Els deu punts bàsics per a la Transformació Digital de la PIME

La crisi de la COVID-19 ha fet més evident la necessitat que les empreses del segle XXI implantin una Transformació Digital (TD) que impliqui, entre altres coses, adaptar els models de negoci i de relació amb els clients, usuaris i tercers. Per a la PIME, aquesta TD és tot un repte i per aquest motiu, i amb l'objectiu de facilitar-ne l'enteniment,  el Grup de Treball de Transformació Digital (GTTD) de la Comissió de la Societat Digital dels Enginyers Industrials de Catalunya, liderat per en Pere Botella i en Jordi Ruppmann, i constituït per diversos professionals i experts en la TD de diferents organitzacions professionals, ha elaborat una guia dirigida a les PIMEs que estiguin interessades en entendre la factibilitat i la implementació d'aquesta i donar consells bàsics. Als Fulls d'Enginyeria hem volgut parlar amb en J. Ruppmann per abordar els deu punts imprescindibles per abordar la TD que una PIME ha de tenir en compte. 

1. Perquè s’ha fet aquesta guia?

Aquesta guia neix a partir de les rellevants experiències (tant positives com a negatives) que han dut a terme diversos enginyers i professionals, tant d’EIC, com d’altres col·legis i associacions empresarials i professionals, en diverses empreses i entitats, independentment de la seva dimensió (aran, PIME, AAPP, ...), intentant descriure quins han de ser els principals elements a considerar en aquest repte que planteja la TD, i tot el seu ecosistema.

2. Com ha d'entendre una PIME el què és la Transformació Digital aplicada a la seva empresa?

La TD es una oportunitat, un repte i una necessitat en aquesta Era Digital 2.0 que estem vivint.

3. Quines diferències hi ha amb la informatització de l’empresa?

Informatitzar una empresa comporta implementar un conjunt de solucions basades en les Tecnologies d’Informació i Comunicació, que pretenen optimitzar la eficiència i eficàcia de l’empresa. La TD va molt més enllà. Va de transformar l’empresa amb una visió end-to-end.

4. En quant a la renovació o actualització tecnològica, no es suficient per dir que han fet una TD?

La TD no es tracta d’implantar tecnologia de per-se, si no que es pretén transformar l’empresa en base a nous paradigmes, i amb eines digitals (la tecnologia es un facilitador) permetent que canviem la nostra forma de relacionar-nos amb els nostres Clients i Partners, i evidentment, la nostra forma de treballar, havent de disposar de nous perfils, habilitats i capacitats que ens permetin ser més efectius, eficaços i eficients. Hem d’adaptar-nos a aquests canvis constants que els mercats ens obliguen a adaptar els nostres productes i serveis que desenvolupem (El Client està en el centre de les nostres decisions!).

5. La innovació als elements de la planta de producció o de logística, podem considerar que és la TD ben feta?

En els àmbits industrials, també hi ha nous elements que faciliten la TD de l’empresa, però només és una part. I  per què? Doncs la TD te una bast totalment holístic del que és l’empresa i és per això que ha de contemplar, sí o sí, el coneixement dels nostres clients, i adaptar tot el que fabriquen als nous models i necessitats que demanden aquests clients, i adequant-los a l’evolució dels mercats

6. Quines recomanacions han de tenir en compte les PIME per poder tirar endavant aquesta transformació?

Qualsevol empresa sigui PIME o no, primer ha d’avaluar la seva maduresa digital. Generalment es requereix el suport d’expert que ajudaran a fer les passes per a fer aquesta autodiagnosi de posicionament de la nostra empresa en aquesta Societat Digital 2.0. tanmateix podrem obtenir una visió del que representa abordar la TD en l’empresa, i a partir d’aquí definirem la nostra estratègia digital que haurà d’estar alineada amb l’estratègia empresarial, i adaptada a aquest nou ecosistema, que ens obliga a fer-ho.

