Què cal saber sobre els sistemes de gestió d'energia?

Un millor desenvolupament i més eficiència energètica, estalvis en costos, avantatges competitius o una millor imatge. Són algunes de les conseqüències de la implementació de la norma ISO 50001, l'estàndard de l'Organització Internacional per a l'Estandardització que vol mantenir o millorar un sistema des gestió de l'energia en una organització. Esbrinar més a fons el contingut i les implicacions d'aquesta norma ha generat cada vegada més interès en el sí de les organitzacions, però, quins són els punts més importants que cal conèixer?

Què és un sistema des gestió de l'energia ISO 50001?

La ISO 500001 és una normativa que determina els requisits de la gestió de l'energia en una organització, independentment del sector en què treballi i de l'activitat que desenvolupi. La implantació d'un sistema de gestió permet establir una metodologia de treball basada en la millora continuada en el desenvolupament de les activitats, productes i serveis que interactuen en l'ús de l'energia, i també la millora en el rendiment energètic de les organitzacions?

Per què hi ha més interès en les formacions al voltant de la norma ISO 50001?

Enguany es compleix quatre anys de l'aprovació del Reial Decret 56/2016, d'obligat compliment, que deriva de la transposició de la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu on es determina que les empreses grans, és a dir, de més de 250 treballadors o amb un volum de negoci superior a 50 MEUR i balanç superior da 43 MEUR,  independentment del sector estan obligadores a realitzar auditories energètiques i/o aplicar un sistema des gestió energètica. Queden excloses doncs, les micro, petites i mitjanes empreses.

Una empresa amb un sistema de gestió està exempta d'auditories energètiques?

Sí, el RD estableix que a efectes de justificar el compliment d'aquesta obligatorietat podran realitzar o bé auditories o bé implantar un sistema de gestió ISO 50001.

Quina diferència hi ha entre auditoria energètica o implantació de sistema de gestió de l'energia?

Una auditoria energètica és un procediment sistemàtic destinat o dirigit a conèixer el perfil de consum d'energia existent d'una empresa o d'una organització o d'una operació industrial, un procés, un servei, etc. També permet determinar i quantificar les possibilitats d'estalvi d'energia a un cost eficient i informar sobre aquest tema, fer una diagnosi i identificar mesures que permetin millorar aquest comportament actual que tu tens. En canvi un sistema de gestió de l'energia, és un conjunt d'elements relacionats entre si, que estableixen un objectiu d'eficiència energètica i una estratègia per assolir-lo, estableix un marc o una metodologia de treball basat en la millora continua. En resum, una auditoria és un estudi en un moment donat, fotografia en un moment, i sistema des gestió de l'energia d'acord amb ISO 50001 és una metodologia o sistemàtica derivada d'un compromís de la direcció basada en la millora continua del comportament energètic.

Quina diferència de costos hi ha entre una auditoria i un sistema de gestió d'energia?

Per poder fer una estimació de pressupost és necessaris saber el tamany, les activitats, els processos desenvolupats per una empresa, els antecedents en relació a la gestió de l'energia i el sistema implantat fins al moment. Però en un escenari hipotètic d'organització del sector terciari en una planta d'uns 5.000  metres quadrats, el cost d'una auditoria energètica pot estar al voltant dels 6.000 euros. En canvi, el cost d'implantació d'un sistema d'energia d'acord amb la norma, se situa al voltant dels 12.000 euros, als quals s'hi han de sumar els costos de certificació per part d'una entitat acreditada, que són entre 1.800 i 2.000 euros l'any.

Hi ha avantatges o subvencions per a les auditories o els sistemes de gestió d'energia?

Hi ha diferents línies de subvencions i que en funció de la nostra activitat o el nivell d’inversió que requerim podrem optar a unes o a unes altres.

Els cupons de l’energia de l’ICAEN, permeten subvencionar el 50% dels costos associats a una auditoria energètica o bé a un sistema de gestió de l’energia basat en ISO 50001.  En aquest cas les empreses beneficiaries són empreses manufactureres amb un consum superior al 0,5 GWh. L’edició corresponent al 2020, està pendent de que surti.

Un altra línia de subvencions és el programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i a Catalunya l'Institut Català d'Energia, n'és l'òrgan gestor. Una de les actuacions elegibles és la implantació de sistemes de gestió energètica industrial que compleixin amb la norma ISO 50001 o similar. En aquest cas els ajuts se situaran al voltant del 30%.

Quins avantatges suposa la implantació d'aquesta ISO per a l'organització?

La norma UNE-EN ISO 50001:2018, és una norma de reconeixement internacional,  identificada com a norma HLS (High Level Structure) juntament amb altres normes com UNE-EN 9001:2015 (gestió de la qualitat), UNE-EN 14001:2015 (gestió ambiental) i UNE-EN 45001:2018 (gestió de la seguretat i salut laboral). Aquesta HLS permet una integració perfecte dels sistemes de gestió,  guanyant en eficiència.

Des d’un lideratge de la direcció, en el cas de 50001:2018, es defineix el context referent a la gestió energètica, que permetrà identificar quines són les parts interessades per poder determinar els riscos/oportunitats energètiques  i així poder establir els objectius, per avançar cap a la millora continua i l’eficiència energètica.

Per què es important implantar aquests sistemes?

L'energia és fonamental per a les operacions d'una organització, independentment de la seva activitat. Implica costos econòmics i ambientals: una millor gestió i eficiència pot fer-los disminuir. Els sistemes de gestió, com la ISO 50001 permeten obtenir una millora contínua , millorar el sistema des gestió de l'energia i assegurar per a l'organització un estàndard internacional que demostra la seva presa de consciència d'energia consumidora i també, una millora de la seva imatge pública.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.