Les universitats, centres de recerca i parcs científics agrupats al CSUC compren energia d'origen 100% renovable

L'última compra d'energia realitzada pel grup de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) no només ha incidit en aconseguir un preu beneficiós per als seus integrants, sinó també fer una compra responsable exigint a l'adjudicatari una reserva d'energia d'origen renovable per als subministraments del grup. El resultat d'aquesta licitació ha estat l'obtenció d'un 100% d'energia renovable tant en alta com en baixa tensió per a les universitats, centres de recerca i parcs científics participants al grup de compra.

L'electricitat amb garantia d'origen ha de provenir de fonts d'energia renovables, és a dir, d'energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs.

En una primera fase (acord marc), s'han seleccionat vuit empreses que poguessin oferir, com a mínim, un 50% d'energia d'origen renovable i, a la segona fase (contractes derivats), cada empresa seleccionada ha ofert un percentatge d'energia d'origen renovable i un preu, la combinació dels quals, juntament amb la puntuació pel servei i informació obtinguda en la primera fase, ha donat lloc a l'adjudicatari final.

El grup de compra ha realitzat un estudi previ de dues opcions que, amb l'objectiu d'obtenir el màxim d'energia d'origen renovable, aconseguís també la màxima concurrència i donés garanties des del punt de vista jurídic per evitar els problemes que altres organismes públics han tingut per aquest motiu.

Així, el grup de compra d'energia del CSUC, amb l'ajut del departament de Territori i Sostenibilitat i de l'empresa Ecoinstitut, ha estudiat dues opcions:

1. Exigir que l'empresa tingui un percentatge d'energia d'origen renovable determinat en el seu conjunt. D'aquesta manera, el risc de poca concurrència en un concurs públic d'aquestes dimensions hauria estat alt.

2. Exigir una reserva d'energia d'origen renovable per als subministraments del grup (CUPS). Així, s'incideix en la demanda, ja que s'obliga l'adjudicatari a reservar i acreditar que els punts de subministrament de les institucions que conformen el grup de compra del CSUC són destinataris d'energia d'origen renovable. Si tothom fes això, el 100% de la seva energia hauria de ser d'origen renovable. Aquesta segona opció ha estat l'escollida, ja que no restringeix la concurrència.

Un altre aspecte important a tenir en compte ha estat l'increment en la demanda d'energia d'origen renovable que any rere any es produeix. Per evitar fixar un percentatge massa conservador que permeti tenir concurrència durant tota la duració de l'acord marc (prorrogable 4 anys) s'ha optat per establir un mínim del 50% en l'acord marc i actualitzar anualment l'objectiu segons el màxim a assolir cada any. D'aquesta forma, i després de comprovar que l'oferta ho permetia, s'ha aconseguit arribar a un 100% d'energia renovable per al 2018, tant en el Lot 1, corresponent a alta tensió, com en el Lot 2, referent a la baixa tensió. La concurrència ha estat de quatre empreses en el Lot 1 i de nou en el Lot 2.

Per acreditar l'energia renovable, les empreses adjudicatàries (Endesa Energia per al Lot 1 i Aura Energia per al Lot 2) han de presentar el llistat de punts de subministrament amb el consum total redimit amb garantia d'origen renovable identificant per a cada punt l'any, el tipus d'energia i el valor del consum total redimit pel període, juntament amb una declaració responsable de l'adjudicatari. El CSUC podrà accedir al web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) per comprovar la validesa d'aquestes dades.

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.