Viatge a l'economia circular. La correcta gestió dels residus

Vivim en una societat que, sembla que per fi, s'ha adonat de la necessitat de passar d'una economia lineal a una de circular. El canvi climàtic causat per la contaminació atmosfèrica, la invasió marina dels plàstics, la utilització desmesurada de combustibles i, en definitiva, la sobreexplotació dels nostres recursos han fet que la població respongui a una petició del planeta. Afortunadament, comencem a tenir una conscienciació més responsable. Diferents veus d’àmbits diversos hem dit PROU.

PROU al consumisme irracional. PROU de comprar productes sobreenvasats. PROU de malgastar els nostres recursos. PROU de no entendre el nostre planeta.

Ens adonem que hem de tenir en compte el cicle de vida del producte. A l’hora de dissenyar-lo, és essencial pensar que s’ha de poder aprofitar quan hagi esgotat la seva vida útil. L'hem de poder reutilitzar o, com a mínim, reciclar-lo. PROU de dissenys lineals. PROU a l'eliminació incontrolada de recursos. PROU de compres irresponsables. PROU d’excuses.

Les empreses lluiten per ser competitives econòmicament i aprofitar els recursos tant com sigui possible. Necessiten demostrar que són sostenibles per donar resposta a  exigències mediambientals cada vegada més exigents. Dins d'aquest context, la correcta gestió dels residus és, com no podria ser d'una altra manera, totalment imprescindible.

Imprescindible però complexa. La gran diversitat d'indústries fa que es generin una gran varietat de residus. Segons la procedència i la tipologia, s’haurà de determinar el tipus de tractament. És molt important codificar correctament un residu per assegurar-ne la correcta gestió, ja que, en alguns casos, poden ser altament contaminants. El Catàleg de residus de Catalunya és una eina que té per finalitat indicar com actuar amb cada tipus de residu, de conformitat amb les directrius dictades des de la Unió Europea.

Existeixen diferents figures que poden actuar com a operador d'un trasllat de residus. Totes tenen unes obligacions determinades segons la legislació, però no sempre tenen consciència de les obligacions i conseqüències d'una gestió incorrecta. Hem de tenir clares les nostres responsabilitats i actuar conseqüentment o, malauradament, perdrem l'oportunitat de fer front als reptes marcats pel paquet d'economia circular que ha aprovat recentment la Unió Europea.

Durant molt temps, hem conviscut amb dos catàlegs de residus, amb la complexitat que això suposa, però, afortunadament, s'han unificat i ara tenim un únic catàleg: EL CATÀLEG CATALÀ DE RESIDUS.

Les empreses generadores de residus i totes les figures que intervenen en la gestió han d'entendre que la unificació del catàleg comporta una harmonia en el procés. A més, fa de guia d’una trajectòria complexa, però imprescindible, cap a una economia circular, en què la jerarquia de la gestió de residus es consolida com la peça clau que il·lumina aquesta transició.

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, entitat compromesa amb el desenvolupament professional dels enginyers, comparteix coneixement i ofereix formació en diferents àmbits, entre els quals hi ha la gestió dels residus industrials. En els cursos s’intenta donar suport a l’empresa per crear estratègies i actuacions de reducció de costos i millora ambiental donant les eines necessàries per garantir la traçabilitat dels residus que genera i com gestionar-los correctament.  

El 9 d'abril hi ha programat el curs "Gestió pràctica dels residus industrials". Més informació aquí.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.