Zhaga + D4i en el debat del futur de les smart cities

Col·laboradors:

Robert Merchante Serret, Product Manager Senior Outdoor Lighting (Simon ) / Albert de Ramos Pons. Responsable tècnic (Benito) / Daniel Carme, Delegat comercial Schreder (Schreder) /Manuel Garcia,  Responsable del Grup de Treball d’Il·luminació.

La xarxa d'enllumenat exterior. De servei lumínic a infraestructura per a la digitalització

Les metròpolis s’han adaptat i han crescut en infraestructures digitals, convertint-se en el que ara anomenem ciutats intel·ligents (el terme anglòfon més conegut: smart cities) o ciutats 4.0. L’enllumenat públic és un servei que se subministra a tota zona urbana de l’estat espanyol; de fet es considera un dels serveis essencials, com el clavegueram o l’aigua potable. Com a conseqüència, dins de les infraestructures de la ciutat hi ha una malla, a vegades visible i a vegades invisible, que té un potencial de servei a proporcionar a les persones, no relacionat amb la il·luminació. De forma afegida, aquesta malla s’ha implantat tant en zones densament poblades com en les rurals. Aquest fet origina que la seva utilització es pugui donar tant en grans ciutats o en pobles petits. Per tant, és una eina que pot cohesionar digitalment tot tipus de territoris.

Ens trobem davant la possibilitat d’afrontar nous reptes recolzant-nos en recursos existents. Els objectius es poden afrontar des de diferent enfoc. Però particularitzant-lo en la digitalització de les zones urbanes alguns dels grans vectors de la transformació digital de la ciutat poden ser:

  • Sostenibilitat i transició energètica.
  • Cohesió social i habitabilitat.
  • Ús de tecnologies TIC integrades i anàlisi de dades (IoT).
  • Homogeneïtzació d’instal·lacions amb les pertinents dificultats en la seguretat elèctrica global.
  • Integració en sistemes de mobilitat.
  • Govern participatiu: connectivitat del ciutadà, participació en la presa de decisions, i les necessàries garanties (protecció de dades, ciberseguretat, etc.).
esquema llum

 

Sistemes interconnectats estandarditzats d’última generació: Zhaga + ZD4i

A les primeres fases del desenvolupament de sistemes intel·ligents en els sistemes d’enllumenat han existit una gran diversitat de sistemes i protocols. La integració de sistemes i tecnologies és tot un repte científic, tècnic, econòmic i ètic.

Per poder construir una infraestructura tipus smart city es requereix que tot el hardware que es plantegi sigui modular, que es pugui actualitzar i connectable. Aquest sistema ha de ser homogeni en sistemes, permetre la seva projecció futura i que puguin funcionar de forma ràpida i intel·ligent: “Future Proof” i “Smart Ready”.

Dintre del món de l’enllumenat fa anys que es coneix el Consorci Zhaga. Aquest consorci persegueix la normalització i estandardització d’especificacions de les interfícies entre components (com per exemple les lluminàries LED i les seves fonts de llum). A més, es defineixen els elements de sensorització, control i actuació, per poder ser integrats dintre de xarxes de la ciutat. 

La rosca Edison va permetre portar i mantenir una infraestructura de llum arreu del món, de forma que fos fàcil d’estendre i homogeneïtzar l’ús de les làmpades incandescents. Això va facilitar el seu ús amb un cost raonable i continuat en el temps.

El consorci Zhaga ja ha definit les dimensions dels “mòduls de leds”, futures làmpades i “drivers”.

llums
https://zhagastandard.org/

Això proporciona una eina per a homogeneïtzar solucions, i poder reparar, reutilitzar i mantenir d’una forma més ràpida i propera al territori; afavorint així, l’economia circular i l’aprofitament de matèries primeres.

Amb una filosofia similar, però integrant actors del món de l’electricitat, electrònica, comunicacions i dades, de la unió del Consorci Zhaga (Zhaga) i la Digital llumination Interface Alliance (DiiA) ha sorgit una certificació conjunta Zhaga-D4i (ZD4i), la qual cosa implica que qualsevol driver que porti aquest símbol permet la interoperabilitat "plug-and-play" de lluminàries, sensors i nodes de comunicació.

El ZD4i és una porta d'entrada a la interoperabilitat: una interfície intel·ligent estandarditzada entre lluminàries LED per a exteriors i 1 o 2 nodes de sensor / comunicació, amb interoperabilitat que permet la connectivitat i tractament de dades posterior.

ZD4i a l’actualitat

Aquests sistemes es troben en una etapa de maduresa tècnica, i són solucions que es poden trobar al mercat català. A més, tal com demana un sistema d’última generació, està en continu procés d’actualització i millora.

Tot i això, no es pot aplicar d’una forma generalitzada a tots els productes, components i funcions. Per exemple: què passaria amb la garantia d’un producte si es canvia determinat element intern? Com pot variar l’òptica d’una lluminària si es canvia el mòdul LED d’un fabricant per un altre? Són respostes que encara s’han de treballar.

De totes maneres, és indiscutible que l’estandardització i l'homogeneïtzació dels components i comunicacions no pot esperar.

zhaga

 

Potencial en les noves ciutats i en zones rurals. L'empresa catalana com a exemple d'innovació i competitivitat

També en la indústria de l’enllumenat, la digitalització, la sostenibilitat i la innovació s’han imposat. A Catalunya hi ha hagut tradicionalment un dens teixit industrial en el sector de l’enllumenat. Amb empreses des de fa més de 100 anys, s’han reinventat i actualitzat en tots els processos tecnològics i en les diferents fonts de llum: incandescència, descàrrega, LEDs, i ara també, sistemes intel·ligents a les ciutats. D’aquesta forma poden aprofitar l'increment de les capacitats tecnològiques per prestar serveis i millorar la interacció entre el govern i els ciutadans.

La millor manera de conciliar i afrontar els reptes d’una gestió eficient, sostenible, innovadora i de futur és utilitzar la millor infraestructura possible i els estàndards que ens permetin assolir els reptes de canvi constant i mantinguda en el temps. En aquest sentit, la xarxa d’enllumenat és una aposta d’infraestructura i el Zhaga & el ZD4 són els millors estàndards per tenir una ciutat digitalitzada i solucions lumíniques sostenibles.

L'actualitat Zhaga, en una jornada

Precisament per posar sobre la taula l'estat actual de la tècnica i totes les tendències relacionades amb la il·luminació exterior, el Zhaga i l'homogenització de tots els processos, el Grup de Treball d'Il·luminació de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya ha organitzat la jornada “Estat actual dels sistemes d’estandardització d’enllumenat exterior LED connectat: Zhaga i D4i”, el proper 26 de gener.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.