Profile picture for user Francesc Daura

Francesc Daura

Enginyer Superior Industrial Elèctric, col·legiat amb 35 anys d'experiència professional com a director d'investigació, director de vendes i enginyer d'aplicacions en els sectors d'automoció, electrònic i disseny de maquinari i programari per a empreses multinacionals i nacionals. Director de la consultoria LEEDEO / CEMDAL en compatibilitat electromagnètica i enginyeria RAMS. 

Autor d'articles en revistes com Mundo Electrónico i Revista Española de Electrónica. Coautor del llibre: "Interferencias Electromagnéticas en Sistemes Electrónicos", Marcombo.