Posant un segell de qualitat amb la col·legiació

La meva etapa com a col·legiat comença tot just en acabar la carrera i d’això ja farà quasi vint anys. El fet que el primer any de col·legiat en acabar la carrera sigui gratuït, i que avui en dia, a més, es tingui una quota reduïda fins als 29 anys, fa que sigui un atractiu per als joves que acaben i tot just en aquest moment volen entrar en el món professional.

En el primer moment, el fet d’estar col·legiat no és que m’aportés molts avantatges. En aquella època era relativament fàcil trobar feina i, per tant, no es feia tant d’ús de la borsa de treball. Avui en dia, amb les dificultats que hi ha, considero que una bona borsa de treball facilita molt l’accés a una primera feina.

Ara bé, ràpidament, en agafar una mica d’experiència, el fet d’estar col·legiat, amb la possibilitat de signar projectes, em va obrir les portes a poder treballar en diverses enginyeries, i una mica més endavant a poder-me establir pel meu compte.

És cert que actualment, amb la no-obligatorietat d’haver de visar els projectes, almenys els que es troben dins del meu àmbit, tèrmics bàsicament, sembla que ja no sigui necessari haver d’estar col·legiat, però és una gran errada.

El fet de no haver de visar els projectes ha obert les portes a molt intrusisme, i el fet d’estar col·legiat et dóna un aval respecte a la gent que no ho pot acreditar.

Ara bé, aquest intrusisme també està fent que la professió d’enginyer estigui cada vegada més desprestigiada. No és normal que en reconegudes pàgines web d’ofertes de tot tipus et puguis trobar individus que ofereixen certificacions energètiques a preus impossibles. Quin valor pot tenir llavors aquest certificat energètic? Quin valor i prestigi té llavors la nostra professió? És en aquests moments quan el col·lectiu d’enginyers i el propi Col·legi ha de sortir en defensa de la feina que fem i de la qualitat i garanties que oferim com a professionals que som.

"El col·lectiu d'enginyers i el propi col·legi ha de sortir en defensa de la feina que fem i de la qualitat i garanties que oferim com a professionals que som"

Un altre aspecte important que fa que sigui interessant el fet d’estar col·legiat és el fet de poder estar al dia de tota la normativa nova que apareix, canvis que es fan o bé propostes de canvis que es volen fer. En el meu camp, com a consultor energètic, on cada dia els requeriments són més exigents i la competència més ferotge, poder argumentar davant d’un client que els plantejaments que proposes compleixen tota la normativa o que, fins i tot, et puguis avançar a normativa que pugui entrar en vigor en breu, et dóna un plus que és molt valorable.

Com ja he comentat anteriorment, el fet de no estar obligat a visar està fent que es presentin molts projectes i instal·lacions amb mancances normatives importants. Vivim en un país on es fa el possible per saltar-se les normatives, i mentre no hi ha cap incident ningú és conscient d’aquests incompliments, però en el moment que hi ha algun accident, mal funcionaments o simples queixes, la responsabilitat on recau? És trist haver de pensar que els projectes hagin de passar per mans “d’inspectors” per garantir-ne la qualitat, però aquesta guerra per aconseguir feines i la facilitat de poder presentar projectes fa necessàries aquestes intervencions. Aquest pot ser un bon motiu per potenciar més el Certificat d’Actuació Professional com a segell de qualitat i de distinció.

Estem passant temps complicats, en què el nombre de projectes ha baixat de manera considerable, i això ha fet que per sobreviure s’hagin seguit estratègies poc lícites, cosa que ha dut a realitzar projectes de baixa qualitat que desprestigien la nostra professió. És ara quan demanem que el Col·legi surti més en defensa de la nostra professió i del nostre col·lectiu, avalant que els col·legiats oferiran projectes de qualitat i responsabilitat. Aquests moments són un motiu més per anar tots junts sota el paraigua del Col·legi i l’Associació

Estar col·legiat et posa un segell de qualitat.

Text: Oscar Ribé, Enginyer industrial col·legiat
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.