Què diu el nou Reglament de Màquines europeu?

Fa poc més d’una setmana es va publicar la proposta de Reglament de Màquines, un reglament que substituirà a la Directiva 2006/42/EC de màquines, i que ha de donar  resposta als nous reptes que l'evolució de les tecnologies estan suposant per l’aplicació de la legislació actual en les màquines. Ara es poden donar lloc buits legals que suposin riscos en la seguretat i en la salut de les persones, o riscos pel medi ambient. Des del Grup de Treball de Compliance Tècnic d’Enginyers Industrials de Catalunya s’ha analitzat el contingut per comprovar els canvis que implica.

El nou reglament pretén donar resposta als següents problemes:

 1. La Directiva de Màquines no cobreix suficientment els nous riscos originats per les tecnologies emergents
 2. La incertesa jurídica per la manca de claredat sobre l’abast i les definicions en la Directiva de Màquines; així com les possibles llacunes de seguretat en les tecnologies tradicionals.
 3. Les insuficients disposicions per a màquines d'alt risc; amb una llista que es va fer fa 15 anys i no s’ha actualitzat.
 4. Els costos monetaris i ambientals que es produeixen per l’extensa documentació en paper que es demana.
 5. Les incongruències amb altres instruments de la legislació de seguretat de productes de la Unió.
 6. Les divergències en la interpretació que hi ha en les transposicions de la Directiva de Màquines fetes per els diversos Estats de la Unió.

Per respondre als anteriors problemes pel nou reglament s’estableixen els següents objectius específics:

 1. Cobrir els nous riscos relacionats amb les tecnologies emergents digitals.
 2. Garantir una interpretació coherent de l'abast i les definicions, i millorar la seguretat de les tecnologies tradicionals.
 3. Reavaluar les màquines considerades com a d’alt risc i reavaluar els procediments de conformitat relacionats.
 4. Reduir els requisits de documentació en paper.
 5. Garantir la coherència amb altres legislacions sobre seguretat dels productes.
 6. Evitar divergències en la interpretació derivades de la transposició.

I així tenim que per donar resposta al sisè objectiu específic la Directiva es convertirà en Reglament. Això suposarà evitar que les diferents transposicions suposin sobrecostos per les empreses o maneres subtils de protegir les seves industries perquè generen barreres d’entrada.

En el nou reglament s’incorporen realitats tecnològiques com els robots col·laboratius, les actualitzacions de programari, la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, les instruccions digitals, o les màquines autònomes i les estacions de supervisió remota.

En la llista de Màquines d’Alt Risc s’introdueixen:

 • El programari que garanteix funcions de seguretat, inclosos els sistemes d’Intel·ligència Artificial.
 • La maquinària que incorpora sistemes d’Intel·ligència Artificial que garanteixen funcions de seguretat.

El text es pot consultar en aquest enllaç. Fins el 24 de juny està obert el període per presentar opinions i comentaris que permetin alimentar el debat legislatiu que es farà en el procés d’aprovació del nou Reglament de Màquines. 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.