El primer ‘referent’ d’Enginyeria Industrial

Amb l’objectiu d’ajudar les institucions universitàries en el disseny i avaluació dels títols que habiliten per a la professió d’enginyeria, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, ha publicat el primer Referent dedicat a l’enginyeria industrial. Està indicat per als títols de grau en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Química, Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, o enginyeria de qualsevol altra denominació que habiliti per a la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industrial, i també per al grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials. Més enllà dels graus, resulta útil també per al màster universitari en Enginyeria Industrial o de qualsevol altra denominació que habiliti per a la professió regulada d’enginyer/a industrial.

A banda dels responsables dels plans d’estudi, el document també vol informar la societat, especialment el futur estudiantat i els ocupadors, sobre les característiques dels estudis i els resultats d’aprenentatge. El document, que no és preceptiu ni persegueix establir cap pla d’estudis comú a totes les institucions universitàries, sinó que vol ser una guia per al disseny d’aquests títols. A més, com que no pretén establir enfocaments determinats per a la metodologia d’ensenyament, d’aprenentatge i d’avaluació, les institucions poden adaptar-lo al seu context i als seus objectius formatius. Tal com explica Jaume Valls, director d’AQU Catalunya, en un article d’opinió a Fulls d’Enginyeria, el document vol ser una “eina de suport que pugui orientar sobre resultats d'aprenentatge en enginyeria industrial als diferents agents del sistema universitari, especialment les universitats i el seu desplegament de plans d'estudis”.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.