Comunicació 3.0

Les nostres institucions (Col·legi i Associació) han de ser el medi que faciliti l'intercanvi d'informació i el networking entre els companys enginyers, amb les empreses i amb la societat en general. Per això, el Projecte 3.0 -que posa en pràctica el programa electoral de l'acutal Junta- està transformant els canals de comunicació dels EIC perquè siguin bidireccionals i donin més valor al fet de pertànyer al col·lectiu.

Us heu adonat que la revista que teniu a la mà destina quasi la meitat de les seves pàgines de text a articles escrits per companys i empreses adherides? El canvi de format estrenat l'any passat no va significar només un nou disseny gràfic, sinó una aposta clara perquè la revista sigui un aparador de les iniciatives i les opinions dels companys davant d'un col·lectiu de quasi deu mil associats.

L'èxit d'aquesta fórmula ha provocat una llarga llista d'espera de companys i companyes interessats a participar-hi, que tindrà solució ben aviat, ja que en breu augmentarem la periodicitat de la revista en paper, que tindrà un format més semblant a un diari, i estrenarem també els Fulls digitals. La versió digital de la revista ens permetrà fer actualitzacions més freqüents i, per tant, permetrà absorbir la demanda existent. 

Ara bé, el salt més gran que suposa la revista digital és la indexació dels continguts a Internet. Enllaçar els articles que ens hagin interessat a Linkedin, fer-ne un retuit o un m'agrada potenciarà enormement la seva difusió, a la vegada que guanyarem visibilitat en els cercadors per a cerques tècniques. 

Aquests canvis -llargament reclamats- són la base indispensable per desenvolupar el nou Pla de Comunicació del Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Aquest Pla pretén:

  • Escoltar el col·lectiu per dirigir els esforços de la institució cap a allò que més interessa als companys.
  • Canalitzar l'activitat del Col·legi/Associació cap als associats, selectivament segons sectors d'interès i evitant la sobrecàrrega informativa.
  • Oferir un espai de networking entre companys, i entre els companys i les empreses.
  • Mantenir el prestigi del col·lectiu d'enginyers com a referent tècnic a la societat catalana
  • I, en definitiva, contribuir a la missió de la institució que és donar suport a l'enginyer al llarg de la seva vida professional des de la titulació fins a la jubilació.

Saber què interessa al nostre col·lectiu és fonamental a l'hora de prioritzar les accions de defensa de la professió, el disseny de millors serveis o la creació de noves comissions tècniques, per exemple. Les estadístiques de visita dels Fulls digitals i el web o els debats al grup de LinkedIn representen noves fonts d'informació per aconseguir aquest objectiu. 

D'alta banda, des del Projecte Enginyers 3.0 volem que tots els associats coneguin les múltiples vies de participació, els actes organitzats per les comissions tècniques, la disponibilitat de serveis, la formació continuada o el suport a la carrera professional. Tenim companys col·legiats a qui no hem sabut comunicar aquesta oferta i, per tant, no en fan ús. Per revertir aquesta situació s'està duent a terme una segmentació del col·lectiu que ens permetrà seleccionar la informació rellevant per cada grup d'interès, i evitar així una sobrecàrrega informativa. Per assolir-ho amb èxit, s'han planificat campanyes d'actualització de dades, a les quals us animarem a participar. 

Des del Projecte 3.0 volem que tots els associats coneguin les múltiples vies de participació, els actes organitzats per les comissions tècniques, la disponibilitat de serveis, la formació continuada o el suport a la carrera professional

En aquesta segmentació, té un pes especial el grup més jove, el dels titulats recentment, que utilitzen de manera massiva altres canals de comunicació com les xarxes socials. Per a ells, que són el futur de la professió, s'estan fent campanyes i accions específiques per presentar-los el Col·legi/Associació com a relleu natural de l'Escola d'Enginyeria en el seu desenvolupament professional. 

Quan al networking, les comissions són -sens dubte- el millor recurs a l'abast dels enginyers. Però per circumstàncies personals no tots podem participar-hi amb la mateixa intensitat. Per això, el Pla preveu oferir una participació passiva que permeti als interessats conèixer el treball i els actes que s'organitzen entorn del seu sector professional. 

En aquesta mateixa línia, el grup de LinkedIn ja reuneix gairebé cinc mil companys i companyes que han volgut que l'escut dels enginyers estigui present al seu perfil, i que es comuniquen a través dels múltiples debats actius.

L'èxit del grup de LinkedIn és una mostra del prestigi de la nostra professió, a través del qual podem i volem influir per millorar la societat. Aquesta representativitat es materialitza amb les múltiples aparicions a la premsa, els contactes amb els reguladors, els informes tècnics, etc. Per continuar sent una referència, el nou Pla de Comunicació aposta per augmentar la visibilitat a la xarxa dels continguts i posicionaments generats a casa.

El Projecte Enginyers 3.0 està transformant la comunicació de les nostres institucions. Comunicar millor la nostra activitat suposa, també, una exigència més alta en tot allò que el Col·legi i l'Associació ofereixen. Es tracta, doncs, d'una millora per partida doble al servei de tots nosaltres, els col·legiats i associats.

Text: Pere Roca, Vicesecretari del COEIC i enginyer industrial col·legiat / Foto: Isabel Marquès

 

________________________________________
Més informació:
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.