Què hem de saber del mercat elèctric i d'autoconsum?

La indústria pateix com va canviant el mercat elèctric al llarg dels anys. Als inicis de la liberalització  del mercat durant els anys 1998 i 1999 les poquíssimes comercialitzadores oferien només preus fixos per períodes. En ple segle XXI ara hi ha més de 200 comercialitzadores amb llicències del Ministeri i han aparegut formes de contractació que primen el binomi risc-benefici per tal d’optar a preus més competitius que els tradicionals preus fixos.

D’altra banda, estem en plena transició energètica, els termes autoconsum,  PPA’s, futurs, i d’altres noves formes de contractar energia elèctrica han penetrat recentment amb força naturalitat a les indústries. El nou escenari de gestió de costos elèctrics suposa un repte als gestors energètics de les indústries. Cal que es formin i que coneguin com aprofitar les noves eines que apareixen per fer front als costos energètics i prendre decisions adequades per garantir la competitivitat de l’empresa a llarg termini. I la part important de tot això és que aquestes decisions les han de prendre avui.

Estem en un canvi de paradigma. Les indústries passen de ser actors passius d’un mercat elèctric (bastant deficient) a participar de manera més activa.  Per tant, el cost de subministrament elèctric ja no és només una qüestió de mercat i de fer una negociació anual, sinó que exigeix més del gestors de les empreses per tal de poder millorar el cost. Ja no es pot dir, és el mercat, ara ens poden dir que no fem prou.

De la mateixa forma que tota empresa té un financer, ara les indústries necessiten un gestor energètic i exprimir les possibilitats del mercat per construir-se la seva pròpia cartera de costos de subministrament. Com fer-ho? Doncs en funció de la corba de càrrega, i de com impacti la variació  del cost elèctric al preu del producte, cal establir quin volum de consum interessa a preu fix a curt termini, indexat o fix a llarg termini...

El mercat elèctric espanyol ha demostrat amb freqüència les febleses i defectes de l'oferta, sometent a la indústria a una volatilitat de preus exagerada, ara podem fer front en una part a aquesta volatilitat coneixent funcionament del mercat i sent en part productora de la seva pròpia energia.

Per això, cal entendre el funcionament del mercat elèctric i descobrir les pistes de com es pot construir aquest mix de preus per a diferents volums i diferents terminis, per després aprofundir en el mercat d’autoconsum fotovoltaic, sobretot per a les empreses de cert volum de consum elèctric superior a 1GWh/any.

També cal tenir en compte les noves formes de contractació, el funcionament del mercat spot (pool, OMIE), el de futurs (OMIP, OTC, altres...) cobertures financeres, i contractes PPA, que tant de moda estan. En  la part d’autoconsum, s'ha de conèixer la normativa, les tecnologies de mercat, tenir  nocions molt bàsiques de càlcul capacitat de generació d’una coberta o un terreny, i saber què s'ha de tenir present quan es reben ofertes d’enginyeries claus en mà de fotovoltaica.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

energialogo