Complir els límits de contaminació recomanats per l'OMS evitaria com a mínim 250 morts a Barcelona i gairebé 1.500 ingressos hospitalaris cada any

Un total de 250 morts i gairebé 1.500 ingressos hospitalaris cada any, com a mínim, són els efectes que ha tingut a la ciutat de Barcelona superar els límits de contaminació que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) durant l’última dècada. Així ho posa de manifest un nou informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que s’ha presentat aquest dimecres a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona. El treball ha analitzat les dades reals entre els anys 2006 i 2016 pel que fa a la contaminació captada per les 11 estacions de mesura que hi havia a la ciutat, així com la mortalitat, ingressos hospitalaris i visites als serveis d’urgències dels seus residents. Per afinar encara més les xifres, aquests indicadors s’han creuat amb variables com la temperatura, el dia de la setmana, l’estacionalitat, els nivell de l’al·lergen de la soja o la presència de l’epidèmia de la grip. La conclusió és clara, i es constata la relació entre els increments en els nivells de contaminació a la ciutat i l’augment de les complicacions sanitàries, tant en l’exposició diària com en l’exposició continuada.

En concret, l’estudi calcula que la superació dels 40 ?g/m3 diaris de diòxid de nitrogen (NO2) que recomana l’OMS com a límit mitjà anual ha provocat durant l’última dècada la mort d’unes 90 persones cada any i de 67 hospitalitzacions per causa cardiovascular. A més a més, la superació dels 10 ?g/m3 diaris de partícules en suspensió PM2,5 que també recomana l’OMS com a valor màxim mitjà anual ha causat 162 morts per causa cardiovascular i 1.386 urgències per malaltia respiratòria. En total, 250 morts i uns 1.500 ingressos hospitalaris cada any, com a mínim, atès que aquestes xifres només tenen en compte dos contaminants concrets i unes causes de mortalitat limitades. L’interval de confiança estadístic d’aquestes xifres és del 95%.

Aquest ha estat l’impacte en salut a curt termini de la contaminació, però l’anàlisi que fa l’ASPB també estudia els límits horaris que contemplem l’avís per episodis de contaminació i conclou que durant aquests dies també hi ha un empitjorament clar de la salut. A tall d’exemple cita que durant l’any 2016, quan va existir un episodi per PM10 que va durar quatre dies al mes de febrer, la mortalitat va augmentar un 40% respecte a les xifres mitjanes d’altres dies de la setmana sense episodi.

A banda d’aquests efectes, l’ASPB també ha analitzat les repercussions sobre la salut que té l’exposició a la contaminació a llarg termini, seguint igualment les recomanacions de l’OMS. En aquest cas s’ha fixat en les dades de qualitat de l’aire entre els anys 2013 i 2015 i les ha creuat amb la mortalitat global de la població de més de 30 anys. És en base a aquests criteris que conclou que si s’hagués reduït en 1 ?g/m3 la concentració mitjana de NO2 (que actualment és de 35,6 ?g/m3) s’haguessin evitat 59 morts l’any, però si aquesta reducció hagués sigut de 5 ?g/m3 el nombre de morts evitades arribaria fins les 295. Igualment, si s’hagués reduït en 1 ?g/m3 la concentració mitjana de PM10 (la mitjana és de 15,5 ?g/m3) s’haguessin evitat 88 morts i si la reducció hagués estat de 5 ?g/m3 les morts evitades arribarien a 436.

Així doncs, tenint en compte els efectes sobre la salut tant a curt com a llarg termini, una de les principals conclusions del treball és que l’impacte de la contaminació a la ciutat de Barcelona és més important per l’exposició perllongada als nivells de contaminació que no pas durant els episodis en què es registren pics màxims. De fet, estudis anteriors havien estimat que la mortalitat global a la ciutat per culpa de l’exposició a la contaminació a llarg termini, més enllà de malalties cardiovasculars o respiratòries, es podria xifrar en uns 650 defuncions durant l’any 2012. El nou estudi de l’ASPB concreta, actualitza i amplia les estimacions de l’impacte de la contaminació de l’aire en la salut.

De fet, l’Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016, que també ha elaborat l’ASPB i que va ser presentat al maig d’aquest any, ja va posar sobre la taula que el 95% de la població de la ciutat està potencialment exposada a nivells anuals de partícules en suspensió superiors als nivells de referència de l’OMS, una situació que afecta també al 68% de la ciutadania pel que fa al NO2. La contaminació de l’aire és, segons tots els indicadors, un problema greu de salut que no només agreuja els efectes de les malalties cardiovasculars, l’asma o d’altres malalties respiratòries, sinó que té relació amb el càncer de pulmó, la diabetis, el retard en el creixement fetal, la mortalitat prematura i que també té efectes cognitius en el desenvolupament dels infants.

Restriccions al trànsit

En el marc del Programa de Mesures Contra la Contaminació de Barcelona, presentat ara fa un any, i sota la premissa que per respirar un aire més net és imprescindible reduir el trànsit i especialment el més contaminant, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estan donant a conèixer aquests dies les restriccions en la circulació de vehicles que es posaran en marxa a partir de l’1 de desembre en l’àmbit de les Rondes de Barcelona. Aquestes restriccions, que de moment només afectaran durant els dies de més contaminació, seran permanents a partir de l’any 2020.

Les restriccions entre l’hivern del 2017 i la tardor del 2018 s’aplicaran sobre els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B). És a dir, sobre els vehicles de benzina anteriors al 2000 i els dièsel anteriors al 2006, excepte els camions, autocars, motos, autobusos i furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Els vehicles d’emergència, els de persones amb mobilitat reduïda i els serveis essencials podran circular sempre, independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Durant aquests episodis el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa i també s’activarà la T-aire. Des del 2 d’octubre passat, addicionalment, també es pot demanar la T-verda, un títol de transport gratuït que permet viatges il·limitats durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no en comprin cap altre.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.