COVID-19 i qualitat de l’aire en espais tancats

La transmissió de la COVID-19 es produeix principalment a partir de les gotetes que desprenen les persones infectades quan respiren, parlen, esternuden, canten, etc.

No hi ha dubtes sobre la capacitat d’infectar de les gotetes grosses. Els investigadors, però,  continuen treballant per aclarir si es poden descartar, com a elements transmissors de la COVID-19 les gotetes més petites exhalades. Per què aquesta preocupació?

Quan una goteta està dins una massa d’aire, està sotmesa a diverses forces. Fixem-nos en dues: l’arrossegament  de l’aire i la gravetat. Com més gran és la gota, predomina la força de la gravetat. Com més petita és la gota, té tendència a predominar l’arrossegament de l’aire, que la pot transportar lluny de qui l’ha generat.

La “distància social” que s’està aplicant correspon a la idea que les gotetes grosses tenen tendència a caure a terra i, per tant, no s’allunyen gaire de la  persona que les ha generat.

Si ens situem en un ambient tancat, les gotetes petites poden ser arrossegades pel corrent d’aire, causat per exemple per un aire condicionat, i romandre a l’aire durant molt temps per finalment dipositar-se en algun espai relativament llunyà. Les gotetes en suspensió podran ser inhalades per algun dels presents i, si la goteta inhalada conté un virus amb capacitat d’infecció, tindrem un problema seriós de contagi. D’aquí ve l’interès amb que s’està treballant per aclarir la capacitat d’infecció de les gotetes petites.

Mentre s’aclareix si aquesta amenaça és real, quines precaucions podem prendre?

  1. Augmentar tant com es pugui l’aire fresc de ventilació: L’entrada d’aire fresc significa que per altra banda surt un aire que ha estat dins de l’espai tancat, i que per tant s’endú part de la “boirina” de gotetes petites. La ventilació ajuda a baixar la concentració de gotetes petites i, per tant, la probabilitat de que causin infeccions.
  2. Filtrar l’aire reciclat amb sistemes de efiltres HEPA, que retiraran les gotetes de l’ambient. Ds del punt de vista del virus, poden causar-ne el mateix efecte de retirada d’elements infecciosos que la ventilació, sense el cost energètic que comporta la ventilació elevada.
  3. Si els filtres HEPA no estan disponibles, cal reduir tant com es pugui la recirculació d’aire: això en baixarà la velocitat i per tant l’arrossegament de gotetes també serà menor.
  4. Actualment s’està investigant l’eficàcia desinfectant de la llum ultraviolada del tipus C (UVC) sobre el SARS-CoV-2. La llum UVC ja s’està utilitzant en processos de desinfecció d’aigües i se sap que és capaç de neutralitzar altres virus, però encara no està plenament confirmada la seva eficàcia contra el SARS-CoV-2. Si es confirmés, es podria incloure làmpades UVC en espais per on es recicla l’aire de l’espai tancat. També hi ha propostes de crear espais prop del sostre amb molta irradiació d’UVC per fer la mateixa tasca. Abans, però, cal resoldre les qüestions de seguretat: La radiació UVC és cancerígena, causa cataractes i altres problemes, per la qual cosa cal assegurar que la disposició que s’utilitzi no afectarà en cap cas a les persones.

 

L'exemple dels avions

En temps anteriors l’aviació comercial havia generat alguns episodis de contagis entre els passatgers com ara de grip o tuberculosi Per solucionar-ho, ja fa anys que als avions comercials s’utilitzen, entre altres elements específics del sector, els criteris 1 i 2  exposats anteriorment: la cabina es ventila de manera important i l’aire es renova totalment cada 2 o 3 minuts. L’aire que es recicla passa per filtres HEPA. La circulació de l’aire es fa de manera que l’aire tingui un recorregut curt per la cabina, i preferiblement de dalt a baix, abans de ser filtrat. Aquestes mesures han estat suficients, fins ara, per reduir el risc de contagis a bord a nivells que es consideren acceptables.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.