Lean Manufacturing i Value Management

Lean Manufacturing i Value Management tenen les seves respectives fortaleses i debilitats. Quan s’aplica d’una manera planificada i enfocada, les fortaleses i debilitats respectives d’aquestes metodologies són complementaries. Per a projectes grans o petits, l’aplicació acurada i judiciosa de una combinació d’aquestes dues disciplines poden produir sinergies i resultats beneficiosos, més allà de l’aplicació de una sola disciplina.

Lean Manufacturing i Value Management són grans disciplines. Massa sovint els practicants fan servir només un d’aquests enfocaments, on una combinació de disciplines i eines produiria mes grans beneficis. Amb massa freqüència, els practicants d’una d’aquestes disciplines veuen a l’altra disciplina com un mètode competitiu i no complementari que ajudaria enormement i facilitaria l’ús dels altres mètodes.

Cap eina o tècnica pot ser la panacea per a totes les millores. Desafortunadament, alguns opten por una metodologia sobre altres pensant que un enfocament pot proporcionar tot el que necessiten en totes les àrees com ara cost, qualitat, lliurament, estalvis, millores de processos, etc. Això planteja un punt de vista que val la pena considerar i que pot ser avantatjosa per a una organització en la que Lean Manufacturing i Value Management concurrentment o com a complementaris entre sí pot ajudar a aconseguir els millors i òptims resultats.

Lean Manufacturing i Value Management són mètodes desenvolupats de manera independent en el temps, amb la intenció d’abordar diferents problemes.

Lean Manufacturing es centra en la recerca de la perfecció, creació de confiança i eliminació de qualsevol cosa que no afegeix valor per acomplir o excedir les expectatives del client. Canvia la forma en que les persones pensen i com les persones prenen decisions.

Value Stream Mapping (VSM) és una eina poderosa utilitzada en l’estudi Lean Manufacturing.  Value Stream Mapping és el procés simple d’observar directament el "flux d’informació i material" a mesura que van passant i resumir-los visualment. És una eina per analitzar fluxos de processos des d’una perspectiva de sistemes i per documentar el rendiment del procés.

Value Management també se’l coneix com Value Engineering i Value Analysis. Anàlisi del Valor / Enginyeria del Valor (VA / VE) és el procés per obtenir més amb menys. En un producte físic, s’obté més rendiment, una millor qualitat i una millor satisfacció del client a un menor cost de producció. Aplicat a una organització o a un servei l’activitat obté els resultats desitjats més ràpid amb menys recursos. Value Analysis / Value Engineering (VA / VE) utilitza l’equació de valor que diu que el valor es igual a la funció dividida per el cost (valor = funció / cost). El valor pot ser augmentat a l’augmentar la funcionalitat, mantenir els mateixos costos o mantenir la mateixa funcionalitat i reduir els costos o augmentant la funcionalitat i reduint el cost. De qualsevol manera, el resultat és més valor per al client.

En l’Anàlisi de Valor es tracta d’un estudi detallat de les funcions. En l’anàlisi del Valor es fa servir el Diagrama de Tècnica d’Anàlisi Funcional (FAST) que és una tècnica de diagramació que mostra les relacions i interrelacions de totes les Funcions identificades dins de un projecte específic utilitzant el patró lògic com-perquè basat en la lògica intuïtiva. FAST es una tècnica de diagramació "funció orientada".

Similituds entre Lean Manufacturing i Value Management

La base de Lean Manufacturing i del Value Management és el treball en equip. Les habilitats combinades, el coneixement i l’esforç del equip del projecte és la motivació que impulsa l’esforç. Tots dos comencen i mantenen un enfocament en el "client" i les persones s’involucren en un procés creatiu. Lean Manufacturing tracta de generar "valor" per el client a l’eliminar el malbaratament i el treball sense valor afegit. La gestió del valor tracta de generar valor per al client al millorar el rendiment o la funció mentre redueix el cost del cicle de vida.

Lean Manufacturing utilitza un enfocament estructurat que té un impacte sorprenent.  La Gestió del Valor millora el rendiment i la funció a la vegada que es redueixen els costos totals al mateix temps que es satisfà al client. Value Management es un enfocament d’equip sistemàtic que segueix un pla de treball estructurat.

Diferencies entre Lean Manufacturing i Value Management

Lean Manufacturing és beneficiós en la eliminació de malbarataments en un procés o servei. La Gestió del Valor és beneficiosa en l’anàlisi de disseny d’objectes no fabricats. Depenent de l’abast, el marc de temps general sol ser bastant diferent entre Lean Manufacturing i Value Management. Des de la selecció inicial del projecte del Lean Manufacturing fins la conclusió d’un taller, generalment pot durar unes 2-3 setmanes. Mentre que una Gestió del Valor d’una escala comparable pot requerir de 4 a 8 setmanes, en el moment, la proposta ha d’estar llesta per avançar cap la fase d’implementació. El Lean Manufacturing s’enfoca en l’eliminació de malbarataments, activitats sense valor afegit i reducció del temps de lliurament. El Value Management s’enfoca en funcions i característiques, processos i sistemes de productes sense valor afegit. El Lean Manufacturing no es un procés analític en el sentit que Value Management proporciona eines analítiques. Lean Manufacturing és una col·lecció de principis i actituds, i la seva aplicació, amb el temps, reduirà cost. En Lean Manufacturing, Value Stream Mapping (VSM) s’utilitza com una eina per mostrar el flux de material i informació, mentre que en Value Management, la tècnica del sistema de anàlisi funcional (FAST) s’utilitza com una eina per mostrar interrelació de funcions.

Per fer servir Lean Manufacturing i Value Management d’una manera efectiva, no necessiten estar connectats o interdependents. Una organització pot utilitzar amb èxit les dues eines al mateix temps per diferents professionals per a diferents aplicacions. Cada tècnica té les seves pròpies fortaleses per les que és més adequada. Usant els dos simultàniament però per separat, acompleix amb una gama més amplia de requisits de millora continua. Hi ha una varietat de formes en les que Lean Manufacturing i Value Management es poden fer servir en un eina complementaria per fer-los més efectius. Les eines i tècniques de Lean Manufacturing es poden usar per millorar els estudis de Gestió del Valor i viceversa. A més a més, pot ser beneficiós per a una organització dur a terme un estudi de Gestió del Valor sobre certs aspectes del seu procediment del Lean Manufacturing.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.