Anuncis de residus i recursos industrials en una sola base

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat una subvenció de 100.000 euros al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per crear 'Porta', un nou aplicatiu que millora les prestacions del servei de la  Borsa de Subproductes i Matèries Primeres de Catalunya.  El nou producte ha de permetre unificar totes les bases d'anuncis d'ofertes i demandes a Catalunya per crear una única base universal i gratuïta que tingui accés des de qualsevol interfície. Està previst crear tantes 'subBorses' com entitats locals hi participen.

El projecte sorgeix per dotar d'instruments de foment, seguiment i supervisió de l'economia circular als agents territorials i posarà en valor les iniciatives vinculades a l'empresa en aquesta matèria, pensades amb una visió sovint local. També els donarà l'agregació i la dimensió suficient per fer efectiva la seva missió. La previsió és implementar l'aplicatiu a, com a mínim quatre entitats locals (administració local, associació empresarial, associació empreses polígon industrial i empresa facilitadora d’economia circular). Es valorarà l’opció d’implementació durant aquest exercici en el teixit cameral català per arribar a totes les empreses del territori.

Recerca i innovació

A petició dels usuaris de la Borsa i d'altres empreses, s'introduiran noves aplicabilitats com cercadors per paraula i per distància. També es preveu crear una nova tipologia d'anuncis per fomentar iniciatives innovadores o en fase d'experimentació a escala laboratori o semiindustrial i amb l'objectiu d'incorporar al sector acadèmic i d'investigació. Així, es vol reduir la distància del coneixement i la innovació entre empreses i centres tecnològics, centres d'investigació i universitats. A més, es dinamitzarà la creació de consorcis empresa-universitat i empresa-empresa que permetin engegar projectes de recerca i d'innovació aplicada al mercat.

També es promourà la participació de les empreses usuàries de la Borsa en les línies d'ajuda i subvenció de les administracions locals, territorials, nacionals i internacionals, dinamitzant i creant consorcis entre empreses usuàries o amb empreses en consorcis constituïts.

Residus com a recursos

Un subproducte és el residu que s'utilitza com a substituït d'un producte comercial o una matèria primera. Reutiltizar-lo és possible sense tractaments i implica una reduacció del cost del procés productiu i una millor gestió dels residus, ja que se'n disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient.

A Catalunya funciona des de l’any 1992 la Borsa de Subproductes, un servei gratuït ofert conjuntament per l’actual Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i l’ARC, per potenciar l'aprofitament màxim dels residus i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i promoure el reciclatge, evitant així que els residus acabin a l'abocador.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.