El sistema de telegestió amb control punt per punt de la il·luminació exterior del Born Centre Cultural

El fabricant de les lluminàries escollides, Cree, va dissenyar la solució i va realitzar els estudis luminotècnics corresponents per cobrir les necessitats quant a paràmetres lumínics, tant quantitatius com qualitatius. Cree va tenir en compte els requeriments en les hores de màxima utilització i va complir en tot moment amb la normativa restrictiva de l’enllumenat exterior de la ciutat de Barcelona.
Així mateix, l’enllumenat dels voltants havia de complir, per una banda, amb les necessitats d’interacció i, per l’altra, s’havia de dotar de flexibilitat i dinamisme per adaptar-se als requeriments canviants dels diferents espais i carrers. Tot plegat, segons les seves singularitats i necessitats funcionals en funció de l’època de l’any, l’horari, etc. 
Per aquest motiu, se’m va encarregar el disseny i la posada en marxa d’un sistema de telegestió amb control punt per punt.
 
La tecnologia escollida per a la comunicació amb els punts de llum va ser LonWorks sobre l’ona portadora (protocol ISO/IEC 14908). Es tracta d’una tecnologia sòlida i fiable, i el fet que sigui oberta i estandarditzada, amb un ampli col·lectiu que hi treballa i hi desenvolupa nous productes i funcionalitats, fa que no es depengui d’un únic fabricant i es garanteixi l’escalabilitat i interoperabilitat de les instal·lacions. 
En cada lluminària es va haver d’instal·lar un node o controlador de punt de llum (OLC, outdoor lighting controller), que comunica bidireccionalment a través de la mateixa xarxa elèctrica amb el controlador iLON® Smart Server que es va instal·lar al quadre de comandament. 
 
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"678","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]
 
El fabricant Cree va efectuar una sèrie d’assajos als seus laboratoris (de compatibilitat electromagnètica, tèrmics i funcionals) per garantir que la integració del node a les seves lluminàries es feia correctament i no afectava la durabilitat i funcionalitat del conjunt.
Un cop feta la instal·lació i identificats en el sistema cada un dels punts de llum, es van crear una sèrie de perfils funcionals de punts, independentment del traçat de les línies elèctriques, de manera que es van agrupar en funció de les necessitats i de l’activitat pròpia de cada espai. Per a cada perfil es va afinar el percentatge de regulació del nivell lumínic, tant l’inicial com el de cada tram de la nit, tenint en compte quines hores de la nit són de baixa afluència de vianants, per poder reduir-hi més el nivell i estalviar energia. Aquests horaris segons els usos es poden variar depenent de l’època de l’any, en dies especials (La Mercè, Diada...) o en altres esdeveniments, i en tot moment es poden reprogramar a distància si sorgeixen canvis en les necessitats.
 
A part de l’optimització relacionada amb el control punt per punt, un altre aspecte a destacar d’aquest tipus de tecnologia és tot el que es relaciona amb el manteniment i l’explotació de la instal·lació. La informació enviada per un punt de llum en cas d’avaria o funcionament anòmal permet actuar de manera ràpida i eficaç, millorant els temps de reparació i el servei al ciutadà. El quadre de comandament està comunicat amb la sala de control del Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona i amb l’empresa encarregada del manteniment, i la informació relativa als paràmetres elèctrics i de funcionament, que són enregistrats en el sistema, permet portar un control acurat i optimitzar-ne l’explotació. 
 
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"679","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]
 
El sistema esdevé una bona plataforma per integrar-hi altres serveis municipals i incorporar-hi altres elements com ara sensors (ja s’han fet algunes proves amb sensors mediambientals i acústics), i gràcies a tota aquesta integració de sistemes i gestió de la informació, pot contribuir al camí cap al concepte smart city.
 
IMATGES: CREE
 
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.