala sis disciplines de l'àmbit de l'Enginyeria.

El Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects editat per Shanghai Ranking Consultancy, ha posicionat la UPC entre les millors institucions del món dins les Enginyeries, àmbit en què apareix en 15 de les 22 disciplines, destacant en Tecnologia i Ciències instrumentals, al lloc 8; Enginyeria de Telecomunicacions, al 24 (un lloc per davant del MIT); Teledetecció (Remote sensing), al 39; Ciències de la Computació, al 50; Recursos Hídrics, al 50; Enginyeria Elèctrica i Electrònica, al rang 51-75; Automàtica i Control, al rang 51-75; Enginyeria Civil, al rang 51-75; Enginyeria Química, al 101-150; Enginyeria Metal·lúrgica, al 101-150; Enginyeria Mecànica, al  rang151-200; Enginyeria Biomèdica, al rang 201-300; Ciència dels Materials, al rang 201-300; Enginyeria i Ciències de l’Energia, al rang 201-300, i Ciències del Medi Ambient, al rang 301-400.

Seguint en l'àmbit de l'enginyeria, la UPC se situa com la primera universitat del sistema espanyol en cinc disciplines: Automàtica i Control; Enginyeria Eléctrica i Electrónica; Enginyeria de Telecomunicacions; Enginyeria Metal·lurgica, Recursos Hídrics i en Tecnologia i Ciències instrumentals.

A escala europea, es posiciona, a més, com la tercera universitat en Enginyeria de Telecomunicacions.

Pel que fa a l'àmbit de les Ciències Naturals, la Universitat se situa entre les 200 millors universitats del món en Matemàtiques, concretament en el rang 151-200, i entre les 500 millors en Física, concretament en el rang 401-500.

Així mateix, dins l'àmbit de les Ciències Socials, la UPC se situa en el rang 301-400 mundial en Gestió i Administració.

El Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects posiciona les millors institucions del món en una sèrie de disciplines, el número de les quals ha passat de set, en l'edició anterior, a 52 en l'actual. Les disciplines s'agrupen en cinc grans camps: Ciències Naturals, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i Ciències Socials. A més, utilitza cinc indicadors: número de publicacions, número de publicacions en revistes d'alt impacte, impacte normalitzat de les citacions, percentatge de publicacions amb coautoria internacional i premis guanyats pel Personal Docent i Investigador (PDI). El pes de cada indicador varia en funció de la disciplina, si bé l'indicador Premis guanyats no és d'aplicació a totes les disciplines.

Quant a la metodologia per elaborar el Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects, en l'edició d'enguany s'ha reduït el número d'indicadors, s'han redefenit els que queden i s'ha tornat a les bases de dades de Clarivate Analytics (Web of Science, InCites i Journal Citation Reports) deixant d'incorporar la incursió a Elsevier (Scopus) que es va fer l'any passat.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.