Política de Protecció de Dades

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Finalitat

Gestionar les subscripcions al diari dels Enginyers Industrials de Catalunya, així com els corresponents enviaments

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

No es preveu la comunicació de dades a terceres persones, tret que sigui obligatori legalment.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Informació addicional

Podeu consultar-la a continuació

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui es el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC)

            ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC)

Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel. 933192300

Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades seran objecte de tractament per COEIC/AEIC amb la finalitat de gestionar les subscripcions al diari dels Enginyers Industrials “Full d’Enginyeria”, així com els corresponents enviaments als subscriptors.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades facilitades es conservaran mentre que la persona interessada  no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa de la subscripció i sol·liciti la cancel·lació de les dades aportades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament és el vostre consentiment que atorgueu al facilitar les dades que se sol·liciten, omplint i enviant aquest formulari i marcant la casella d’enviar.

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que en cap cas produeixi efectes retroactius.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveuen cessions a terceres persones sense la vostra autorització expressa, excepte quan així s’estableixi legalment.

No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC/AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions