El grup GEMMA de la UPC investiga com generar recursos energètics a partir de les aigües residuals urbanes

Investiguen com produir nous recursos energètics i productes d’alt valor afegit a partir de les aigües residuals depurades d’origen urbà, industrial i agrícola a través del projecte europeu INCOVER.

Les solucions que proposa egrup de recerca en Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient (GEMMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  inclouen la recuperació d’energia en format metà i l’obtenció d’altres productes com ara els bioplàstics, els àcids orgànics, el fertilitzant biològic i l’aigua per a rec. Les proves s’assagen en una planta pilot que s’està construint a l’Agròpolis de Viladecans.

La urbanització, el canvi climàtic i la contaminació, entre d’altres factors derivats de l’activitat humana, suposen una amenaça per als recursos hídrics. Fins ara, les aigües residuals urbanes —sent les més voluminoses—, en el millor dels casos, es tracten i, acte seguit, s’aboquen al medi. De vegades també s’utilitzen per regar, però en petits percentatges. Per exemple, a Catalunya, un dels llocs de l’estat espanyol on més es reutilitza, tan sols se n’aprofita un 10% per a regar jardins i camps.

Avui en dia, l’escassetat i la contaminació de l’aigua és un dels principals problemes mediambientals pendents i la gestió d’aquest recurs adquireix especial rellevància en països com els de la conca del Mediterrani. Per fer front a aquest problema, s’haurien de portar a terme diferents estratègies de tractament i reutilització de l’aigua i fer-ne un ús responsable.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1093","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]

Per aquest motiu, la Unió Europea ha posat en marxa iniciatives per finançar idees innovadores. El projecte INCOVER, iniciat el mes de juny, neix com una resposta a la necessitat de noves solucions relatives al tractament i reutilització de l’aigua. El principal objectiu és desenvolupar tecnologies innovadores i sostenibles per al tractament d’aigües residuals que, a la vegada, generaran productes de valor afegit i un residu zero.

Es tracta, doncs, de canviar el concepte del tractament per passar d’una tecnologia de tractament de residus a una tecnologia de producció de recursos. Així, alhora, es contribueix a la generació d’una economia de flux circular. Les solucions que proposa INCOVER a partir del tractament alternatiu d’aigua residual d’origen urbà, industrial i agrícola, inclouen la recuperació d’energia en format metà i l’obtenció d’altres productes amb valor afegit com els bioplàstics, el fertilitzant biològic, l’aigua per a reg i els àcids orgànics. Els àcids, que acostumen a produir-se en la indústria petroquímica, s’utilitzen en alimentació, fàrmacs i productes químics.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.