L’enginyeria industrial, instrument crucial per al desenvolupament del BIM

En el cicle de vida d’un edifici a l’enginyer industrial, actualment, el podem trobar dirigint, per dret propi, en quasi totes les fases del cicle.
És més, per formació de base l’enginyer industrial és un candidat idoni per poder involucrar-se en quasi qualsevol de les fases d’un projecte BIM.
La base generalista de l’enginyer industrial fa que li sigui molt fàcil entendre el sistema de treball d’un projecte BIM i, sobre tot, poder albirar amb claredat quines poden ser les necessitats futuresiii, des de la primerenca fase del disseny conceptual.
La implantació del BIM en la forma de gestionar projectes necessitarà de la gestió d’un gran nombre d’informació a l’abast dels Stakeholders. Aquesta informació, que el programari és capaç d’incorporar en les seves bases de dades, haurà d’ésser definida i estructurada de forma que sigui suficient, fiable i no redundant, aquí el paper de l’enginyer pot esdevenir imprescindible. 
 
D’altra banda hem de considerar que l’enginyer, com a col·laborador habitual en el procés de disseny d’un edifici com és, per exemple, en el càlcul d’estructures i els projectes d’instal·lacions associats, ja està acostumat a treballar de forma col·laborativa. Per tant, la forma de treballar en projectes BIM no li ve de nou. El mètode és conegut, la forma cada cop ho serà més.
 
Per tant, l’enginyeria industrial haurà de liderar en un futur, que ja és aquí, a més de les àrees tradicionalment assumides del procés constructiu, com són les àrees de càlcul d’estructures i els projectes d’instal·lacions associats, les “noves” àrees d’anàlisi; documentació; fabricació; construcció 4D/5D; logística; operació i manteniment; deconstrucció i rehabilitació. Per tant, l’enginyer industrial del futur (que vulgui treballar en el món de la construcció) ha de tenir un alt nivell d’expertesa en:
-La metodologia BIM
-El sowftware BIM
-El sowftware BIM, especialitzat segons l’àrea d’interès i/o expertesa
-Coneixements d’organització i logística
-Coneixements en organització, funcionament i manteniment de bases de dades
Actualment es poden cursar postgraus i màsters a les nostres universitats i escoles, cursos d’introducció al ús de la tecnologia BIM (software) i cursos molt més especialitzats de tecnologia BIM especifica per l’enginyeria (MEP). El camí de futur per l’enginyer és clar: Formació específica en BIM.  
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.