Barcelona estrena nou portal d’Open Data i aconsegueix xifres rècord de visites

Barcelona estrena el nou portal d’Open Data BCN, multi idioma i amb un total de 366 datasets al seu catàleg. La nova web incrementa el nombre de fitxers consultables fins als 1.293 si comptem sèries històriques i 2687 incloent tots els formats disponibles (20). 

Pel que fa al nivell de qualitat de les dades, més del 95% són de 3 o més estrelles, segons l’escala Tim Berners Lee, i que és el nivell mínim òptim pel tractament de dades.

La informació del web es troba estructurada en 5 grans temes, els quals tenen subtemes que permeten una més detallada classificació:
- Territori 
- Població 
- Ciutat i serveis 
- Administració 
- Economia i Empresa 

Alguns exemples dels datasets disponibles i més visitats des de la seva inauguració són: 

- Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dataset és una de les novetats del portal que recull totes les dades dels anys 2014, 2015 i 2016 i que s’aniran actualitzant trimestralment. 
- Relació de subvencions i transferències de l'Ajuntament de Barcelona.
- Descripció de la causalitat dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona.
- Arbrat viari de la ciutat de Barcelona.
- Cobertura vegetal de la ciutat de Barcelona, a partir de l'índex NVDI, vista des del cel. 
- Estacions del Bicing (mecàniques i elèctriques).
- Llista d'equipaments de serveis socials de la ciutat de Barcelona.
- La informació dels trams de trànsit amb el seu temps actual, en relació al temps habitual i temps previst en 15 minuts.

A part de descarregar els recursos, s’han incorporat millores, com ara la possibilitat de previsualitzar-los en taules, format gràfic o sobre mapa si s’escau. S’implementen API’s per facilitar la tasca als desenvolupadors, així com la possibilitat de fer comentaris als datasets. 

Es manté la interacció entre usuaris i administració amb l’“Ajudan’s a millorar”.

Així mateix, s’ha vist com el nombre de pàgines visitades ha augmentat exponencialment passant d’una mitja de 17.000 a 59.408 en el mes de març, registrant-se un increment important en les efectuades en llengua anglesa, que han passat d’un 3% a un 11%. 

El febrer del 2011, Barcelona va ser un dels primers ajuntaments que va tenir el seu propi web de dades obertes. Ara, el nou portal neix amb la voluntat del nou Govern d’aprofundir en la transparència, la democratització i l’eficiència de l’administració, aprofitar al màxim els recursos disponibles facilitant la seva reutilització amb l’objectiu d’ajudar a generar valor social per a la ciutadania, així com per a les empreses interessades a generar més i millors serveis i aplicacions. 

La Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria, assegura que, a part del valor comú i democràtic del projecte, un altre dels pilars essencials de la iniciativa és el potencial econòmic.

“Ciutadans i empreses podran treure el màxim partit dels productes i serveis prestats basats en la reutilització d'informació pública. El projecte Open Data BCN facilitarà la reutilització dels recursos oferint la informació adequada de forma processable automàticament, habilitant l'eficiència del processament a través de les últimes i més avançades tecnologies, a ser possible, seguint els estàndards i protocols més populars en cadascun els sectors”, ha dit Francesca Bria.

L'empresa adjudicatària és Alfatec Sistemas, SL, juntament amb la Fundació CTIC. Aquesta empresa de serveis i tecnologia no havia treballat mai a l'Ajuntament de Barcelona i va guanyar el concurs que es va realitzar per contractar-ne el servei. A més de la implantació del nou portal seguint les directrius del Plec de Prescripcions Tècniques, s’està executant un pla de formació intern dissenyat per arribar a tota l'organització municipal amb l’objectiu d’estendre la cultura Open data. Al capdavant d’aquesta formació hi ha el Martin Álvarez Espinar, de la fundació CTIC reconegut per la seva expertesa i director del W3C a Espanya i Llatinoamèrica. 

Barcelona, ciutat de referència en obertura de dades

Com ja hem dit anteriorment, el nou portal confirma l’aposta que va iniciar la capital catalana el 2011, convertint-se en un referent en aquest camp. Al 2014 va estar considerada la ciutat més connectada i amb més open data de l’estat Espanyol segons un Informe de la Fundación Orange. Així mateix l’any 2015 va ser guardonada amb el primer lloc del Ranking de Smarts Cities mundials de Juniper Research. L’any següent, el 2016, Barcelona mantenia els bons resultats obtenint el segon lloc en aquest ranquing. 

Què és Open data?

Open data o obertura d'informació del sector públic és un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al benefici de qualsevol persona o entitat interessada.

Aquesta informació pública, de gran valor potencial, pot ser relativa a qualsevol tema i de qualsevol tipus —documents pictogràfics, dades estadístiques, resultats d'estudis o anàlisis, informació sobre els serveis públics, etc.—. Empreses, investigadors, altres institucions públiques o la ciutadania en general podran fer ús dels recursos d'informació amb qualsevol finalitat, maximitzant les possibilitats econòmiques i socials que ofereix aquest projecte: foment de la transparència en la gestió, millora dels serveis a la ciutadania, generació d'activitats de negoci i l'impacte social, buscant l'eficiència en la governança.

D’aquesta manera l’administració té la voluntat d’oferir als ciutadans tota la informació pública gestionada per les entitats municipals permetent la seva reutilització. Únicament es considerarà com a excepció aquella informació sensible i afectada per lleis concretes, com és el cas de la informació de caràcter personal, documents subjectes a propietat intel•lectual, o dades que vulnerin la seguretat pública. 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.