7. Podem replicar TD entre diverses empreses?

La TD es única per a cada empresa. Evidentment, a partir d’experiències similars podrem abordar la TD amb més facilitat, i molt probablement amb més èxit. Hi ha molts actors que intervenen i, segons el lideratge d’aquesta, permetrà assolir els objectius en els terminis fixats entre les Parts.

8. Quins són aquests actors que han de liderar la TD en l’empresa?

El lideratge recau exclusivament en la Direcció General de l’empresa. Fruit d’aquest lideratge, tot el Cte de Direcció, sense exclusions, es corresponsable de l’èxit de la TD.

El compromís i la dedicació adequada de cada un d’ells permetrà assolir els objectius que marqui la Direcció General. Ells seran el referent per a la resta de l’empresa, i de que la TD arribi a bon port.

La resta d’empesa també hi ha de participar, donat que afecta a tota l’empresa en els seus diferents àmbits. Apareixen noves formes de treballar (en equip, més dinàmiques, més compromís, més eficiència, nova mentalitat del treball, nous enfocament del disseny ràpid i adaptatiu, i la seva fabricació...).

Donat que es un repte per a tota l’empresa, es recomana tenir suport especialitzat en TD durant la definició i implementació de la TD, en el grau que en cada cas es necessiti.

9. Quins avantatges notarà l'organització i quan els podrà començar a gaudir?

En funció de com s’estructuri el programa de TD, es poden prioritzar aquelles iniciatives que poden fer-se a curt, i d’altres a mig i llarg termini. Es un compromís de la DG no bloquejar el negoci diari, pel quan s’haurà d’avaluar els criteris de priorització, i aquelles iniciatives (Projectes, Subprojectes, activitats, ...) que tinguin un major impacte positiu, seran les candidates a fer-se en la primera fase de la TD. Així i tot, l’estructuració en fase, també comporta períodes de convivència entre components temporals que fan que els resultats no siguin maximitzats en la part d’optimització dels resultats obtinguts. Requerirà una maduresa en el temps, a la fi d’obtenir resultats molt destacables, en etapes transitòries.

10. La crisi de la COVID-19 ha suposat una oportunitat per a les empreses en aquesta direcció?

Evidentment, ha sigut un disparador en el canvi de mentalitat en la societat i en les empreses. Ha forçat canvis notables en l’acceptació de la TD en les PIMEs. Les grans empreses, ja tenien prou madur el full de ruta de la TD.

En canvi la PIME s’ha vist obligada a canviar la seva estratègia de negoci. En alguns casos, fins i tot han hagut de crear noves unitats de negoci, embebides en l’actual empresa, o en modalitat de Spin-off.

També moltes s’han vist forçades a canviar el model de producció, pel qual part dels elements operacionals i productius es desenvolupen externament a través de nous models de col·laboració, fins i tot amb competidors. S’ha passat de la competència entre empreses i actors, a la “coopetencia” (=Cooperació).

Confiem que aquesta transformació beneficiï a tots (empresaris, directius, empleats i clients).

Tanmateix, s'ha pogut veure que en  els diversos àmbits de relació social i professional, hem hagut d’usar tecnologia de connectivitat remota, fet que ha generat un gran debat en la implementació de noves formes de conducta i de relació. Com son:

  • el teletreball, en el sector privat i públic
  • la teleformació, tant dels infants com en la resta dels nivells educatius
  • les consultes i vistes mèdiques
  • la reunions familiars,
  • etc.

Tot això ha estat possible gracies a la tecnologies digitals, i a partir d’ara ja es pot dir que està a les nostres ments, i no s'ha de deixar pas d’usar. Dintre de les PIME evidentment, ha permès que moltes no hagin hagut de desaparèixer, facilitant-lis la continuïtat del negoci, i de relació amb els clients i els seus proveïdors. La resiliència dels humans, i de moltíssimes empreses, ha permès que es mitigués aquesta crisis empresarial.

Eusebi Bonmatí (not verified), 23 Jul 2020 - 1:19pm
He llegit la guia i m'ha costat entendre gaire res... Gràcies per l'article perquè m'ha permès entendre les claus d''aquest repte.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.