Els Reis Mags arriben... amb enginyeria

Amb l’arribada de la nit més màgica de l’any, tots els ajuntaments es preparen per a rebre la visita dels Reis Mags d’Orient, tan esperada per petits i grans, que ompliran els carrers i les cases d’il·lusió un any més. Els enginyers i enginyeres també tenen un paper fonamental per a garantir que la visita de ses majestats es dugui a terme amb totes les garanties i requisits legals. Durant la taula rodona sobre Certificació d’Activitats Temporals de Nadal a Enginyers Industrials de Catalunya, amb la participació de tècnics municipals d’arreu del territori, es van descriure el tipus d’instal·lacions més habituals i es van enunciar les normatives que actualment apliquen. Tal i com es va fer palès, els professionals han d'afrontar situacions d'incertesa degut a que la normativa actual a Catalunya no és prou clara per aquest tipus d'activitats "fora de l'habitual" i deixa molts interrogants oberts, no només per als propis enginyers sinó també per l'administració pública i pels operadors que les han de gestionar.

L’enginyera industrial Ester Puigbarraca, que és enginyera municipal i professora associada a la Universitat Abat Oliva, va fer un repàs a aquest tipus d’esdeveniments, on podem tenir elements físics com vehicles i remolcs modificats, artefactes mòbils així com la gestió de persones, que poden ser personal de l’administració pública, actors, músics, voluntaris on també moltes vegades hi ha menors d’edat, etc....

Les cavalcades tenen implicació normativa des de la seguretat industrial fins a la seguretat pública i emergències. Per a fer una breu pinzellada, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari estan determinades a Catalunya sota la Llei 11/2009, 6 de Juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el Decret 112, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. En definitiva, es requereix llicència municipal per municipis de més de 50.000 habitants o amb motiu de festes i revetlles populars, o en espais oberts, de caràcter públic o privat. Per tots els altres casos, l’administració que ho autoritza és la Generalitat.

En els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, organitzats per l'Ajuntament amb motiu de festes i revetlles populars, no caldrà tramitar llicència (llevat que les ordenances o reglaments municipals estableixin el contrari), però sí complir les condicions que assenyala la normativa.

Riscos i mesures preventives

Dins l’àmbit municipal, existeixen unes competències transversals a nivell local que s’han de tenir en compte, i aquestes afecten principalment a la via pública, la seguretat ciutadana, la protecció civil i les activitats que s’hi realitzen.

De cara poder avaluar correctament els riscos i aplicar les millores correctives, s’han de tenir en compte els factors propis i externs de la cavalcada. Per posar alguns exemples, cal tenir en compte els vehicles o remolcs modificats (adequació a les noves característiques, pes, resistència estructural, seguretat usuaris, els guarniments, compliment normativa PCI, les instal·lacions elèctriques i el seu subministrament elèctric (bateries, generadors), combustible generadors, la pirotècnia en cas que n’hi hagi, l’adequació vehicles a l’entorn i tipologia de públic (protecció contra atropellaments, atrapaments per parts mecàniques en moviment) i el llançament caramels, entre d’altres.

Alguns dels riscos externs de la pròpia activitat els podríem definir com el recorregut de la cavalcada (pendents trajecte, alçades màximes admissibles, infraestructures existents), les seves afectacions al trànsit (horaris afectacions, recorreguts alternatius…) i les afectacions a la  mobilitat (recorreguts transport públic, accés mitjans emergència, alçades màximes admeses, afectacions serveis neteja, recollida escombraries).

Des de l’àmbit municipal s’ha de tenir sempre en compte aquests anàlisis de risc i mesures preventives, així com el control del públic, la previsió d’aforament i densitat ocupació, la previsió de comportaments de risc i el disseny operatiu de seguretat.

En relació a les responsabilitats civils a les que han de fer front els enginyers i tècnics municipals, s’hi va referir Xavier Gràcia com a coordinador responsable de la Divisió d'Empreses i Col·lectius de Serpreco, la corredoria d’assegurances de La Mútua dels Enginyers on va fer una explicació dels tipus de riscos i pòlisses per a cada tipus d’activitat així com va donar consells útils per a minimitzar els riscos i afrontar reclamacions civils.

Documentació i requisits legals

A l’article 117 es defineix que per sol·licitar una llicència municipal de caràcter extraordinari s'ha de redactar una memòria amb un contingut que queda definits als punts de l’article, on bàsicament hi ha la definició tècnica de l’activitat, definició de les persones responsables, acreditació de les cobertures de responsabilitat civil i requeriments diversos a nivell de seguretat operativa.

Curiosament, segons l’article 122, les activitats com ara revetlles, festes populars o tradicionals, espectacles i activitats culturals o educatives i altres de naturalesa similar organitzades pels serveis municipals o sota la responsabilitat directa d’aquests no estan sotmesos a cap altre tràmit de control preventiu que l’aprovació pel propi Ajuntament d’una memòria de l’activitat redactada pels mateixos serveis tècnics municipals, amb el contingut previst a l’article anterior 117, que serà pública i susceptible de ser examinada per tots els veïns del municipi, que estableixi les responsabilitats que pertoquen als diferents serveis municipals i les mesures que cal adoptar pel compliment dels requisits previstos en el capítol anterior i per garantir i prevenir la protecció de la seguretat i la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització.

La memòria haurà d’acreditar que la seguretat de les persones usuàries queda garantida degudament per la policia local o per la guàrdia municipal, per tal que estiguin exempts d’adoptar les mesures de seguretat regulades pels espectacles públics i activitats recreatives amb caràcter general.

Es recomana tenir constància dels continguts d’utilitat que es generen a la Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció,  on les recomanacions que li apliquen directament són les R11, R12 i R14.

Les activitats temporals de Nadal

Més enllà de les cavalcades de reis, durant les celebracions del Nadal podem trobar una amplia varietat d’activitats temporals d’oci per a totes les edats, des d’exposicions, concerts, fires i atraccions, etc...

Per fer una classificació general d’algunes de les activitats més habituals, trobem en molts casos fires comercials, on hi pot haver venda i degustació de productes alimentaris i artesanals (food trucks, paradetes, carpes, etc....). Cal tenir en compte que per aquesta categoria, a banda de les normatives mencionades anteriorment, també els aplica la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, així com les normatives sectorials de seguretat alimentària i evidentment de seguretat industrial (instal·lacions de baixa tensió, etc....) i normatives de seguretat pública i emergències.

Respecte a les fires d’oci amb atraccions, l’aplicació de les normatives de seguretat industrial és molt més extensa al ser molt més variada la tipologia d’instal·lació que ens podem trobar. Per a mencionar alguns tipus d’instal·lacions que tenen requeriments legals específics, trobem les Instal·lacions elèctriques temporals sota el Reglament Electrotècnis de Baixa Tensió (REBT), grups generadors, Instal·lacions de GLP (gas butà), protecció contra incendis (tenir en compte la resistència al foc de carpes, càrregues de foc, Mitjans de protecció...), RITE (instal·lacions clima i ventilació) i resistència estructural entre d’altres.

Per saber més detalls sobre algunes d’aquestes atraccions i esdeveniments més habituals, recomanem accedir a les jornades anteriors on s’ha parlat específicament sobre certificació d’atraccions inflables, espectacles amb drons i certificació i normativa d’estructures desmuntables per a esdeveniments.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.